၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုနစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေစပါး(မိုး) သီးနှံတွင် ဓါတ်မြေဩဇာနှင့် သဘာဝမြေဩဇာ ထည့်သွင်းခြင်း စမ်းသပ်ကွက် (၂၀၁၈-၂၀၁၉)

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – ဒီးမော့ဆို၊ ဟိုဖိတ်

စပါး(နွေ) သီးနှံတွင် ဓါတ်မြေဩဇာနှင့် သဘာဝမြေဩဇာ ထည့်သွင်းခြင်း စမ်းသပ်ကွက် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – ဒီးမော့ဆို၊ ငွေတောင်

မြေပဲသီးနှံတွင် ဇင့်ဆာလဖိတ်နှုန်းထား အမျိုးမျိုး ထည့်သွင်းခြင်း စံပြကွက် (၂၀၁၈-၂၀၁၉)

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – လွိုင်ကော်၊ ချိကယ်

ကုလားပဲသီးနှံ ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ စမ်းသပ်ကွက် (၂၀၁၈-၂၀၁၉)

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – ဒီးမော့ဆို၊ ကုန်းသာ

စပါး(မိုး) သီးနှံတွင် ဓါတ်မြေဩဇာ အချိန်ကိုက်အချိုးညီ ထည့်သွင်းခြင်း စံပြကွက် (၂၀၁၈-၂၀၁၉)

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – လွိုင်ကော်၊ ဒေါလိုရှေး

စပါး(နွေ) သီးနှံတွင် ကျောက်မှုန့်ထည့်၍ မြေပြုပြင်ခြင်း စံပြကွက် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – ဒီးမော့ဆို၊ ငွေတောင်

ကုလားပဲသီးနှံတွင် ယူရီးယား၊ လက်ချားပက်ဖျန်းခြင်း စံပြကွက် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – ဒီးမော့ဆို၊ သေးဆူလဲ

ကုလားပဲသီးနှံတွင် ယူရီးယား၊ လက်ချားပက်ဖျန်းခြင်း ကွင်းသရုပ်ပြပွဲ (၁၃.၁၂.၂၀၁၉)

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – ဒီးမော့ဆို၊ သေးဆူလဲ

၁၅.၅.၂၀၁၉ရက်နေ့၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ သေးဆူလဲကျေးရွာတွင် မြေဆွေးပုံပြုလုပ်ခြင်း

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – ဒီးမော့ဆို၊ သေးဆူလဲ

(၂၈.၁.၂၀၂၀)ရက်နေ့ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ သေးဆူလဲကျေးရွာတွင် သဘာဝမြေဩဇာ ပြုလုပ်သုံးစွဲနည်း ကွင်းသရုပ်ပြပွဲ

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – ဒီးမော့ဆို၊ သေးဆူလဲ

၁၀.၅.၂၀၁၉ရက်နေ့ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ မောခရော်ရှေ့ကျေးရွာတွင် မြေဆွေးပုံပြုလုပ်ခြင်း

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – ဖရူဆို၊ မာခရော်ရှေ့

(၃၀.၁၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့ ရှားတောမြို့နယ်တွင် မြေဆွေးပုံပြုလုပ်ခြင်း

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – ရှားတော

(၂၄.၇.၂၀၁၉) ရက်နေ့ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ၊ ဒေါဒူကျေးရွာတွင် စူပါဘိုကာရှီပြုလုပ်ခြင်း

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – ဒီးမော့ဆို၊ ဒေါဒူ

(၂.၇.၂၀၁၉) ရက်နေ့ ဘောလခဲမြို့နယ်၊ မိုင်းထမ်းကျေးရွာတွင် စူပါဘိုကာရှီပြုလုပ်ခြင်း

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – ဘောလခဲ၊ မိုင်းထမ်း

မြေဆွေးပုံ ပြုလုပ်ခြင်း

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – ဒီးမော့ဆို၊ သေးဆူလဲ

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – ဖရူဆို၊ မာခရော်ရှေ့

မိုးစပါး ဓါတ်မြေဩဇာ အချိန်ကိုက်၊ အချိုးညီ ထည့်သွင်းခြင်းစံပြကွက်

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ဟိုဖိတ်ကျေးရွာ

မိုးစပါးတွင် ဓါတ်မြေဩဇာနှင့် သဘာဝမြေဩဇာ သုံးစွဲခြင်းစမ်းသပ်ကွက်

မြို့နယ်/ကျေးရွာ – ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ဟိုဖိတ်ကျေးရွာ