ရက်ပေါင်း (၉၀)ကျော်သည့်တိုင် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခြင်းမရှိ၍ မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ ဖျက်သိမ်းလိုက်သော ပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်သော မြေဩဇာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (၂၈၈ )စောင်

စဉ် ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမည် မြေသြဇာအမည် ထုတ်ပိုးထည့်သွင်းမှု လျှောက်ထားမြေသြဇာတွင်
ပါဝင်သော အပင်အာဟာရဓါတ်အချိုးအစား
မြေသြဇာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အမှတ် မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်သည့်နေ့
စဉ်ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမည်မြေသြဇာအမည်ထုပ်ပိုး ထည့်သွင်းမှုလျှောက်ထားမြေသြဇာတွင် မြေသြဇာ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်အမှတ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်နေ့ (မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်သောနေ့)
1Great Wall Foodstuff Industry Co., Ltd. Great Wall Organic - Inorganic Compound Fertilizer50 kg ( N : 11 %, P2O5 : 8 %, K2O : 2 %, OM ≥ 25 % )ထလ - ၁၂၂၂.၂.၂၀၁၃
2Shwe Lae Yar Trading Co., Ltd.ရွှေလယ်ယာ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာဆေးရည်1 Liter( N : 14 %, P2O5 : 0.748 %, K2O : 0.142 %, Ca : 1 %, S : 2 %, Mn : 3 % )ထလ - ၁၂၃၂.၂.၂၀၁၃
3Wi Sar Ra International Co., Ltd.Fertilizer Cab ( Calcium Boron) Calci Plus500 cc( Ca : 50 %, Mg : 30 %, B : 5 % )ထလ - ၂၅၉၆.၉.၂၀၁၂
4National Prosperity Co., Ltd.​အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ (နတ်သြဇာ) 25 kg ( N : 0.5 %, P2O5 : 0.5 %, K2O : 0.7 %, Ca : 11 %, S : 4 %, OM : 11 % )ထလ - ၁၉၁၂၈.၉.၂၀၁၃
5ဒိုက်ဦးသဘာဝဇီဝမြေသြဇာစက်ရုံ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန​ရွှေပြည်တိုးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500 gmN % 0.48, P2O5 %0.333, K2O % 0.359, Ca % 0.400, Mg % 0.194, S % 1.406ထလ - ၁၉၂၂၈.၉.၂၀၁၃
6ဒိုက်ဦးသဘာဝဇီဝမြေသြဇာစက်ရုံ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနNabofer 50 kgN % 3.710, P2O5 % 0.941, K2O % 0.348, Ca % 1.765, Mg % 0.535, S % 0.703ထလ - ၁၉၃၂၈.၉.၂၀၁၃
7​ကောင်းမွန်ရွက်ဖျန်းမြေဖျန်းသဘာဝ အပင်အားဖြည့်ဆေးလုပ်ငန်း​ကောင်းမွန် ရွက်ဖျန်း၊ မြေဖျန်း သဘာဝအပင် အားဖြည့်ဆေး750 gm ( N : 0.062 %, P2O5 : 0.0.62 %, K2O : 0.046 %, Ca : 0.274 %, Mg : 0.071 % )ထလ - ၂၀၂၁၀.၁.၂၀၁၄
8အာရှအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းအာရှသဘာဝမြေသြဇာ50 kg( N : 0.299 %, P2O5 : 0.0605 %, K2O : 0.090 %, Ca : 1.199 %, Mg : 1.212 %, S : 0.3317%, OM : 4.217 % )ထလ - ၂၂၀၁၃.၇.၂၀၁၄
9အာရှအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းအာရှအထူးသဘာဝမြေသြဇာ50 kg( N : 0.636 %, P2O5 : 0.0699%, K2O : 0.129 %, Ca : 2.801 %, Mg : 1.698 %, S : 0.013%, OM : 9.566 % )ထလ - ၂၂၁၁၃.၇.၂၀၁၄
10အာရှအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းအင်းဝသဘာဝမြေသြဇာ(AVA)50 kg( N : 0.823 %, P2O5 : 0.921%, K2O : 0.168 %, Ca : 1.601 %, Mg : 0.728 %, S : 0.332%, OM : 7.602% )ထလ - ၂၂၂၁၃.၇.၂၀၁၄
11နိုက်ထရိုပလပ်ဓါတ်မြေသြဇာ လုပ်ငန်းNitroplus50 kg( N : 1 %, P2O5 : 0.07 %, K2O : 0.43 %, Mg : 3 %, S : 0.63 % )ထလ - ၂၂၈၂၀.၇.၂၀၁၄
12ကြယ်စင်ထွန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ လုပ်ငန်းပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ကြယ်စင်ထွန်း )500 ml( N : 20 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15%, Ca : 0.3 %, Mg : 0.4 %, S : 0.93 %, Zn : 0.3 %, Cu : 0.1 %, Mn : 0.3 %, Fe : 0.05 %, B : 0.3 %, Mo : 0.1 % )ထလ - ၂၃၀၂၀.၇.၂၀၁၄
13ပယင်းရောင်သဘာဝကွန်ပေါင်း မြေသြဇာလုပ်ငန်းပယင်းရောင်ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ၃၀ ပိဿာ( N : 0.50 %, P2O5 : 0.361 %, K2O : 0.102%, Ca : 3 %, Mg : 0.607 %, S : 2 %, OM : 4 % )ထလ - ၂၃၁၂၇.၇.၂၀၁၄
14ဒိုက်ဦးသဘာဝဇီဝမြေသြဇာစက်ရုံ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနဂဠုန်အားဖြည့်သဘာဝဇီဝမြေသြဇာ40 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )ထလ - ၂၄၆၂၈.၉.၂၀၁၄
15ဒိုက်ဦးသဘာဝဇီဝမြေသြဇာစက်ရုံ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနဂဠုန်အားဖြည့်သဘာဝဇီဝမြေသြဇာ40 kg( N : 5 %, P2O5 : 5 %, K2O : 10 % )ထလ - ၂၄၇၂၈.၉.၂၀၁၄
16ဒိုက်ဦးသဘာဝဇီဝမြေသြဇာစက်ရုံ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနဂဠုန်အားဖြည့်သဘာဝဇီဝမြေသြဇာ40 kg( N : 6 %, P2O5 : 5 %, K2O : 4 % )ထလ - ၂၄၈၂၈.၉.၂၀၁၄
17 ''၁၂၅''သီးစုံရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာ အမှုန့်လုပ်ငန်းဝမ်းတူးဖိုက်(125) သီးနှံစုံရွက်ဖျန်း ဓါတ်မြေသြဇာမှုန့်500 gm( N : 23 %, P2O5 : 6 %, K2O : 13 % )ထလ - ၂၆၉၇.၁၂.၂၀၁၄
18ဒိုက်ဦးသဘာဝဇီဝမြေသြဇာစက်ရုံ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနဂဠုန် ပဲမျိုးစုံ(အထူး) အပင်အားဖြည့် ဇီဝရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်500 gm( N : 4.24 %, P2O5 : 4.67 %, K2O : 3.79 %, Ca : 0.04 %, Mg : 0.024 %, S : 1.21%, Mn : 0.0004 %, B : 0.021 % )ထလ - ၂၇၃၇.၁၂.၂၀၁၄
19ဒိုက်ဦးသဘာဝဇီဝမြေသြဇာစက်ရုံ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနဂဠုန် ပဲမျိုးစုံ(အထူး) အပွင့်၊ အသီး အားဖြည့်ဇီဝရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်500 gm( N : 1.09 %, P2O5 : 5.31 %, K2O : 3.91 %, Ca : 0.04 %, Mg : 0.024 %, S : 0.084%, Mn : 0.0005 %, B : 0.014 % )ထလ - ၂၇၄၇.၁၂.၂၀၁၄
20ဒိုက်ဦးသဘာဝဇီဝမြေသြဇာစက်ရုံ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနဂဠုန် မြေပဲ အပွင့်၊ အသီး အားဖြည့် ဇီဝရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်500 gm( N : 1.061 %, P2O5 : 7.55 %, K2O : 5.26 %, Ca : 0.120 %, Mg : 0.024 %, S : 1.118%, Mn : 0.0001 %, B : 0.01 % )ထလ - ၂၇၅၇.၁၂.၂၀၁၄
21ဒိုက်ဦးသဘာဝဇီဝမြေသြဇာစက်ရုံ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနရွှေလင်းယုန် သီးနှံစုံသုံးအပင် အားဖြည့်ဇီဝရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်500 gm( N : 5.85 %, P2O5 : 2.84 %, K2O : 1.5 %, Ca : 0.120 %, Mg : 0.024 %, S : 0.95%, Mn : 0.0001 %, B : 0.025 % )ထလ - ၂၇၆၇.၁၂.၂၀၁၄
22ဒိုက်ဦးသဘာဝဇီဝမြေသြဇာစက်ရုံ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနNabofer အားဖြည့်သဘာဝဇီဝမြေသြဇာ500 gm( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )ထလ - ၂၇၇၇.၁၂.၂၀၁၄
23ဒိုက်ဦးသဘာဝဇီဝမြေသြဇာစက်ရုံ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနNabofer အားဖြည့်သဘာဝဇီဝမြေသြဇာ500 gm( N : 5 %, P2O5 : 5 %, K2O : 10 % )ထလ - ၂၇၈၇.၁၂.၂၀၁၄
24ဒိုက်ဦးသဘာဝဇီဝမြေသြဇာစက်ရုံ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနNabofer အားဖြည့်သဘာဝဇီဝမြေသြဇာ500 gm( N : 6 %, P2O5 : 5 %, K2O : 4 % )ထလ - ၂၇၉၇.၁၂.၂၀၁၄
25Myint Mo Myint Trading Co., Ltd.​ရွှေမြင့်မိုရ်အထူးအာဟာရစုံမြေသြဇာ40 kg( N: 10.136 %, P2O5: 6.378 %, K2O: 1.147 %, Ca : 5.6 %, Mg : 2.188 %, S : 8.631 % )ထလ - ၀၀၈၂၇.၁.၂၀၁၅
26Golden Lion Hight Tech Agricultural Resources Co., Ltd.​ရွှေခြင်္သေ့ မြေပဲနှင့်ပဲအမျိုးမျိုးအတွက် ထပ်ဆင့်ပွား အားဖြည့်ဆေး500 gm( N: 5.554 %, P2O5: 9.694 %, K2O: 16.74% )ထလ - ၀၁၈၂၈.၁.၂၀၁၅
27 Farm Link Co., Ltd. REVEVE ( ဂျစ်ဆင်မြေသြဇာမှုန့် )5 kg( Ca : 22.38, S : 18.18 %, G : 97.84 % )ထလ - ၀၃၅၂၈.၁.၂၀၁၅
28Wi Sar Ra International Co., Ltd.Wi Sar Ra Combi (Trace Element)100 gm( N : 5.751 %, P2O5 : 0.8358 %, K2O : 0.065 % )ထလ - ၀၄၁၂၉.၁.၂၀၁၅
29 Supreme Enterprise Limited. Bio Organic Fertilizer50 kg( N : 0.909 %, P2O5 : 3.672 %, K2O : 0.432 %, Ca : 0.400 %, Mg : 1.216 %, S : 3.516 %, OM : 16.81 % )ထလ - ၀၄၃၂.၂.၂၀၁၅
30Universe Industrial Group Co.,Ltd.​ရွှေနဂါး ပဲမျိုးစုံလူးနယ်ဆေးအရည်600 gm( Mn : 0.274 % )ထလ - ၀၅၅၁၁.၃.၂၀၁၅
31Universe Industrial Group Co.,Ltd.​ရွှေနဂါး Model - 3 ပဲမျိုးစုံရွက်ဖျန်းအရည်600 gm( P2O5 : 0.103 %, K2O : 0.887 % )ထလ - ၀၆၀၁၁.၃.၂၀၁၅
32Universe Industrial Group Co.,Ltd.​ရွှေနဂါး ( အသီး ) ပဲမျိုးစုံရွက်ဖျန်းအမှုန့်500 gm( N : 12.970 %, P2O5 : 29.718 %, K2O : 6.69 %, Ca : 0.405 %, S : 4.524 %, Mn : 0.833 % )ထလ - ၀၆၄၁၁.၃.၂၀၁၅
33ACI - စိုက်ပျိုးရေးဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရေး နှင့် ပလပ်စတစ်ပုလင်းနှင့်အဖုံးလုပ်ငန်းမိုနိုပလပ်စ် ( ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် )500 gm( N : 2.71 %, K2O : 0.122 %, S : 0.907 % )ထလ - ၀၇၀၂၇.၄.၂၀၁၅
