မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ခြောက်သွေ့ဇုံ အတွင်းရှိ မြေအရင်းအမြစ်များ၏ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် ပြောင်းလဲပျက်စီးမှုများကို လေ့လာ သုံးသပ်ခြင်းစီမံကိန်း