ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်စီမံကိန်း (FSS)

စီမံကိန်းကာလ : (၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၁)

စီမံကိန်းဧရိယာ

တောင်သူများဒေသအလိုက် စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များကို လေ့လာသုံးသပ်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များအား စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အကျိုးအမြတ်တိုးတက်ရရှိကာ ဒေသအလိုက် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များပေါ်ထွက်လာစေရန်။

ပိုမိုကောင်းမွန်သော နည်းစနစ်များအတွက် ဒီဇိုင်းပုံဖော်ခြင်း လက်ရှိအသုံးပြုနေသော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ၏ အချက်အလက်များ ကောက်ယူခြင်း

ကောက်ယူရရှိသော အချက်အလက်များကို MonQI Software အတွင်း ထည့်သွင်းခြင်း၊ MonQI Software မှရရှိလာသော အချက်အလက်များကို အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း

စီမံကိန်းတောင်သူများကို ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့် နည်းစနစ်ဆိုင်ရာ စံပြကွက် စမ်းသပ်ကွက်များ ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

စီမံကိန်းတောင်သူများကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များဆိုင်ရာ နည်းနပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းနှင့် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှလည်း တောင်သူစိုက်ခင်းများအထိ သွားရောက်ကာ နည်းပညာများဆွေးနွေးခြင်း

စီမံကိန်းတောင်သူများကို သွင်းအားစုများထောက်ပံ့ပေးခြင်း

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် သင်တန်းများပေးခြင်း

ဒေသအလိုက် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်ကိုက်ညီပြီး ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ ရရှိလာမည်။

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များပြောင်းလဲမှုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် တောင်သူများဝင်ငွေတိုးတက်လာမည်။

စီမံကိန်းမှ စနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသည့် တိုးချဲ့ပညာပေးရေး ပညာရှင်များရရှိလာမည်။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရေမြေဒေသ ရာသီဥတု ကွဲပြားခြားနားသည့် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် အပူပိုင်းဒေသရှိ တောင်သူလမ်သမားများ၏ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုကို တိုးတက်မှု ရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးလာခြင်းဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့သေသာ စိုက်ပျိုးရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ နည်းပညာများနှင့်အတွေ့အကြုံများဖလှယ်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နည်းစနစ်များ ကျင့်သုံးလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းဝင် တောင်သူများနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင် တောင်သူများ အချင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ရလဒ်ကောင်းများ ပြန့်ပွားဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်အား စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မူဝါဒများရေးဆွဲရာတွင် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများ

နှစ်အလိုက် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ

The Hotel Amara , Nay Pyi Taw

Project Steering Committee Meeting

၃.၂.၂၀၂၀

ဟိုပုံးမြို့နယ် ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း

တောင်သူနည်းပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ

၂၈.၈.၂၀၁၉

၆၀

တပ်ကုန်းမြို့နယ် ၊ ရေအေး Knowledge Center

တောင်သူနည်းပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ

၁၄.၈.၂၀၁၉

၆၀