34ရွှေမြန်မာရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာ လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာ(ရွှေမြန်မာ)500 gm( N : 10 %, P2O5 : 31 %, K2O : 14% )ထလ - ၂၉၆၅.၆.၂၀၁၅
35Anawrahta Production Co., Ltd.Vital - K ( ဗိုက်တယ် ကေ ) 1 kg( K2O : 46 % )ထလ - ၁၁၇၁.၂.၂၀၁၆
36Anawrahta Production Co., Ltd.(NH4)2 SO4 ( ဗိုက်တယ် ဝမ်း ) 1 kg( N : 22 %, S : 24 % )ထလ - ၁၁၈၁.၂.၂၀၁၆
37Anawrahta Production Co., Ltd.Tonic (PGR)1 Liter( N : 4 %, P2O5 : 0.043 %, K2O : 0.411% )ထလ - ၁၂၁၁.၂.၂၀၁၆
38Shan Maw Myae Manufacturing Co., Ltd.ရွက်စိမ်း ဇီဝရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်500 cc( N :0.5 %, P2O5:0.3 %, K2O:0.2 %, Ca:0.15 %, Mg:0.01 %, S:0.5 %, Fe:0.01 %, OM:5 % )ထလ - ၁၂၈၇.၂.၂၀၁၆
39ဖူးမားသဘာဝမြေသြဇာထုတ် လုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဖူးမား )40 kg( N : 5 %, P2O5 : 5 %, K2O : 15.43 %, Ca : 2.6 %, Mg : 0.072 %, Zn : 0.021 %, B : 0.031 % )ထလ - ၃၁၃၁၉.၁၂.၂၀၁၅
40စွယ်စုံစွမ်းအားတိုးမြှင့်သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းစွယ်စုံစွမ်းအားတိုးမြှင့်သဘာဝမြေသြဇာ ( Swesone Modified Organic Fertilizer )50 kg( N : 2 %, P2O5 : 1%, K2O : 0.5 %, Ca :7 %, Mg : 2 %, S : 2 % )ထလ - ၁၃၄၁၁.၈.၂၀၁၆
41Anawrahta Production Co., Ltd.Multi Nutrient Fertilizer ( အနော်ရထာ )50 kg( N : 4 %, P2O5 : 1 %, K2O : 3%, Ca : 6 %, S : 9%, OM : 20 % )ထလ - ၁၃၇၁၉.၆.၂၀၁၆
42 Harvest Enterprise Co., Ltd. EB Bokashi ( အီးဘီဘိုကာရှီ )50 kg ( N : 2 %, P2O5 :1% , K2O : 1 %,Ca : 1 %, Mg : 0.5 %, S : 2 %, OM : 70 %)ထလ - ၁၃၉၂၀.၉.၂၀၁၆
43Golden Royal Elephant သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ရွှေဆင်မင်း )50 kg( N : 0.638 %, P2O5 : 0.663 %, K2O : 0.159 %, Ca : 1.206 %, Mg : 0.731 %, S : 0.333 %,OM : 6.5 % )ထလ - ၁၈၈၂၇.၉.၂၀၁၆
44Golden Royal Elephant သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( အာကာမိုး )50 kg( N : 0.491 %, P2O5 : 0.198 %, K2O : 0.131 %, Ca : 1.618 %, Mg : 0.736 %, S : 2.271 %, OM : 5.4 %)ထလ - ၁၈၉၂၇.၉.၂၀၁၆
45National Prosperity Co., Ltd.​အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ (နတ်သြဇာ) 50 kg ( N : 0.5 %, P2O5 : 0.5 %, K2O : 0.7 %, Ca : 11 %, S : 4 %, OM : 11 % )ထလ - ၁၉၀၂၇.၉.၂၀၁၆
46​Shwe Kywe အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းShwe Kywe (Macro & Micro Nutrients Fertilizer)50 kg( N : 0.371 %,P2O5 : 0.058 %, K2O : 0.086 %, Ca % 1.703, S : 4.416 % )ထလ - ၂၀၅၁၀.၁.၂၀၁၇
47​ခေတ်သစ်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ငန်း​ခေတ်သစ်ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ50 kg ( N : 0.50 % , P2O5 : 0.6043 % , K2O : 0.435 %, Ca : 1.9636 %, Mg : 0.2384 % ) ထလ - ၂၀၇၁၁.၂.၂၀၁၇
48​ရွှေသစ္စာ အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း​ရွှေသစ္စာအော်ဂဲနစ် ရွက်ဖျန်းအားဖြည့်ဆေးရည် အမှတ်(၁)50 kg( N : 0.183 %, P2O5 : 0.031 %, K2O : 0.007 %, Ca : 0.4 %, S : 0.127 % )ထလ - ၂၀၈၁၉.၁.၂၀၁၇
49​ရွှေသစ္စာ အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း​ရွှေသစ္စာအော်ဂဲနစ် ရွက်ဖျန်းအားဖြည့်ဆေးရည် အမှတ်(၂)50 kg( N : 0.078 %, P2O5 : 0.027 %, K2O : 0.1 %, Ca : 0.078 % )ထလ - ၂၀၉၁၉.၁.၂၀၁၇
50​ရွှေပံသုအမှတ်တံဆိပ် သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းCompound ( အဖြူရောင် ) ( ရွှေပံသု )50 kg( N : 0.3695 %, P2O5 :0.1611 %, K2O : 0.327 %, Ca : 3 %, S : 0.039 %, OM : 5 % )ထလ - ၂၁၀၂၅.၁.၂၀၁၇
51​ရွှေပံသုအမှတ်တံဆိပ် သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းရောင်စုံကွန်ပေါင်း ( ရွှေပံသု )50 kg( N : 0.560 %, P2O5 :0.3711 %, K2O : 0.190 %, Ca : 4 %, Mg : 0.763 %, S : 2 %, OM : 7 % )ထလ - ၂၁၁၂၅.၁.၂၀၁၇
52​ရွှေပံသုအမှတ်တံဆိပ် သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းရောင်စုံကွန်ပေါင်း ( ပွင့်ကောင်း )50 kg ( N : 0.560 %, P2O5 :0.3711 %, K2O : 0.190 %, Ca : 4 %, Mg : 0.763 %, S : 2 %, OM : 7 % )ထလ - ၂၁၂၂၅.၁.၂၀၁၇
53လကမ္ဘာ၊ နေကြာပန်းအမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းCompound ( အဖြူရောင် ) ( လကမ္ဘာ )50 kg( N : 0.363 %, P2O5 :0.1588 %, K2O : 0.322 %, Ca : 3 %, Mg : 0.746 %, S : 0.650 %, OM : 6 % )ထလ - ၂၁၃၂၅.၁.၂၀၁၇
54လကမ္ဘာ၊ နေကြာပန်းအမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း​ရောင်စုံကွန်ပေါင်း ( လကမ္ဘာ )50 kg( N : 0.3285 %, P2O5 :0.1510 %, K2O : 0.215 %, Ca : 3 %, Mg : 0.746 %, S : 0.653 %, OM : 7% )ထလ - ၂၁၄၂၅.၁.၂၀၁၇
55လကမ္ဘာ၊ နေကြာပန်းအမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း​ရောင်စုံကွန်ပေါင်း ( ငွေကမ္ဘာ )50 kg ( N : 0.254 %, P2O5 :0.1402 %, K2O : 0.348 %, Ca : 3 %, Mg : 0.758 %, S : 0.653 %, OM : 7% )ထလ - ၂၁၅၂၅.၁.၂၀၁၇
56လကမ္ဘာ၊ နေကြာပန်းအမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း​ရောင်စုံကွန်ပေါင်း ( စူပါဝမ်း )50 kg ( N : 0.2902 %, P2O5 :0.1541 %, K2O : 0.348 %, Ca : 5 %, S : 0.3196 %, OM : 7% )ထလ - ၂၁၆၂၅.၁.၂၀၁၇
57National Prosperity Co., Ltd.အာဟာရစုံမြေသြဇာ ( သဘာဝအခြေခံ ) (Multi Nutrients Fertilizer) (Organic Base) (နတ်သြဇာ) 40 kg( N : 3.04%, P2O5 : 1.66%, K2O : 2.24 %, Ca : 10 %, Mg : 1.5%, S : 4 %, OM : 20 %, Moisture : 7.16 % )ထလ - ၃၁၈၅.၆.၂၀၁၅
58Toe Pwa Mann Myaysihlwa Co., Ltd.Oil Palm Special (2) (လှည်းယာဉ်)50 kg( N : 12 %, P2O5 : 12 %, K2O : 17 %, MgO : 2 %, Zn : 400(ppm), B : 400(ppm) )ထလ - ၃၂၂၁၆.၁၀.၂၀၁၆
59Toe Pwa Mann Myaysihlwa Co., Ltd.​ရွှေပုပ္ပါးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (လှည်းယာဉ်)40 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 %, S : 5 % )ထလ - ၃၂၃၁၆.၁၀.၂၀၁၆
60​နေဝန်းသဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း​နေဝန်းအားဖြည့်သဘာဝမြေသြဇာ S 1 (50)Kg50 kg( N : 5.95 %, P2O5 : 0.65 %, K2O : 0.73 %, OM : 2.23%)ထလ - ၃၂၆၁၆.၁၀.၂၀၁၆
61​နေဝန်းသဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း​နေဝန်းအားဖြည့်သဘာဝမြေသြဇာ S 2 (50)Kg50 kg( N : 4.66 %, P2O5 : 0.40 %, K2O : 5.01%, OM : 1.69%)ထလ - ၃၂၇၁၆.၁၀.၂၀၁၆
62​နေဝန်းသဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း​နေဝန်းအားဖြည့်သဘာဝမြေသြဇာ S 3 (50)Kg50 kg( N : 4.20 %, P2O5 : 0.16 %, K2O : 0.23 %, OM : 1.12%)ထလ - ၃၂၈၁၆.၁၀.၂၀၁၆
63​ရွှေဘုန်းရှင်မြေသြဇာလုပ်ငန်း​ရွှေဘုန်းရှင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 500 cc( Ca : 1.2 %, Mg : 0.48 %, S : 0.159 %, Cl : 0.385 %, Cu : 0.4 %, B : 0.069 %, OM : 1.926 % )ထလ - ၃၂၉၁၆.၁၀.၂၀၁၆
64မျှားသုံးစင်း သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( မျှားသုံးစင်း ) 50 kg( N : 1.079 %, P2O5 : 2.2501 %, K2O : 0.073 %, OM : 7.62 %, C : N - 4.095 )ထလ - ၃၃၅၁၆.၁၀.၂၀၁၆
65ကျော်ဇောသီဟအာဟာရပြည့် ဓါတ်ပေါင်းမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းအဆင့်မြင့်အာဟာရပြည့်ဓါတ်ပေါင်းမြေသြဇာ ( ကျော်ဇောသီဟ ) 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 3 %, K2O : 3 %, Ca : 9 %, Mg : 0.4 %, S : 6 % )ထလ - ၃၃၆၁၆.၁၀.၂၀၁၆
66စတားနဂါးကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ လုပ်ငန်းCompound Fertilizer ( စတားနဂါးမြေသြဇာ )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 12 % )ထလ - ၃၃၈၁၆.၁၀.၂၀၁၆
67နဂါးမင်းသဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( နဂါးမင်း )50 kg( N : 1.52%, P2O5 :1.809%, K2O : 0.079%, OM : 3.66%)ထလ - ၃၄၃၁၆.၁၀.၂၀၁၆
68Htet Myat Naing Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ထက်မြတ်ရာဇာ )50 kg ( N : 10 %, P2O5 :10 %, K2O : 5 % )ထလ - ၁၉၇၉.၁.၂၀၁၇
69Oasis Lucky Co., Ltd.Compound Fertilizer ( မြန်မာ့လပ်ကီး )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )ထလ - ၃၄၇၄.၃.၂၀၁၇
70Oasis Lucky Co., Ltd.Compound Fertilizer ( မြန်မာ့လပ်ကီး )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )ထလ - ၃၄၈၄.၃.၂၀၁၇
71June Industry Ltd.​ရွှေသြဇာ စပီရူလိုင်းနား မြေဆွေး 25 kg( N : 1.2 %, P2O5 : 0.441 %, K2O : 1.5 %, Ca : 1.6 %, Mg : 0.7 %, OM : 15.56 %, C:N - 7.446 )ထလ - ၃၆၁၄.၃.၂၀၁၇
72Anawrahta Porduction Co., Ltd.Tonic ( PGR ) 2000 cc( N : 4 %, P2O5 : 0.043 %, K2O : 0.411 % )ထလ - ၃၇၀၄.၃.၂၀၁၇
