အကြိမ်(၂၁)မြောက် မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

(၂၂.၉.၂၀၁၇)နေ့တွင် အကြိမ်(၂၁)မြောက် မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ (ထလ-၇၁)စောင် နှင့် (တသ – ၂၆၉)စောင် စုစုပေါင်း(၃၄၀)စောင်တို့ကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။