၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုနစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန မြေအသုံးချရေးဓါတ်ခွဲခန်း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်(မိုးစပါး)၊ မြေဆွေးပုံ(Compost) ပြုလုပ်ခြင်း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ် (မိုးစပါး) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မြေဩဇာထောက်ခံနှုန်းထား (Fertilizer Recomandation) ထည့်သွင်းခြင်း စမ်းသပ်ကွက်
၂၀၁၈-၂၀၁၉ (မိုးစပါး)၊ သစ်စိမ်းမြေဩဇာ (Green Manure) စံပြကွက်
၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မြေဆီလွှာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ထုံးထည့်သွင်းခြင်း စမ်းသပ်ကွက်
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် (မိုးစပါး) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အနည်းလို အာဟာရဓါတ် (Micro-nutrient) ထည့်သွင်းခြင်း စမ်းသပ်ကွက်
၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ် (မိုး) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး သဘာဝမြေဩဇာ (Natural Fertilizer Application) ထည့်သွင်းခြင်း စမ်းသပ်ကွက်
၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး သင့်တော်သော အထွက်နှုန်းရရှိရန် အာဟာရတစ်မျိုးခြင်း ချန်လှပ်စမ်းသပ်ကွက် (Reaching Towards Opportunity Productivity)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ် (မိုးစပါး) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဒုံပေါက်မြေတွင် မြေဆီလွှာပြုပြင်၍ စိုက်ပျိုးခြင်း စံပြကွက်
၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ပုသိမ်ခရိုင် ဘက်စုံမျှတ အာဟာရ(Balance Fertilizer)စမ်းသပ်ကွက်
၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး စမ်းသပ်ကွက် (Demonstration) များ ပြုလုပ်ခြင်း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ် နွေစပါးသီးနှံ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အနည်းလိုအာဟာရဓါတ် ထည့်သွင်းခြင်း စမ်းသပ်ကွက်