73သံကွင်းငါးကွင်းNPK အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသံကွင်းငါးကွင်းမြေသြဇာ 50 kg( N : 3 %, P2O5 : 1 %, K2O : 8 %, OM : 4 % )ထလ - ၃၇၈၄.၃.၂၀၁၇
74သံကွင်းငါးကွင်းNPK အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းGold မြေသြဇာ 50 kg( N : 2 %, P2O5 : 1 %, K2O : 8 % )ထလ - ၃၇၉၄.၃.၂၀၁၇
75မြတ်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းစူပါပါဝါအားဖြည့်မြေသြဇာ 50 kg( N : 5 %, P2O5 : 7 %, K2O : 8 % )ထလ - ၄၀၁၄.၃.၂၀၁၇
76" ရွှေပိုတိုး " မြေသြဇာလုပ်ငန်းရွှေပိုတိုးအာဟာရအားဖြည့်မြေသြဇာ 50 kg( N : 5%, P2O5 : 0.3%, K2O : 5%, Ca : 2%, Mg : 0.2%, S : 2%, OM : 7% )ထလ - ၄၀၄၄.၃.၂၀၁၇
77ဘူမိမြေသြဇာလုပ်ငန်းဘူမိ ( BHOOMI ) Compound ၁၅ ပိဿာ( N : 33 %, P2O5 : 5 %, Ca : 11 % )ထလ - ၄၀၅၄.၃.၂၀၁၇
78" ရွှေတြိဂံ " မြေသြဇာလုပ်ငန်း" GT " အာဟာရအားဖြည့်မြေသြဇာ 50 kg( N : 4%, P2O5 : 1%, K2O : 5%, Ca : 5%, Mg : 0.5%, OM : 6% )ထလ - ၄၀၈၄.၃.၂၀၁၇
79Myanmar Pioneer Star Co., Ltd.ပိုင်အိုနီးယားစတား ( ဆာလ်ဖာမြေသြဇာ )25 kg( Ca : 24 %, S : 17 % )ထလ - ၄၁၀၄.၃.၂၀၁၇
80Myanmar Pioneer Star Co., Ltd.ပိုင်အိုနီးယားစတား ( မဂ္ဂနီစီယမ်မြေသြဇာ )25 kg( CaO : 30 %, MgO : 20 % )ထလ - ၄၁၁၄.၃.၂၀၁၇
81ထာဝရကျောက်ခွဲနှင့်ကျောက်မှုန့် ကြိတ်လုပ်ငန်း​ရွှေပင်နှံကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ 25 kg( Ca : 20 %, S : 8 %, CaSO4.2H2O : 44 % )ထလ - ၄၁၃၄.၃.၂၀၁၇
82ထာဝရကျောက်ခွဲနှင့်ကျောက်မှုန့် ကြိတ်လုပ်ငန်း​ရွှေပင်နှံကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ 8.5 kg( Ca : 20 %, S : 8 %, CaSO4.2H2O : 44 % )ထလ - ၄၁၄၄.၃.၂၀၁၇
83Agro Bio Product Co., Ltd.Star Foliar Fertilizer 1 liter( N : 1.52 %, P2O5 : 0.169 %, K2O : 1.458 % )ထလ - ၂၁၇၂.၆.၂၀၁၇
84Top Smile Aသီးစုံရွက်ဖျန်း ဓါတ်မြေသြဇာအရည်လုပ်ငန်းတော့စမိုင်းအေ (Top Smile -A)500 cc( N : 12.46%, P2O5 : 12.320%, K2O :4.10%, Ca : 1 %, Mg : 0.2138 %, S :0.274 % )ထလ - ၂၁၈၂၀.၆..၂၀၁၇
85ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပဒေသာအာဟာရစုံမြေသြဇာ50 kg( N : 6.68 %, P2O5 : 3.74 %, K2O : 4.75 %, Ca : 13.58 %, Mg : 1.21 %, S : 3.98 % )ထလ - ၂၁၉၁၂.၇.၂၀၁၇
86Golden Lion High Tech Agricultural Co., Ltd.တက်တိုးအရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( 500 gm + 150 gm )500 gm + 150 gm( N : 41 %, P2O5 : 0.05 %, K2O : 0.02 %, Ca : 1.2 %, Mg : 0.33 %, S : 4 % ) ( N : 6 %, P2O5 : 11 %, K2O : 21 %, Ca : 3.15 %, Mg : 0.3 %, S : 7 % )ထလ -၂၂၇၁၉.၇.၂၀၁၇
87သြဇာသီးအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာလုပ်ငန်းသြဇာသီးကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ၃၀ ပိဿာ( N : 0.59 %, P2O5 : 0.123 %, K2O : 0.404%, Ca : 4 %, Mg : 2 %, S : 2 %, OM : 5 % )ထလ - ၂၃၂၂၇.၇.၂၀၁၇
88ကျားငါးကောင်အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ကျားငါးကောင် )50 kg( N : 0.484 %, P2O5 : 0.265 %, K2O : 0.151%, Ca : 1.996 %, Mg : 0.484%, S : 0.554 %, OM : 4.783 % )ထလ - ၂၃၃၁.၈.၂၀၁၇
89777 နှင့် 9 Power အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( စူပါဖူးလ်ပါဝါ )50 kg( N : 1.065 %, P2O5 : 1.009 %, K2O : 0.843 %, Ca : 6.508 %, Mg : 1.973 %, S : 7.796 %, OM : 16.53 % )ထလ - ၂၃၆၁.၈.၂၀၁၇
90ရွှေသစ္စာအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရွှေသစ္စာအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာအမှတ်(၄)40 kg( N : 1 %, P2O5 : 0.4%, K2O : 1 %, Ca : 11 %, Mg : 1 %, S : 2 %, OM : 40 % )ထလ - ၂၄၃၂၈.၉.၂၀၁၇
91မင်းကြီးကြိုက်ကျောက်မှုန့်ကြိတ် လုပ်ငန်းမင်းကြီးကြိုက်သီးနှံအထွက်တိုးကျောက်မှုန့် 25 kg( Ca : 20%, S : 10% )ထလ - ၄၂၄၃.၉.၂၀၁၇
92Yuuki သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( Yuuki ) 25 kg( N :2.726%, P2O5 : 1.80%, K2O : 0.897%, OM : 43.835%, C :N - 9.326 )ထလ - ၄၄၇၃.၉.၂၀၁၇
93Lion World - The Best သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းမြေပြင်အထွက်တိုးဂျစ်ဆင်မြေသြဇာမှုန့် ( Lion World ) 25 kg( Ca : 20%, Mg : 2%, S : 7% )ထလ - ၄၅၂၃.၉.၂၀၁၇
94ရွှေဘုန်းရှင်မြေသြဇာလုပ်ငန်းရွှေဘုန်းရှင် ဇီဝ၊ ဓါတု၊ ဘက်စုံပေါင်းစပ်မြေသြဇာ50 kg( N : 9 %, P2O5 : 7.50 %, K2O : 10 %, Ca : 2 %, Mg : 0.15 %, S : 3 %, CL : 9.50 %, Cu : 0.01 %, B : 0.50 %, OM : 15 % )ထလ - ၂၆၁၇.၁၂.၂၀၁၇
95Magnate Group Co., Ltd.မဂ္ဂနိတ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(အမှုန့်) သီးနှံစုံသုံး(အပင်အားတိုးအထူး)500 gm( N : 12 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, Mg : 1.28 %, S : 13.5%, Fe : 0.38 %, Zn : 0.14 % )ထလ - ၂၇၁၇.၁၂.၂၀၁၇
96Magnate Group Co., Ltd.မဂ္ဂနိတ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(အမှုန့်) သီးနှံစုံသုံး(အပွင့်၊ အသီးအထူး)500 gm( N : 20 %, P2O5 : 20 %, K2O : 10 %, Ca : 0.40 %, S : 5.75 % )ထလ - ၂၇၂၇.၁၂.၂၀၁၇
97Good Morning Enterprise Co., Ltd.Compound Fertilizer (Royal Star) ( ကြယ်စင် )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 5 %, K2O : 10 %, MgO : 4 %, Fe : 0.035 %, Zn : 0.0038 %, Mn : 0.0175 %, B : 0.0029 % )ထလ - ၂၈၀၇.၁၂.၂၀၁၇
98Good Morning Enterprise Co., Ltd.Compound Fertilizer (Royal Star) ( ကြယ်စင် )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 8 %, K2O : 16 %, MgO : 4 %, Zn : 0.0028 %, Mn : 0.014 %, B : 0.0029 % )ထလ - ၂၈၁၇.၁၂.၂၀၁၇
99Good Morning Enterprise Co., Ltd.Compound Fertilizer (Royal Star) ( ကြယ်စင် )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, MgO : 4 %, B : 0.060 % )ထလ - ၂၈၂၇.၁၂.၂၀၁၇
100Good Morning Enterprise Co., Ltd.Compound Fertilizer (Royal Star) ( ကြယ်စင် )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 %, MgO : 4 %, Zn : 0.012 %, Mn : 0.018 %, B : 0.015 % )ထလ - ၂၈၃၇.၁၂.၂၀၁၇
101Good Morning Enterprise Co., Ltd.Compound Fertilizer (Royal Star) ( ကြယ်စင် )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 12 %, K2O : 17 %, MgO : 4 %, Fe : 0.068 %, Zn : 0.001 %, Mn : 0.054 %, B : 0.015 % )ထလ - ၂၈၄၇.၁၂.၂၀၁၇
102Good Morning Enterprise Co., Ltd.Compound Fertilizer (Royal Star) ( ကြယ်စင် )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 %, MgO : 4 %, Zn : 0.017 %, Mn : 0.017 %, B : 0.015 % )ထလ - ၂၈၅၇.၁၂.၂၀၁၇
103Good Morning Enterprise Co., Ltd.Magnesium Nutrient Bio Fertilizer(Royal Star)(ကြယ်စင်)50 kg( MgO : 16 % - 21 %, Zn : 0.0022 %, B : 0.0029 % )ထလ - ၂၈၆၇.၁၂.၂၀၁၇
104Samm Samm Aye Manufacturing Co., Ltd. RS Bio Fertilizer (Royal Star)( ကြယ်စင်)5 kg( N : 1335 ppm, P2O5 : 521 ppm, K2O : 1888 ppm, Ca : 42978 ppm, Fe : 14319 ppm, Mg : 5438 ppm, Mn : 289 ppm, Zn:31 ppm, Co : 3 ppm, B : 3 ppm, Mo:0.25ppm)ထလ - ၂၈၇၇.၁၂.၂၀၁၇
105 Peace & Perfect International Co., Ltd. ( မြင့်မြတ်အာဟာရစုံ မြေသြဇာ) Compound Fertilizer50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )ထလ - ၀၃၆၂၈.၁.၂၀၁၈
106 Peace & Perfect International Co., Ltd. ( မြင့်မြတ်အာဟာရစုံ မြေသြဇာ) Compound Fertilizer50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )ထလ - ၀၃၇၂၈.၁.၂၀၁၈
107 Peace & Perfect International Co., Ltd. ( မြင့်မြတ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ) Foliar Fertilizer500 gm( N : 20 %, P2O5 : 20 %, K2O : 20 % )ထလ - ၀၃၈၂၈.၁.၂၀၁၈
108 Peace & Perfect International Co., Ltd. ( မြင့်မြတ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ) Foliar Fertilizer500 gm( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )ထလ - ၀၃၉၂၈.၁.၂၀၁၈
109 Universe Industrial Group Co.,Ltd. ​ရွှေနဂါး Top One စပါးအမှုန့်2.5 Kg( N : 36.117 %, Ca : 0.202 %, Mg : 0.049 %, S : 2.906 %, Mn : 0.54 % )ထလ - ၀၆၇၂၀.၁၂.၂၀၁၂ (2, 4-D ပေါင်းသတ်ဆေး 72 % ပါဝင်နေ၍)
110 Universe Industrial Group Co.,Ltd. ​ရွှေနဂါး ပဲတီစိမ်းအထူး A1 ရွက်ဖျန်းအရည်500 cc( N : 13.744 %, P2O5 : 7.679 %, K2O : 0.864 % )ထလ - ၀၅၆၁၇.၁၀.၂၀၁၃ (မူလစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိ)
111 Universe Industrial Group Co.,Ltd. ​ရွှေနဂါး ပဲတီစိမ်းအထူး A2 ရွက်ဖျန်းအရည်500 cc ( P2O5 : 28.396 %, K2O : 2.707 %, Ca : 0.401 %, Mg : 0.243 %, S : 6.396 % )ထလ - ၀၅၇၁၇.၁၀.၂၀၁၃ (မူလစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိ)
