မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းသော စားနပ်ရိက္ခာများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မြေဆီလွှာနှင့်ရေတွင်ပါဝင်သော သတ္တုများအား စစ်တမ်းကာက်ယူခြင်း(Assessment of Heavy Metal Contamination in Soil and Water for Safety Crop Production in Myanmar)

စီမံကိန်းကာလ : ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်ထိ (၁၈ လ) (August 2022 to February 2024) (1 year and 6 months)

စီမံကိန်းဧရိယာ

 • စီမံကိန်းဒေသများတွင် သတ္တုလေးများနှင့် ပါဝင်မှုပမာဏကို လေ့လာစစ်ဆေးရန်
 • ဘေးကင်းလုံခြုံသော သီးနှံထုတ်လုပ်ရေးတွင် သတ္တု လေးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို သိရှိရန် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအား အသိပညာပေးရန်
 • စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများနှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများအား စိုက်ပျိုးရေနှင့်မြေများတွင် သတ္တုလေးများ ညစ်ညမ်းလာမှုအပေါ် ပိုမိုသိရှိ နားလည် သဘောပေါက်စေရန်
 • ပညာရှင်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
 • စီမံကိန်းဒေသများတွင် လူမှုစီးပွားအခြေအနေများနှင့် သတ္တုလေးများအပေါ် နားလည် ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအပေါ်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း
 • မြေဆီလွှာနှင့်ရေတွင်ပါဝင်နေသော သတ္တုလေးများအား မြေနမူနာနှင့် ရေနမူနာများ ကောက်ယူခြင်း
 • စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ‌တောင်သူများအား သင်တန်းပို့ချခြင်း
 • မြေနှင့်ရေနမူနာမျာအားဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စစ်ဆေးခြင်း
 • ရရှိလာသောဓာတ်ခွဲအဖြေများအား မြေပုံများရေးဆွဲခြင်း
 • ရရှိလာသော စီမံကိန်းရလဒ်များအား ‌‌ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအား မျှဝေခြင်း
 • စီမံကိန်းဒေသများရှိ ပြည်သူလူထု၏ သတ္တုလေးများအပေါ်နားလည်သိရှိမှုကို ဆန်းစစ်လေ့လာနိုင်ခြင်း
 • စီမံကိန်းဒေသများရှိ စိုက်ပျိုးမြေနှင့် ရေတွင်ပါဝင်နေသည့် သတ္ထုလေးအမျိုးအစားနှင့် ပါဝင်မှုပမာဏကို သိရှိနိုင်ခြင်း
 • မြေပုံရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် စီမံကိန်းဒေသရှိ သတ္တုလေးများ ပါဝင်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း
 • စီမံကိန်းဒေသများရှိ တောင်သူနှင့် စိုက်ပျိုးပညာပေးဝန်ထမ်းများ သတ္တုလေးများ အကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိနားလည်ပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံသည့် စိုက်ပျိုးရေး နည်းလမ်းများ အသုံးပြုလာနိုင်ခြင်း
 • စီမံကိန်းမှ တွေ့ရှိချက်များအား ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအား မျှဝေခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ သတ္တုလေးများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်နေသည်များကို သိရှိနိုင်ခြင်း
 • ဒေသတွင်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် သီးနှံဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ထိခိုက်စေသော အလေ့အကျင့်များအကြောင်းသိရှိနိုင်ခြင်း
 • မြေဆီလွှာနှင့်ရေတွင်ပါဝင်နေသောသတ္တုလေးများ၏ အမျိုးအစားနှင့်ပမာဏကို သိရှိနိုင်ခြင်း
 • စီမံကိန်းဒေသရှိပြည်သူများမှ သတ္ထုလေးများအပေါ် အသိအမြင်ဗဟုသုတ ပိုမိုမြင့်မား လာပြီး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံစေသော ဆောင်ရွက်သင့်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် ရှောင်ရှားရမည့် နည်းလမ်းများ သိရှိခြင်း
 • ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်နိုင်မည့်အပြင် ပိုမို ကောင်းမွန်သော အထောက်အပံ့များရရှိနိုင်ခြင်း

ပူးပေါင်းပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများ

နှစ်အလိုက် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ

၂၂-၂-၂၀၂၃

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၊ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာနနှင့် နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ပညာရှင်များ၊ ပြင်ပပညာရှင်များနှင့် မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲမှ ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

တောင်သူနှင့်ဝန်ထမ်းပညာပေးသင်တန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

၅-၃-၂၀၂၃ မှ ၆-၃-၂၀၂၃

တောင်သူ (၄၀)ဦး နှင့် ဝန်ထမ်း (၁၅)ဦး

ရေကြည်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

တောင်သူနှင့်ဝန်ထမ်းပညာပေးသင်တန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

၉-၃-၂၀၂၃ မှ ၁၀-၃-၂၀၂၃

တောင်သူ (၂၅)ဦး နှင့် ဝန်ထမ်း (၂၅)ဦး