အကြိမ်(၂၀)မြောက် မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

(၂၃.၆.၂၀၁၇)နေ့တွင် အကြိမ်(၂၀)မြောက် မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ (ထလ-၉၂)စောင် နှင့် (တသ – ၃၅၄) စောင် စုစုပေါင်း(၄၄၆)စောင်တို့ကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။