112 Universe Industrial Group Co.,Ltd. ​ရွှေနဂါး ( အပင် ) ပဲမျိုးစုံရွက်ဖျန်းအမှုန့်500 gm( N : 17.675 %, P2O5 : 26.74 %, K2O : 6.10 %, Ca : 0.404 %, Mg : 0.245 %, S : 7.426 %, Mn : 1.109 % )ထလ - ၀၆၃၁၇.၁၀.၂၀၁၃ (မူလစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိ)
113 Universe Industrial Group Co.,Ltd. ​ရွှေဇာမဏီ ( အသီး ) ပဲမျိုးစုံရွက်ဖျန်းအမှုန့်30 gm( N : 11.196 %, P2O5 : 26.274 %, K2O : 9.60 %, Ca : 0.404 %, S : 13.106 %, Mn : 0.832 % )ထလ - ၀၆၅၁၇.၁၀.၂၀၁၃ (မူလစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိ)
114 Universe Industrial Group Co.,Ltd. ​ရွှေဇာမဏီ ( အပင် ) ပဲမျိုးစုံရွက်ဖျန်းအမှုန့်30 gm( N : 10.572 %, P2O5 : 36.261%, K2O : 8.43 %, Ca : 0.405 %, S : 6.46 %, Mn : 1.111 % )ထလ - ၀၆၆၁၇.၁၀.၂၀၁၃ (မူလစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိ)
115 Universe Industrial Group Co.,Ltd. ​ရွှေနဂါး Top One စပါးသီးသန့်အားဆေးမြေသြဇာ 25 kg( N : 35%,P2O5 : 2%,K2O : 2%,(အပင်ပွားအားဆေး)Benzoic acid(C7H6O3) : 3%, (အမြစ်ရှည်အားဆေး) Nitroguaiaconol sodium salt (C7H6NO4Na):3.2%, (အစေ့အောင်အားဆေး) p-nitrophenol sodium salt ( C6H4NO3Na):1.2% )ထလ - ၃၆၈၅.၂.၂၀၁၆ (မူလစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိ)
116 Universe Industrial Group Co.,Ltd. ​ရွှေနဂါး Top One စပါးသီးသန့်အားဆေးမြေသြဇာ 50 kg( N : 35%,P2O5 : 2%,K2O : 2%,(အပင်ပွားအားဆေး)Benzoic acid(C7H6O3) : 3%, (အမြစ်ရှည်အားဆေး) Nitroguaiaconol sodium salt (C7H6NO4Na):3.2%, (အစေ့အောင်အားဆေး) p-nitrophenol sodium salt ( C6H4NO3Na):1.2% )ထလ - ၃၆၉၅.၂.၂၀၁၆ (မူလစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိ)
117 Universe Industrial Group Co.,Ltd. ​ရွှေနဂါးTop One စပါးသီးသန့်ပေါင်းသတ်ဆေးပါ အားဆေးမြေသြဇာ 25 kg ( N : 35%, P2O5 : 2 %, K2O : 2%, Benzoic acid : 3%, P- nitrophenol soudium salt:1.2%,Nitroguaiaconol sodium salt:3.2%, 2, 4-Dimethylaminesalt:86%)ထလ - ၄၂၆၅.၂.၂၀၁၆ (မူလစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိ)
118သံကွင်းငါးကွင်းNPKအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း​ရွှေ မြေသြဇာ 50 kg( N :12.639%, P2O5 : 5.913%, K2O :4.56%, Ca : 7.615%, Mg : 1.216% )ထလ - ၄၄၁၁.၃.၂၀၁၇ (မူလစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိ)
119Best Bull Agriculture TechnologyCo., Ltd.Urea Fertilizer ( Best Bull )50 Kg( N : 46 % )ထလ - ၁၃၁၀၆.၉.၂၀၁၉ (မြေဩဇာဥပဒေပုဒ်မ ၉၊ ၁၅ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း)
120Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး Top One စပါးသီးသန့်အသီးအားဆေးမြေသြဇာ25 kg( N : 45%, ဒိုင်အီသိုင်းအမိုင်နိုအီသိုင်း အသီးအားဆေးဟော်မုန်း : ၁%)ထလ - ၆၀၃၁၄.၁၁.၂၀၁၉ (မူလစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိ)
121 Myat Min Co., Ltd. ​ရွှေသီးသဘာဝမြေသြဇာ40 kg( N : 2.068 %, P2O5 : 4.645 %, K2O : 0.859 %, Ca : 6.276 %, Mg : 3.0 % , S : 3.54 % )ထလ - ၀၀၉၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
122ရတနာရွှေမြေသဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်းရွှေဆင်သဘာဝမြေသြဇာ50 kg( N : 0.40 %, P2O5 : 11%, K2O : 0.10 %, OM : 7 % )ထလ - ၁၂၄၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
123ရာဇာမင်း ( YZM )အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Compound Fertilizer ( Super KKK )50 kg( N : 0.5 %, P2O5 : 0.2 %, K2O : 0.2%, Ca : 3 %, Mg : 0.7 %, S : 4 %, OM : 7 %)ထလ - ၁၃၆၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
124​​လေဆာအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( လေဆာ )50 kg ( N : 0.3808 %, P2O5 : 0.497 %, K2O : 0.083 %, Ca : 3.322 %, Mg : 2.512 %, S : 2.59 % )ထလ - ၁၄၁၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
125​ဂျိုကာနှင့်ထိုင်းဆင်အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ဂျိုကာ )50 kg ( N : 0.3072 %, P2O5 : 0.2751 %, K2O : 0.095 %, Ca : 0.837 %, Mg : 1.270 %, S : 1.336 % )ထလ - ၁၄၂၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
126​ဂျိုကာနှင့်ထိုင်းဆင်အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ထိုင်းဆင် )50 kg ( N : 0.21 %, P2O5 : 0.169 %, K2O : 0.083 %, Ca : 1.62 %, Mg : 0.737 %, S : 2.596 % )ထလ - ၁၄၃၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
127​ကျောက်ဆူး (Anchor) အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ကျောက်ဆူး )50 kg ( N : 0.345 %, P2O5 : 0.130 %, K2O : 0.154 %, Ca : 2.676 %, Mg : 0.242 %, S : 2.241 % )ထလ - ၁၄၄၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
128​ကျောက်ဆူး (Anchor) အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( စိန် )50 kg ( N : 0.517 %, P2O5 : 0.055 %, K2O : 0.164 %, Ca : 2.675 %, Mg : 1.209 %, S : 2.239 % )ထလ - ၁၄၅၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
129​ကျောက်ဆူး (Anchor) အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ရူဘီ )50 kg ( N : 0.483 %, P2O5 : 0.046 %, K2O : 0.156 %, Ca : 2.506 %, Mg : 1.572 %, S : 4.465 % )ထလ - ၁၄၆၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
130​ဇာမဏီအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ကောင်းမွန် )50 kg ( N : 0.719 %, P2O5 : 0.160 %, K2O : 0.173 %, Ca : 1.569 %, Mg : 2.398 %, S : 3.996% )ထလ - ၁၄၇၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
131​ဇာမဏီအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ဇာမဏီ )50 kg ( N : 0.448 %, P2O5 : 0.1116 %, K2O : 0.178 %, Ca : 1.597 %, Mg : 0.968 % )ထလ - ၁၄၈၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
132​ဇာမဏီအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( နဂါးညီနောင် )50 kg ( N : 1.004 %, P2O5 : 0.335 %, K2O : 0.039 %, Ca : 2.004 %, Mg : 0.972 %, S : 1.278 % )ထလ - ၁၄၉၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
133​ရွှေသီးနှံနှင့်ဇီဝသဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ရွှေသီးနှံ )50 kg ( N : 0.837 %, P2O5 : 1.755 %, K2O : 0.180 %, Ca : 10.914 %, Mg : 0.245 %, S : 2.913 % )ထလ - ၁၅၀၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
134​ရွှေသီးနှံနှင့်ဇီဝသဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ရွှေနွား )50 kg ( N : 0.556 %, P2O5 : 2.231 %, K2O : 0.166 %, Ca : 9.259 %, Mg : 1.220 %, S : 2.901 % )ထလ - ၁၅၁၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
135ပိုလာနှင့်ဘူလီယံအမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ပိုလာ )50 kg ( N : 0.721 %, P2O5 : 0.189 %, K2O : 0.244 %, Ca : 5.428 %, Mg : 0.253 %, S : 1.345 % )ထလ - ၁၅၂၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
136သီးစုံနှင့်ကမ္ဘာသစ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( သီးစုံ )50 kg ( N : 0.388 %, P2O5 : 0.228 %, K2O : 0.041 %, Ca : 0.342 %, Mg : 0.372 %, S : 1.806 % )ထလ - ၁၅၄၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
137သီးစုံနှင့်ကမ္ဘာသစ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ကမ္ဘာသစ် )50 kg ( N : 0.282 %, P2O5 : 0.166 %, K2O : 0.034 %, Ca : 1.028 %, Mg : 0.496 %, S : 4.908 % )ထလ - ၁၅၅၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
138ရွှေပြည်စိုးအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ရွှေပြည်စိုး)50 kg ( N : 0.767 %, P2O5 : 0.555 %, K2O : 0.089 %, Ca : 2.826 %, Mg : 0.245 %, S : 1.301 % )ထလ - ၁၅၆၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
139ကြံ့မင်းအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ကြံ့မင်း )50 kg ( N : 0.482 %, P2O5 : 0.586 %, K2O : 0.089 %, Ca : 1.171 %, Mg : 1.089 %, S : 6.380 % )ထလ - ၁၅၇၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
140သရဖူအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( သရဖူ )50 kg ( N : 0.343 %, P2O5 : 0.111 %, K2O : 0.140 %, Ca : 2.783 %, Mg : 1.206 %, S : 5.349 % )ထလ - ၁၅၈၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
141သရဖူအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ရွက်လှေ )50 kg ( N : 0.694 %, P2O5 : 0.282 %, K2O : 0.726 %, Ca : 1.205 %, Mg : 2.193 %, S : 4.818% )ထလ - ၁၅၉၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
142သရဖူအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ကြာဖူး )50 kg ( N : 0.933 %, P2O5 : 0.074 %, K2O : 1.238 %, Ca : 2.800 %, Mg : 0.242 %, S : 4.798 % )ထလ - ၁၆၁၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
143KBK အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းKBK သဘာဝမြေသြဇာ50 kg( N : 1 %, P2O5 : 2 %, K2O : 2 %, Ca : 4 %, Mg : 1.5 %, OM : 13 %)ထလ - ၁၉၄၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
144Five Star အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်း Five Star သဘာဝမြေသြဇာ50 kg( N : 1 %, P2O5 : 2 %, K2O : 2 %, Ca : 5 %, Mg : 2 %, S : 1 %, OM : 13 % )ထလ - ၁၉၅၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
145Mono အမှတ်တံဆိပ်ကွန်ပေါင်း မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းCompound Fertilizer ( Mono )50 kg ( N : 0.8 % , P2O5 : 0.413 % , K2O : 0.89 % )ထလ - ၁၉၆၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (N+P+K=15% မပြည့်)
146​ရွှေတောင်ပံသဘာဝမြေသြဇာထုတ် လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ရွှေတောင်ပံ )50 kg( N : 0.377 %, P2O5 : 0.084 %, K2O : 0.078 %, Ca : 1.235 %, Mg : 0.999 %, S : 0.3196 % )ထလ - ၂၀၃၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
147​ဇာမဏီအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( သိန်းရွှေပြည် )50 kg ( N : 0.762 %, P2O5 : 0.323 %, K2O : 0.046 %, Ca : 1.202 %, Mg : 0.972 %, S : 0.959 % ) ထလ - ၂၀၄၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
148ပင်ဖြစ်သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝအားဖြည့်မြေသြဇာ Enrich Natural Fertilizer ( ပင်ဖြစ်)50 kg( N : 3.785 %, P2O5 : 0.094 %, K2O : 0.170%, Ca : 1.617 %, Mg : 0.490 %, S : 1.624 %, OM : 12.286 % )ထလ - ၂၃၄၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
149777 နှင့် 9 Power အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( နိုင်းပါဝါ )50 kg( N : 0.931 %, P2O5 : 1.104%, K2O : 1.361 %, Ca : 7.825 %, Mg : 0.249 %, S : 1.655 %, OM : 16.74 % )ထလ - ၂၃၇၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
150777 နှင့် 9 Power အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ဆဲဗင်းထွိုင် )50 kg( N : 0.878 %, P2O5 : 1.035%, K2O : 0.796 %, Ca : 6.535 %, Mg : 1.486 %, S : 1.315 %, OM : 18.61 % )ထလ - ၂၃၈၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
151Royal နှင့် Golden Energy အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ရွှေစွမ်းအား )50 kg( N : 0.367 %, P2O5 : 0.188 %, K2O : 0.222 %, Ca : 0.471 %, Mg : 0.725 %, S : 2.872 %, OM : 6.60 % )ထလ - ၂၃၉၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
152Royal နှင့် Golden Energy အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ရွှေတော်ဝင် )50 kg( N : 0.331 %, P2O5 : 0.203 %, K2O : 0.215 %, Ca : 1.504 %, Mg : 1.922 %, S : 0.960 %, OM : 6.18 % )ထလ - ၂၄၀၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
153Royal နှင့် Golden Energy အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ငွေသီး )50 kg( N : 0.390 %, P2O5 : 0.434 %, K2O : 0.208 %, Ca : 4.069 %, S : 5.517 %, OM : 5.303 % )ထလ - ၂၄၁၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
154Royal နှင့် Golden Energy အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( တော်ဝင် )50 kg( N : 0.364 %, P2O5 : 0.198 %, K2O : 0.208 %, Ca : 2.497 %, Mg : 0.479 %, S : 1.273 %, OM : 5.19 % )ထလ - ၂၄၂၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
155ရွှေတောင်တန်းနှင့်ရွှေဝါနှံ အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( ရွှေတောင်တန်း )၆ ပိဿာ( Gypsum : 34 %, Ca : 14 %, S : 7 % )ထလ - ၂၄၉၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (Ca:20% မပြည့်)
156နေလအားဖြည့်သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်းအားဖြည့်သဘာဝမြေသြဇာ( နေလ )50 kg( N : 6 %, P2O5 : 5 %, K2O : 0.088 %, Ca : 4 %, Mg : 0.311 %, S : 2 % )ထလ - ၂၅၇၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
157Olympic အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းNatural Fertilizer သဘာဝမြေသြဇာ ( လူရိုင်းခေါင်း )50 kg( N : 1 %, P2O5 : 1 %, K2O : 1 %, Ca : 4.7 %, S : 0.01 %, OM : 12 % )ထလ - ၂၉၅၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
158Three Seasons အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသုံးရာသီသဘာဝမြေသြဇာ50 kg( N : 0.64%, P2O5 : 0.84%, K2O : 2 %, Ca : 3 %, Mg : 2 %, S : 0.33 %, OM : 8 % )ထလ - ၃၀၁၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
159Sun Light အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း​နေကြာပန်းမြေသြဇာ50 kg( N : 2 %, P2O5 : 1.5 %, K2O : 1 %, Ca : 0.3 %, Mg : 0.734 %, S : 0.334 %, OM : 13 % )ထလ - ၃၀၂၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
160ဖူးပွင့်ဝေအာဟာရစုံအားဖြည့် သဘာဝဓါတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းဖူးပွင့်ဝေအာဟာရစုံအားဖြည့်သဘာဝ မြေသြဇာ(လုံး)40 kg( N : 2.856 %, P2O5 : 2.413 %, K2O : 0.448 %, Ca : 4.809%, Mg : 0.243%, S : 4.155%, OM : 18.539% )ထလ - ၃၀၆၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
161​အောင်ကမ္ဘာအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( အောင်ကမ္ဘာ )50 kg( N : 2 %, P2O5 : 0.389 %, K2O : 1 %, Ca : 6.5 %, Mg : 0.8 %, S : 3 %, OM : 7 % )ထလ - ၃၀၇၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
162​အောင်ကမ္ဘာအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer (AHT )50 kg( N : 1.6 %, P2O5 : 0.41 %, K2O : 1.7 %, Ca : 7 %, Mg : 1 %, S : 0.1 %, OM : 6 % )ထလ - ၃၀၈၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
163နွားနက်သဘာဝဓါတ်မြေသြဇာ လုပ်ငန်းနွားနက်သဘာဝဓါတ်မြေသြဇာ50 kg( N : 2 %, P2O5 : 2 %, K2O : 1 %, Ca : 5 %, Mg : 1 %, S : 2 %, OM : 5 % )ထလ - ၃၁၅၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
164Olypmic အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( ဂရမ်း )50 kg( N : 0.8 %, P2O5 : 0.6 %, K2O : 1.8 %, Ca : 3 %, Mg : 0.6 %, S : 0.8 %, OM : 11 % )ထလ - ၃၁၆၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
165Olympic အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( အိုလံပစ် ) 50 kg( N : 0.926 %, P2O5 : 2.781 %, K2O : 0.122 %, OM : 4.86 %, C : N - 3.043 )ထလ - ၃၃၁၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
166Olympic အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( လိပ်ပြာ ) 50 kg( N : 0.372 %, P2O5 : 2.928 %, K2O : 0.126 %, OM : 3.75 %, C : N - 5.846 )ထလ - ၃၃၂၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
167Olympic အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ဂရိတ်ဝေါ ) 50 kg( N : 0.968 %, P2O5 : 2.252 %, K2O : 0.123 %, OM : 4.89 %, C : N - 2.929 )ထလ - ၃၃၃၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
168Olympic အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းအဲဗားတော့(ပ်) သဘာဝမြေသြဇာ 50 kg( N : 1.5 %, P2O5 : 3.364 %, K2O : 0.08 %, OM : 5.61 % )ထလ - ၃၃၄၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
169ရာဇာမင်း(YZM) အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းရာဇာမင်းအားဖြည့်သဘာဝမြေသြဇာ 50 kg( N : 6.86 %, P2O5 : 0.1969 %, K2O : 0.9504 %, Ca : 2.885 %, MgO : 0.437 %, S : 7.032 %, OM : 3.69 %, C : N - 0.312 )ထလ - ၃၄၄၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
170ရှမ်းတောင်သူဇီဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ရှမ်းတောင်သူ ) 45 kg( N : 2.30 %, P2O5 : 0.806 %, K2O : 1.627 %, OM : 17 % )ထလ - ၃၄၆၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
171BEGET မြေသြဇာလုပ်ငန်းBEGET မြေသြဇာ 50 kg( N : 1 %, P2O5 : 1 %, K2O : 1 %, Ca : 9 %, Mg : 0.267 %, S : 7 %, OM : 10 %, C:N - 4 )ထလ - ၃၅၀၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
172စိမ်းလဲ့ရွှေရည် ပေါင်းစည်း မြေသြဇာလုပ်ငန်းစိမ်းလဲ့ရွှေရည် ပေါင်းစည်းမြေသြဇာ50 kg( N : 1.68 %, P2O5 : 2.932 %, K2O : 0.528 %, Ca : 0.802 %, Mg : 1.945 %, S : 1.278 %, OM : 2.52 %, C:N - 0.87 )ထလ - ၃၅၂၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
