တောင်သူနည်းပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ

သင်တန်းသားဦးရေ

- ဝန်ထမ်း(၆၀ ) ဦး

ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ

- တပ်ကုန်းမြို့နယ် ၊ ရေအေး Knowledge Center

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်

- ၁၄.၈.၂၀၁၉

Farmer training workshop’s Group photo, Tetkone Township (14.08.2019)