စဉ် ကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းအမည် ​မြေသြဇာအမည် အိတ် ပါဝင်သော အာဟာရဓါတ် အချိုးအစား မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် အမှတ်စဉ် (တသ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက် မှတ်ချက် View Product
2401 အလိုင်းယင့်စ် ဝမ်း မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( MORAKOT ) ( NPK 6-18-24) (Risingsun ) 25Kg ( N : 6%, P2O5 :18%, K2O :24%, MgO : 2.9%, S : 11%, B : 0.15% ) ၄၂၇၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2402 အလိုင်းယင့်စ် ဝမ်း မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( MORAKOT ) ( NPK 14-20-20) (Risingsun ) 25Kg ( N : 14%, P2O5 :20%, K2O :20%, MgO : 0.2%, CaO : 0.3%, S : 7.2%, B : 0.06% ) ၄၂၇၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2403 အလိုင်းယင့်စ် ဝမ်း မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ ( 13-0-46) ( Pearls Sailboat) 25Kg ( N : 13%, K2O :46% ) ၄၂၇၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2404 ရွှေတောင်ဟိန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် Fatal P (VIVEKON) (Hi-Tech အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ) 500ml (Organic Matter : 12%, Mineral Potassium :10%, Plant Extract Auxine:4%) ၄၂၇၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2405 ရွှေတောင်ဟိန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် Fatal D (VIVEKON) (Hi-Tech အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ) 500ml (Organic Matter : 5%, Mineral Phosphorus :12%, Plant Extract Auxine:4%) ၄၂၇၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2406 ထာဝရမြို့ရိုး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Rua Viking ) 50Kg ( N : 46%, Biuret : 1% ) ၄၂၇၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2407 ထာဝရမြို့ရိုး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Yara Vera ) 50Kg ( N : 46%, Biuret : 1% ) ၄၂၇၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2408 အာ အက်(စ်) အေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( MUKTA ) 50Kg ( N : 46% ) ၄၂၈၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2409 မြန်မာ အောင်မြင်သော ကြယ် အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( Super Grow ) ( စူပါဂရိုး ) ( ရွှေဖား ) 4 Ltr ( N : 4.396%, P2O5 : 2.915%, K2O : 4.896%, Mg : 0.194%, Fe : 0.019%, Mn : 0.007%, Cu : 0.005%, Zn : 0.006% ) ၄၂၈၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2410 မြန်မာရှေ့ဆောင် လမ်းပြကြယ်သတ္တု တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(DAP) 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 46% ) ၄၂၈၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2411 မြန်မာရှေ့ဆောင် လမ်းပြကြယ်သတ္တု တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ကလိုရိုဒ်ဓာတ်မြေဩဇာ 50 Kg ( K2O:60% ) ၄၂၈၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Potash
2412 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ Fertilizer(MOP) ( LAO KAIYUAN ) 50 Kg ( K2O > 60%, Moisture < 1% ) ၄၂၈၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2413 အာဂရီ ဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ 25 TNE/ 1 TNE/ 50 Kg ( N : 46% ) ၄၂၈၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2414 အာဂရီ ဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ Fertilizer 25 TNE/ 1 TNE/ 50 Kg ( K2O : 60% ) ၄၂၈၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash Raw
2415 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) (Shipment) Shipment ( N : 46% ) ၄၂၈၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2416 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Prilled ) (Shipment) 5000 TNE ( N ≥ 46% ) ၄၂၈၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2417 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Prilled) (Shiraz Petrochemical Complex) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၂၈၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2418 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( SHU SAN ) ( Granular ) 50 Kg ( N : 46% Min ) ၄၂၉၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2419 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ 25 TNE ( K2O : 60% ) ၄၂၉၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash Raw
2420 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် တီစူပါဓါတ်မြေသြဇာ ( GTSP ) ​ရွှေစူပါ 50 Kg ( P2O5 : 46% ) ၄၂၉၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Phosphate
2421 အီကို လိုက်(ဖ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Prill) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၂၉၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2422 အီကို လိုက်(ဖ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Sabic ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၂၉၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2423 အီကို လိုက်(ဖ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Two Elephant ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၂၉၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2424 အီကို လိုက်(ဖ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( NITREA ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၂၉၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2425 မြန်မာ အိုးရီးယဲ့(န်)တဲ(လ်) ဝဲ (လ်သ်) ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Prill) (M.O.W) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၂၉၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2426 မြန်မာ အိုးရီးယဲ့(န်)တဲ(လ်) ဝဲ (လ်သ်) ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) (M.O.W) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၂၉၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2427 အာဗင်တင်း လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) ( MOPCO ) 50 Kg ( N : 46% min, Moisture : 0.5% Max, Biuret : 1% Max ) ၄၂၉၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2428 အာဗင်တင်း လီမိတက် ဆာလ်ဖိတ်အော့ဖ် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ - Soluble Fertilizer ( FERTISOP ) 25 Kg ( K2O : 50%, S : 18% ) ၄၃၀၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2429 ယာရာ မြန်မာ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Yara Vera(R) ) (46:0:0) Shipment/ 25 TNE/ 50 Kg ( N : 46% ) ၄၃၀၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2430 အောင်ကြည်မွန် ထရိတ်ဒင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် သဘာဝသြဂဲနစ်ကြက်ချေးမြေသြဇာ(ရွှေတောင်တန်း) 27TNE, 25TNE, 1TNE, 960Kg ( N : 3.10%, P2O5 : 4.73%, K2O : 3.62%, Ca : 14%, Mg : 1%, Zn - 490ppm, OM : 37.79%, C:N - 7.5, Moisture : 17.7%, ) ၄၃၀၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic Raw