173June Industry Ltd.​ရွှေသြဇာ စပီရူလိုင်းနား မြေဆွေး 5 kg( N : 1.2 %, P2O5 : 0.441 %, K2O : 1.5 %, Ca : 1.6 %, Mg : 0.7 %, OM : 15.56 %, C:N - 7.446 )ထလ - ၃၆၀၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
174စိမ်းအောင်မြေအားသစ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းစိမ်းအောင်မြေအားသစ်သဘာဝမြေသြဇာ 50 kg( N : 4.3 %, P2O5 : 2.5 %, K2O : 0.57 %, OM : 10 % )ထလ - ၄၀၃၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
175​ရွှေငါးသဘာဝအားဖြည့်မြေသြဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝအားဖြည့်မြေသြဇာ ( ရွှေငါး ) 50 kg( N : 4.216%, P2O5 : 3.285%, K2O : 0.473 %, CaO : 5.475 %, MgO : 1.461 %, OM : 10.09 % )ထလ - ၄၁၂၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
176ရွှေမိတ်သစ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝအားဖြည့်မြေသြဇာ ( ရွှေမိတ်သစ် ) 50 kg( N : 4 %, P2O5 : 2 %, K2O : 4 %, Ca : 4 %, Mg : 1 %, S : 2 %, OM : 8 % )ထလ - ၄၂၁၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
177အောင်မြေ မြေသြဇာလုပ်ငန်းအောင်မြေ သဘာဝမြေသြဇာ 25 kg( N :1.621%, P2O5 : 2.535%, K2O :1.186%, Ca : 1.288%, Mg : 2.023%, S : 1.820%, OM : 6.664% )ထလ - ၄၂၃၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
178သိန်းသန်းဆုသဘာဝမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ (သိန်းသန်းဆု) 50 kg( N :0.587%, P2O5 : 2.177 %, K2O : 1.579%, Ca : 1.250%, Mg : 0.252%, S : 0.063%, OM : 5.892% )ထလ - ၄၃၃၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
179သံကွင်းငါးကွင်းNPKအမှတ် တံဆိပ်သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းအိုမဲန် မြေသြဇာ 50 kg( N :6.393%, P2O5 :4.392%, K2O :2.08%, Ca : 7.216%, Mg : 0.972%, S : 8.009% )ထလ - ၄၄၃၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (N+P+K=15% မပြည့်)
180ဦးအောင်သောင်း လချေးမှုန့်ကြိတ် လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ (ပါဝါစတား) 50 kg( N :2.166%, P2O5 : 0.871%, K2O :1.269%, Ca : 2.282%, Mg : 2.650%, OM : 11% )ထလ - ၄၄၄၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
181​အောင်တံခွန်သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း​အောင်တံခွန်အားဖြည့်မြေသြဇာ 50 kg( N :1.362%, P2O5 : 1.111%, K2O :1.475%, Ca : 5.892%, Mg : 3.175%, S : 0.857%, OM : 1.272%,C:N - 0.54 )ထလ - ၄၅၀၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
182GANI GENERATION Co., Ltd.သဘာဝအားဖြည့်မြေသြဇာ (Gold Power) 25 kg( N : 4%, P2O5 : 2 %, K2O : 2 % , CaO : 2.356%, MgO : 0.236%, OM : 11.45% )ထလ - ၄၅၁၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
183AQ သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( AQ )40 Kg(N : 1.1%,P2O5 : 2.1%,K2O : 0.9%,Organic Matter : 17.9%)ထလ - ၄၉၃၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
184​အောင်ပြည်စုံသဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း​အောင်ပြည်စုံသဘာဝမြေသြဇာ ( APS )50 Kg( N : 1.35%, P2O5 : 1.50%, K2O : 0.71%, Ca : 13.5%, Mg : 0.32%, S : 4.06%, OM : 6.65% )ထလ - ၅၀၁၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
185Golden Bell သဘာဝမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းGolden Bell သဘာဝမြေသြဇာ50 Kg( N : 3.912%, P2O5 : 0.681%, K2O : 2.45%, Ca : 2.014%, Mg : 0.598%, S : 1.466%, OM : 11.96%, C : N - 1.773 )ထလ - ၅၀၂၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
186နိုင်ထရိုပလပ် ဓာတ်မြေသြဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( နိုက်ထရိုပလပ် )50 Kg( N : 1.902%, P2O5 : 2.509%, K2O : 3.16%, OM : 2.8% )ထလ - ၅၀၄၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
187ပုလဲနက် အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းအားဖြည့်သဘာဝမြေသြဇာ ( ပုလဲနက် )50 Kg( N : 3%, P2O5 : 2%, K2O : 7%, OM : 2% )ထလ - ၅၀၆၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
188AK သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းAK သဘာဝမြေသြဇာ50 kg( N : 1%, P2O5 : 2%, K2O : 1%, OM : 4% )ထလ - ၅၃၀၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
189မဟာမြေသြဇာလုပ်ငန်းအားဖြည့်သဘာဝမြေသြဇာ (မဟာ)(MAHAR)50 kg( N : 5.523%, P2O5 : 3.80%, K2O : 4.18%, Ca : 6.895%, Mg : 1.793%, S : 0.703%, OM : 7.762%, C:N - 0.815 )ထလ - ၅၇၄၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
190“ ပင်ပွား ” မြေသြဇာလုပ်ငန်းအားဖြည့်သဘာဝမြေသြဇာ ( ပင်ပွား )50 kg( N : 2.76%, P2O5 : 1.43%, K2O : 16.13%, Ca : 5.29%, Mg : 0.972%, S : 0.613%, OM : 6.736%, C : N - 1.416 )ထလ - ၅၉၂၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (OM:20% မပြည့်)
191ရာဇ တံခွန် ကုမ္ပဏီလီမိတက်Gabar Kyaw ( Special Fertilizer )50 kg( N : 8%, P2O5 : 0.0375%, K2O : 0.0435% )ထလ - ၆၀၁၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (N+P+K=15% မပြည့်)
192Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ရွှေနဂါး Top One စပါးကောင်းပေါင်းသေ အားဆေးမြေသြဇာ25 kg( N : 45%, Pyrazosulfuron Ethyl : 00.04% )ထလ - ၆၅၀၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (ပေါင်းသတ်ဆေး)
193Aventine Limited.​ပေါင်းကင်း စပါးအထွက်တိုးမြေသြဇာ(အာမို)40 Kg( N : 21%, S : 24%, Quinclorac : 1250 ppm, Phenoxa prop - P - ethyl : 325 ppm, Pyrazosulfuron ethyl : 175 ppm )ထလ - ၆၇၇၃၁.၁၂.၂၀၁၇ (ပေါင်းသတ်ဆေး)
194“ ကမ္ဘာသစ် ” သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း​မြေဆီလွှာပြုပြင်သဘာဝမြေသြဇာ ( ရွှေပဒေသာ )50 kg( N : 2%, P2O5 : 7%,K2O : 1%,Ca : 17%, Mg : 0.5%, S : 6%, OM : 20% )604၂၉.၂.၂၀၂၀
195Jewellwry Lucky Production Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Jewellery Lucky )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )606၂၉.၂.၂၀၂၀
196Jewellwry Lucky Production Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Jewellery Lucky )50 kg( N : 13%, P2O5 : 6%, K2O : 6% )607၂၉.၂.၂၀၂၀
197Jewellwry Lucky Production Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Jewellery Lucky )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )608၂၉.၂.၂၀၂၀
198Oakkar Zaw Mining Co.,Ltd.သီးနှံစုံ အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဟာဂျူလီ)100 gm( N : 10%, P2O5 : 2%, K2O : 10%, Ca : 1.76%, Mg : 1.65%, S : 3%, B : 0.614%, Fe : 0.358%, Mn : 2.054%, Zn : 0.249%, Cu : 0.789% )676၂၉.၂.၂၀၂၀
199​ရွှေမြန်မာရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ လုပ်ငန်းအရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာ (သီးနှံမျိုးစုံအထူး) ( ရွှေမြန်မာ )500 gm( N : 15%, P2O5 : 30%, K2O : 15% )678၂၉.၂.၂၀၂၀
200Shan Maw Myae Manufacturing Co., Ltd.ရွက်စိမ်း ခရမ်းချဉ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်500 cc( Ca : 0.08%, Mg : 0.048%, S : 0.1%, Fe : 0.054% )686၂၉.၂.၂၀၂၀
201Ruby Garden Mining Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ရွှေလက်ဝါး ) ( အနီ ) ( 10:10:5 ) 50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )356၄.၃.၂၀၂၀
202Ruby Garden Mining Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ရွှေလက်ဝါး ) ( အစိမ်း ) ( 10:5:5 ) 50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )357၄.၃.၂၀၂၀
203Ruby Garden Mining Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ရွှေလက်ဝါး ) ( အပြာ ) ( 9:3:3 ) 50 Kg( N : 9 %, P2O5 : 3 %, K2O : 3 % )358၄.၃.၂၀၂၀
204June Industry Ltd.​ရွှေသြဇာစပီရူလိုင်းနားဇီဝမြေသြဇာ ( အစေ့အားကောင်းဆေး ) 200 gm( N : 7 %, P2O5 : 2 %, K2O : 1 %, Ca : 3 %, Mg : 0.5 % ) (Lactobacillus (cfu/g) - 1 x 105 CFU/ml)359၄.၃.၂၀၂၀
205June Industry Ltd.​ရွှေသြဇာ ဇီဝအားတိုးဆေးရည် 500 ml( Ca : 0.656 %, S : 0.524 %, OM : 72.22 %, C:N - 24.353 ) (Lactobacillus (cfu/g) - 1 x 105 CFU/ml)362၄.၃.၂၀၂၀
206June Industry Ltd.​ရွှေသြဇာ ဇီဝအားတိုးဆေးရည် 1000 ml( Ca : 0.656 %, S : 0.524 %, OM : 72.22 %, C:N - 24.353 ) (Lactobacillus (cfu/g) - 1 x 105 CFU/ml)363၄.၃.၂၀၂၀
207June Industry Ltd.​ရွှေသြဇာ ဇီဝအားတိုးဆေးရည် 5000 ml( Ca : 0.656 %, S : 0.524 %, OM : 72.22 %, C:N - 24.353 ) (Lactobacillus (cfu/g) - 1 x 105 CFU/ml)364၄.၃.၂၀၂၀
