စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း

သင်တန်းသားဦးရေ

- ဝန်ထမ်း(၆၆) ဦး

ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ

- ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ရုံး/ ပြင်ဦးလွင်မြို့

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်

- ၁.၈.၂၀၁၉

Supporting of Farm Inputs to project farmers, Pyin Oo Lwin Township