(၂၉)ကြိမ်မြောက် မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးထိ ခွင့်ပြုသော ပြည်ပမှ တင်သွင်းသော မြေသြဇာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