မဲခေါင်-ကိုရီးယားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် (Expert Meeting) အစည်းအဝေး

သင်တန်းသားဦးရေ

- ဝန်ထမ်း(စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၊ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာနနှင့် နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ပညာရှင်များ၊ ပြင်ပပညာရှင်များနှင့် မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲမှ ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။) ဦး

ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ

- အမရာဟိုတယ်၊ နေပြည်တော်

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်

- ၂၂-၂-၂၀၂၃