208June Industry Ltd.​ရွှေသြဇာ သီးပွင့်အားတိုးဆေးရည် 500 ml( N : 0.329%, P2O5 : 0.013%, K2O : 0.655%, Ca : 1.431%, Mg : 0.045 % ) (Lactobacillus (cfu/g) - 1 x 105 CFU/ml)365၄.၃.၂၀၂၀
209June Industry Ltd.​ရွှေသြဇာ သီးပွင့်အားတိုးဆေးရည် 1000 ml( N : 0.329%, P2O5 : 0.013%, K2O : 0.655%, Ca : 1.431%, Mg : 0.045 % ) (Lactobacillus (cfu/g) - 1 x 105 CFU/ml)366၄.၃.၂၀၂၀
210June Industry Ltd.​ရွှေသြဇာ သီးပွင့်အားတိုးဆေးရည် 500 ml( N : 0.329%, P2O5 : 0.013%, K2O : 0.655%, Ca : 1.431%, Mg : 0.045 % ) (Lactobacillus (cfu/g) - 1 x 105 CFU/ml)367၄.၃.၂၀၂၀
211Supreme Bio Tech Co.,Ltd.စူပရင်းရွှေဂဏန်း သြဂဲနစ်မြေသြဇာအရည် 90 CC( N : 0.59%, P2O5 : 0.23%, K2O : 1%, Ca : 1%, Mg : 0.5%, S : 5% )705၂၂.၆.၂၀၂၀
212Supreme Bio Tech Co.,Ltd.ဘိုင်အိုစူပရင်း ဇီဝသဘာဝမြေသြဇာ2 kg( N : 1.2%, P2O5 : 1.5%, K2O : 0.5%, Ca : 2.2%, Mg : 0.5%, S : 0.4%, OM : 23.5%, Humic Acid, Amino Acid နှင့် အနည်းလို အာဟာရဓါတ်များ, Bacillus spp = 106 CFU/ml, Streptomyces spp = 107 CFU/ml, Bacillus spaericus = 106 CFU/ml )710၂၂.၆.၂၀၂၀
213နိုင်းဝမ်းအမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းမြေဆီလွှာအားဖြည့်ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေသြဇာမှုန့် ( နိုင်းဝမ်း )25 Kg( Ca : 20%, S : 12% )721၂၂.၆.၂၀၂၀
214Myat Thein Khaing Co.,Ltd.ဆေးပုလဲဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေပေါက်ပြား )50 Kg( N : 35%, S : 10%, Mg : 0.8% )730၂၂.၆.၂၀၂၀
215ရွှေနွားညီနောင် ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေပြင် အထွက်တိုးကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ လုပ်ငန်းဂျစ်ပ်ဆမ်မြေပြင်အထွက်တိုးသဘာဝ ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( ရွှေနွားညီနောင် )25 Kg( CaSO4 . 2H2O : 91%, Ca : 20%, S : 16% ) 740၂၂.၆.၂၀၂၀
216​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ရွှေသြဘာ )( အသီး၊ အပွင့် ) ( မတ်ပဲအထူး )1000g( N : 8%, P2O5 : 2%, K2O : 4%, Mg : 5%, S : 13.5%, Zn : 0.07%, B : 0.02%, Mo : 0.1% )755၂၂.၆.၂၀၂၀
217စူပါတင်မြေသြဇာလုပ်ငန်းပန်းအထူးကယ်ဘိုနိုက်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (စူပါတင်)100CC( N : 5.0%, Ca : 10%, B : 1.5% )779၂၂.၆.၂၀၂၀
218Golden Lion Hight Tech Agricultural Resources Co., Ltd.(Hope) ဟုပ် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ1 Kg( N : 34.856 %, P2O5 : 12.577 %, K2O : 2.99 % )၀၃၂၂၈.၁.၂၀၂၁
219Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ50 Kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % ) ( 50 kg )၀၄၈၅.၂.၂၀၂၁
220Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15)(သုခတံခွန်)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.5%, B : 0.2%, Zn : 0.2%, S : 2% ) 826၂၁.၉.၂၀၂၀
221Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (မြစ်ဆုံ) (17:15:15+TE)50 kg( N : 17%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 2%, MgO : 0.15%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm ) 842၂၁.၉.၂၀၂၀
222Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (မြစ်ဆုံ) (16:15:20+TE)50 kg( N : 16%, P2O5 : 15%, K2O : 20%, S : 2%, MgO : 0.15%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm ) 843၂၁.၉.၂၀၂၀
223Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (သုခတံခွန်) (20:8:22)50 kg( N : 20%, P2O5 : 8%, K2O : 22%, S : 2%, MgO : 0.15%, Zn : 0.2%, B : 0.2% ) 844၂၁.၉.၂၀၂၀
224စိမ်းလဲ့ရတနာဓါတ်မြေသြဇာထုတ် လုပ်ငန်းစိမ်းလဲ့ရတနာရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ပဲမျိုးစုံ - ၁1 Kg( N : 38 %, K2O : 1 % )223၁၉.၇.၂၀၂၀
225စိမ်းလဲ့ရတနာဓါတ်မြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ငန်း စိမ်းလဲ့ရတနာပဲမျိုးစုံ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 1 Kg( N : 15 %, P2O5 : 7%, K2O : 22 % )၂၂၄၁၉.၇.၂၀၂၀
226စိမ်းလဲ့ရတနာဓါတ်မြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ငန်းစီကာဘင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်500 cc( Ca : 37 %, Na : 13 % )၂၂၆၁၉.၇.၂၀၂၀
227စိန်သုံးလုံးသဘာဝကွန်ပေါင်း မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသီးနှံအထွက်တိုးအားဆေးမြေသြဇာ ( စိန်သုံးလုံး )၂၅ ပိဿာ( N : 3 %, Ca : 16 %, S : 10 % )၂၂၉၂၀.၇.၂၀၂၀
228ရွှေလက်အမှတ်တံဆိပ်တိုင်းသျှံ ဖော့စ်ဖိတ်ဓါတ်မြေသြဇာထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းတိုင်းသျှံအထွက်တိုးစွမ်းအားမြင့် ဖော့(စ်)ဖိတ်ဓါတ်မြေသြဇာ(ရွှေလက်)50 Kg( N : 3 %, P2O5 : 15 %, Ca : 18 %, S : 5 % )၂၅၈၂၈.၉.၂၀၂၀
229Ayeyar Pathein Rice Paddy Trading Co., Ltd.အဏုဇီဝမြေသြဇာ (ဧရာပုသိမ်) 30 Kg( N : 0.617 %, P2O5 : 2.125 %, K2O : 1.372 %, Ca : 4.124 %, Mg : 1.293 %, S : 0.011 %, OM : 10.353 %, Bacillus Subtilis = 1 x 106 CFU/ml )429၃.၉.၂၀၂၀
230ရွှေရောင်ကောင်းကင် Agrochemical Industry Myanmarကံလင်းသူ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 500 gm( N : 22%, P2O5 : 13 %, K2O : 10%)437၃.၉.၂၀၂၀
231K.T.H Agrochemical Industry Myanmarရွှေတောသူ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 500 gm( N : 22%, P2O5 : 13 %, K2O : 10%)438၃.၉.၂၀၂၀
232သံကွင်းငါးကွင်း NPK အမှတ် တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းယိုးဒယားပန်းNPK ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ 50 Kg( N :8.068%, P2O5 : 7.116%, K2O :4.18%, Ca : 8.016%, Mg : 0.729%, S : 9.885% )442၃.၉.၂၀၂၀
233ဦးနေထက် ကျောက်မှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းGypsum Fertilizer (Great Wall) 25 Kg(Ca ≥ 24%, S ≥ 17% )445၃.၉.၂၀၂၀
234အောင်ဇင် မြေသြဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( အောင်ဇင် )50 kg( N : 7%, P2O5 : 6%, K2O : 7%,Ca : 2%, S : 0.4%, OM : 10% )795၂၁.၉.၂၀၂၀
235Top Super ဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်း​တော့ပ်စူပါ မြေသြဇာ50 kg( N : 5%, P2O5 : 23%, K2O : 5% ) 827၂၁.၉.၂၀၂၀
236​ကျော်လွန်ရွက်ဖျန်းအပင်အားဖြည့် ဆေးရည်လုပ်ငန်း​ကျော်လွန်ရွက်ဖျန်းအပင်အားဖြည့်ဆေးရည်500 CC ( N : 18.30%, P2O5 : 25.65%, K2O : 27.87%, Ca : 0.55%, Mg : 0.65%, S : 1.390%, Cl : 1.1%, B : 0.15%, Mo : 0.059%, Fe : 0.13%, Mn : 0.24%, Cu : 0.11%, Zn : 0.19% )854၂၁.၉.၂၀၂၀
237Shan Maw Myae Manufacturing Co., Ltd.ဇီဝရွက်ဖျန်းမြေသြဇာရည် (ရွက်စိမ်း)500 cc( Ca : 0.144%, Mg : 0.019%, S : 0.134%, Fe : 0.048%, Saccharomyces Species : 106 CFU/ml, Lactobacillus Species : 106 CFU/ml )862၂၁.၉.၂၀၂၀
238ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ( စပရိုက် ) ( Surprise )25 Kg( Ca : 23%, S : 16% )886၂၇.၁၂.၂၀၂၀
239Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 10:10:5 ) ( TTH )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 2%, MgO : 0.15%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm )898၂၇.၁၂.၂၀၂၀
240Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 13:5:7 ) ( TTH )50 kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7%, S : 2%, MgO : 0.15%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm )899၂၇.၁၂.၂၀၂၀
241Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15+10S ) ( TTH )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10%, MgO : 0.15%, Mo : 0.02%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm )900၂၇.၁၂.၂၀၂၀
242Lucky Great Seven Co., Ltd.Liquid Microbial Enzyme (Agri-Organica)2 Ltr( N : 0.02%,P : 0.0014%%,K: 0.26%,C:N-3, Saccharmoyces Cerevisiae-26x104(the fourth power of 10) Propagules per ml) )905၂၇.၁၂.၂၀၂၀
243Lucky Great Seven Co., Ltd.Liquid Microbial Enzyme (Agri-Organica)500 ml( N : 0.02%,P : 0.0014%%,K: 0.26%,C:N-3, Saccharmoyces Cerevisiae-26x104(the fourth power of 10) Propagules per ml) )906၂၇.၁၂.၂၀၂၀
244Good Brothers' Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Three Circles ) (1.18 - 3.35)mm50 Kg( N : 46% Min )913၇.၃.၂၀၂၁
245Good Brothers' Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Three Circles ) (2.00 - 4.75)mm50 Kg( N : 46% Min )914၇.၃.၂၀၂၁
246Shwe Crop Nutrients Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Three Circles )50 Kg( N : 46% Min )956၇.၃.၂၀၂၁
247AQ သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( AQ )40 Kg( N : 1.2%, P2O5 : 0.5%, K2O : 1%, OM : 30% )963၇.၃.၂၀၂၁
248Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ငွေငန်းဖြူ )50 Kg( N : 13%, P2O5 : 12%, S : 5% )964၇.၃.၂၀၂၁
249Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.သီးစုံအထွက်တိုးမြေသြဇာ (16:16:8) ( စိန်ဗျိုင်းဖြူ )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 2%, MgO : 0.15%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm )966၇.၃.၂၀၂၁
250လှသူတွင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( လှသူ ) 1200 CC( N : 2%, P2O5 : 2%, K2O : 5%, Ca : 2.40%, Mg : 2.92%, S : 3.03% )968၇.၃.၂၀၂၁
251အာရှကျားသဘာဝမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဂျစ်ပဆမ်မြေပြင်အထွက်တိုးသဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာ (အာရှကျား)25 Kg( CaSO4.2H2O : 93%, Ca : 22%, S : 17% )970၇.၃.၂၀၂၁
252BEGET မြေသြဇာလုပ်ငန်းCompound Fertilizer ( BEGET )50 Kg( N : 6%, P2O5 : 2%, K2O : 7%, OM : 14% )993၇.၃.၂၀၂၁
253သရဖူ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ကြာဖူး )50 Kg( N : 1.2%, P2O5 : 2%, K2O : 0.5%, Ca : 4.2%, Mg : 2.2%, S : 0.4%, OM : 22.5% )1012၇.၃.၂၀၂၁
254တောနစ်ပါဝါ (Tonic Power )မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ(တောနစ်ပါဝါ/ Tonic Power)50 Kg( N : 1.57%, P2O5 : 0.44%, K2O : 0.818% , Ca : 4.81%, Mg : 2.92%, S : 3.474%, OM : 30.08%, C:N - 11.38 )1021၇.၃.၂၀၂၁
255နွားကြန်စုံကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနွားကြန်စုံကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ50 Kg( N : 8 %, P2O5 : 8 %, K2O : 10 %, OM : 18 % )289၅.၆.၂၀၂၁
256ပစ်တိုင်းထောင်သဘာဝကွန်ပေါင်း မြေသြဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ(ပစ်တိုင်းထောင်)၃၀ ပိဿာ( N : 6.5 %, P2O5 : 3.69 %, K2O : 4.9 %, Ca : 2.62 %, S : 7.034 % )290၅.၆.၂၀၂၁
257First Resources Co., Ltd.​တောင်သူရွှေခေတ် ဂျစ်ပ်ဆမ် မြေသြဇာအမှုန့်25 Kg( Ca : 20%, S : 9.7% )503၃၀.၆.၂၀၂၁
258​ရွှေလင်းနို့ အမှတ်တံဆိပ် မြေသြဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝဓာတ်ပေါင်း ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် ( ရွှေလင်းနို့ ) 500 cc( N : 0.213%%, P2O5 : 0.032%, K2O : 0.967%, Ca : 0.735%, Mg : 0.032%, OM : 30.26%, Zn : 0.066%, B : 0.037%, Cu : 0.033%, Fe : 0.12% )507၃၀.၆.၂၀၂၁
259​ရွှေလင်းနို့ အမှတ်တံဆိပ် မြေသြဇာ လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းအားတိုးဆေးရည် ( ရွှေလင်းနို့ )500 cc( N : 0.204%%, P2O5 : 0.276%, K2O : 1.948%, Ca : 0.577%, Mg : 0.064%, OM : 27.51%, Zn : 0.065%, B : 0.040%, Cu : 0.038%, Fe : 0.09% )508၃၀.၆.၂၀၂၁
260​ရွှေသြဘာ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ လုပ်ငန်းသီးနှံစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ရွှေသြဘာ )500 g( N : 3.8%, P2O5 : 0.12%, K2O : 1.35% + TE )516၃၀.၆.၂၀၂၁
261Sein Lan So Pyay Tha Bar Wa Myay Agriculture & General Cooperative Society Bogalay Co., Ltd.EM 1 Bokashi ( SLSP )50Kg( N:0.7%, P2O5:1.2%, K2O:0.8%, Ca : 0.5%,Mg : 0.6%, S : 0.2%, OM: 63% )1038၇.၆.၂၀၂၁
262Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.အသီးအားပေးမြေသြဇာ ( 10:20:20 ) ( ရွှေလမင်း )50 Kg( N:10%, P2O5:20%, K2O :20%, S : 2%, Zn-400ppm, MgO:0.15%, B - 400ppm )1046၇.၆.၂၀၂၁
263Daily Star Co., Ltd.Urea ( ကျွဲ/BUFFALO )50 Kg( N : 46.2% )1048၇.၆.၂၀၂၁
264Mingalar Hinthar Co.,Ltdသီးနှံစုံအာဟာရဖြည့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (All Good ) ( အော(လ်)ဂွတ်)500cc( N : 10%, P2O5 : 2%, K2O : 5%, Mg : 3%, S : 3%, Mo : 0.03%, Zn : 0.5%, Mn : 0.55%, B : 0.02% , Amino Acid : 15.6%, Humic Acid: 0.5% )1065၇.၆.၂၀၂၁
265Aicorp (Myanmar)Co., Ltd.အပင်အား/ခံနိုင်ရည်ဆေး(ဇင့်တက်) 500CC( Zn : 6.274%)1077၇.၆.၂၀၂၁
266Aicorp (Myanmar)Co., Ltd.အပွင့်များ/အပွင့်ကြီးဆေး(ဘိုတက်) 500CC( B : 0.105%)1078၇.၆.၂၀၂၁
267Aicorp (Myanmar)Co., Ltd.အသီးတင်/အသီးကြီးဆေး( ကယ်တက်) 500CC( Ca : 1.443%)1079၇.၆.၂၀၂၁
268Gold Power တိရိစ္ဆာန်အစာကြိတ် လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ (Gold Power )25 Kg( N : 3%, P2O5 : 1%, K2O :0.5%, Ca : 1%, Mg : 0.68%, OM : 22%, C:N - 4) )1081၇.၆.၂၀၂၁
269Three Flowers အပင်နှင့်အသီး အပွင့် ဆင့်မြင့်မြေသြဇာလုပ်ငန်းThree Flower ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာရည်(1000, 500, 400 cc)( N : 22%, P2O5 : 3%, K2O : 2%, S : 3% )1129၁၇.၁၀.၂၀၂၁
270ဂရမ်းအာရှကျား ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ပါကီ / Perky )50 Kg( N : 6%, P2O5 : 4%, K2O : 9%, Ca : 7%, Mg : 0.891%,S : 5% ) 1131၁၇.၁၀.၂၀၂၁
271ဂရမ်းအာရှကျား ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( အာရှကျား )50 Kg( N : 6%, P2O5 : 8%, K2O : 6%, Ca : 9%, Mg : 0.92%,S : 5% ) 1132၁၇.၁၀.၂၀၂၁
272BEGET မြေသြဇာလုပ်ငန်းNatural Fertilier ( BEGET )50 Kg( N : 1%, P2O5 : 1%, K2O : 1%, Ca : 5%, Mg : 0.50%, S : 2.50%, OM : 20% ) 1162၁၇.၁၀.၂၀၂၁
273ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ ( KF - ဂရိတ် ) ( King Farmer )50 Kg( Ca : 22%, S : 17 % )1177၁၇.၁၀.၂၀၂၁
274မဟာမြေသြဇာထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ (မဟာ)50 Kg( N : 0.946%, P2O5 : 4.2%, K2O : 3.48%, Ca : 8.404%, Mg : 1.409%, S : 2.78%, OM : 24.4% )1167၁၇.၁၀.၂၀၂၁
275ကမ္ဘာသစ်သဘာဝဓါတ်မြေသြဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ (ကမ္ဘာသစ်)50 Kg( N : 2%, P2O5 : 2%, S : 1%, OM : 21%) 1175၁၇.၁၀.၂၀၂၁
276Shan Maw Myae Manufacturing Co., Ltd.ဇွဲမြန်မာမြေဆီ50 kg( N : 1.054%, P2O5 : 2.151%, K2O : 0.192%, Ca : 3.687%, Mg : 0.632%,S : 0.746%, OM : 24.664%, C:N - 13.57, Fe : 0.425% )531၄.၂.၂၀၂၂
277Shan Maw Myae Manufacturing Co., Ltd.ရွက်စိမ်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်500 cc( Ca : 0.144%, Mg : 0.0098%, S : 0.141%, Fe : 0.07% )563၄.၂.၂၀၂၂
278Shan Maw Myae Manufacturing Co., Ltd.(ရွက်စိမ်း)ဖရဲ၊သခွား ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်500 cc( Ca : 0.08%, Mg : 0.048%, S : 0.1%, Fe : 0.054% )568၄.၂.၂၀၂၂
279Shan Maw Myae Manufacturing Co., Ltd.Eco Star ရွက်စိမ်း(အထူး)စွမ်းအားမြှင့် အပင်အားဖြည့်ဆေးရည်500 cc( Ca : 0.128%, Mg : 0.044%, S: 0.048%, Fe : 0.016% )572၄.၂.၂၀၂၂
280Myanmar Pioneer Star Co., Ltd.ပိုင်အိုးနီးယားစတားကွန်ပလပ်(စ်)မြေသြဇာ50 kg( N : 20%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE )548၄.၂.၂၀၂၂
281Myanmar Pioneer Star Co., Ltd.ပိုင်အိုးနီးယားစတားကွန်ပလပ်(စ်)မြေသြဇာ50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE )549၄.၂.၂၀၂၂
282​ရွှေအိုးဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ရွှေအိုး )၃၀ ကျပ်သား( N : 21%, P2O5 : 14%, K2O : 17% )564၄.၂.၂၀၂၂
283United Nilar Agribusiness Co., Ltd.Bio Organic Fertilizer ( Bio Gro )20 g( Australia - 5 Strains,Bacillus azotofixans, Bacillus megaterium ( 106 CFU/ml), Bacillus subtillis ( 107 CFU/ml ), Lactobacillus aciclophillus, Sucharomyces cerevisiae Total CFU Count is at a minimum of 4 billion per gram )565၄.၂.၂၀၂၂
284Pyi Thu Dana Co., Ltd.ဂျစ်(ပ်)ဆမ်သဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( ပွင့်သီးတိုး )25 Kg( Ca : 23%,S : 17%, CaSO4 2H2O : 93% )1292၂၃.၄.၂၀၂၂
285Trade Wind International Co., Ltd.အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်မြေသြဇာ ( Sakawa / ဆကဝ )50 Kg( N : 21% Min )1306၂၃.၄.၂၀၂၂
286June Industry Ltd.ရွှေသြဇာစပီရူလိုင်းနားဇီဝမြေသြဇာ25 Kg(Spirulina + Nostoc-1000 g + 250 g, Sargassum-1250 g, Zeolite - 2500 g, Dolomite - 2500 g, Gypsum - 5000 g, နုံး -12500 g)297၂၃.၄.၂၀၂၂
287June Industry Ltd.ရွှေသြဇာစပီရူလိုင်းနားဇီဝမြေသြဇာ 5 Kg(Spirulina + Nostoc-200 g + 50 g, Sargassum-250 g, Zeolite - 500 g, Dolomite - 500 g, Gypsum - 1000 g, နုံး -2500 g)298၁၆.၁၂.၂၀၂၁
288June Industry Ltd.ရွှေသြဇာစပီရူလိုင်းနားဇီဝမြေသြဇာ1 Kg(Spirulina + Nostoc-40 g + 10 g, Sargassum- 50 g, Zeolite - 100 g, Dolomite - 100 g, Gypsum - 200 g, နုံး -500 g)299၁၆.၁၂.၂၀၂၁