2431 ဂရိတ်ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ကလိုရိုဒ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( HEBANG ) 50 Kg ( N ≥ 25.4% ) ၄၃၀၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2432 ဂရိတ်ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် မိုနိုအမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (10:50:0) ( HONGTAIBO ) 50 Kg ( N : 10%, P2O5 : 50% ) ၄၃၀၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2433 ဂရိတ်ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ကလိုရိုဒ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Lao Kaiyuan ) 50 Kg ( K2O ≥ 60% ) ၄၃၀၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2434 ခန့်ထည်မြန်မာ အုပ်စုရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( TWO ELEPHANT ) ( 10-3-3 ) 50 Kg ( N : 10%, P2O5 : 3%, K2O :3%, OM : 10% ) ၄၃၀၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2435 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(Granular) (Shwe Crop Nutrients) Bulk/27TNE/ 22TNE/50 Kg ( N: 21%, S : 24% ) ၄၃၀၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2436 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ကလိုရိုဒ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) (Shwe Crop Nutrients) Bulk/27TNE/ 22TNE/50 Kg ( N: 25% ) ၄၃၀၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2437 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Shwe Crop Nutrients ) Bulk/27TNE/ 22TNE/50 Kg ( K2O ≥ 60% ) ၄၃၀၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash Raw
2438 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဆာလ်ဖိတ်အော့ဖ် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( SOP ) ( Shwe Crop Nutrients ) Bulk/27TNE/ 22TNE/50 Kg ( K2O ≥ 50% ) ၄၃၁၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash Raw
2439 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( NPK 15-15-15 ) ( SOP Based Fertilizer ) ( Three Circles ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 11%, Mg : 4% ) ၄၃၁၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2440 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( NPK 15-15-15+TE ) ( Three Circles ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 11%, Mg : 4%, Zn : 1%, B : 4% ) ၄၃၁၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2441 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ( NPK 16-16-16 ) ( Three Circles ) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) ၄၃၁၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2442 ဒေါက်တာ ဂရင်း အဂရို ဟိုက်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဇီဝရတနာ ( ဇီဝ - ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ) 1 Liter, 500CC, 250 CC ( Bacillus Substilis : 3.83 x 109 CFU/ml ) ၄၃၁၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Bio
2443 ဒေါက်တာ ဂရင်း အဂရို ဟိုက်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် သန်စွမ်းရတနာ ( ဇီဝ - ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ) 1 Liter, 500CC, 250 CC ( N : 0.29%, P2O5 : 0.166%, K2O : 0.309%, Mg : 0.2%, Lactic acid Bacteria : 3.83 x 109 CFU/ml ) ၄၃၁၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Bio
2444 ဒေါက်တာ ဂရင်း အဂရို ဟိုက်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖွံ့ဖြိုးရတနာ ( ဇီဝ - ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ) 1 Liter, 500CC, 250 CC ( Phosphorus Solublizing bacteria ( Bacillus polymyxa) : 3.83 x 109 CFU/ml ) ၄၃၁၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Bio
2445 ဒေါက်တာ ဂရင်း အဂရို ဟိုက်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ထွက်တိုးရတနာ ( ဇီဝ - ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ) 1 Liter, 500CC, 250 CC ( Photosynthetic bacteria ( Green chlorobium ) : 3.83 x 109 CFU/ml ) ၄၃၁၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Bio
2446 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ 1000 Kg/ 50 Kg ( N ≥ 21%, S ≥ 24% ) ၄၃၁၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2447 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ကလိုရိုဒ် ဓာတ်မြေဩဇာ 1000 Kg/ 50 Kg ( N ≥ 25% ) ၄၃၁၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2448 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( ပန်းဖူးပုလဲ / HUASHAN ) 50 Kg ( N ≥ 46.4% ) ၄၃၂၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2449 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ( MOP ) ( LAO KAIYUAN ) ( Powder ) 50 Kg ( K2O > 60%, Moisture < 1% ) ၄၃၂၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2450 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ( MOP ) 50 Kg ( K2O : 60% ) ၄၃၂၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2451 ဂရင်း မောင်တိန်း စထရင်း(မ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(The 4TH Element) (17:17:17) 40 Kg ( N :17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၄၃၂၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2452 ဂရင်း မောင်တိန်း စထရင်း(မ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(The 4TH Element) (15:15:15) 40 Kg ( N :15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၃၂၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2453 ဂရင်း မောင်တိန်း စထရင်း(မ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ Fertilizer(Sino - Agri) 50 Kg ( K2O ≥ 60% ) ၄၃၂၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2454 ဂရင်း မောင်တိန်း စထရင်း(မ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(Luo Bu Po) 50 Kg ( K2O ≥ 52.0%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.5% ) ၄၃၂၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2455 ဂရင်း မောင်တိန်း စထရင်း(မ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15:15:15) (SACF) 50 Kg ( N :15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၃၂၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2456 မြတ်မြင့်မိုရ်ဦး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ 20 Kg ( ( N : 2%, K2O : 8% ) ≥ 10%, Organic Matter ≤ 45% ) ၄၃၂၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
2457 မြတ်မြင့်မိုရ်ဦး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘိုင်အို- အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ (Tobacco Stem) 40 Kg ( Total Nutrient ( N+P2O5+K2O) ≥ 7%, Organic Matter ≥ 60%, Effective Living Bacterium ≥200 million/g ) ၄၃၂၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
2458 မင်းမဟော် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် ( Amino Tech ) ( အမိုင်နိုတက်ရှ် ) 250 CC ( N : 5%w/v, P2O5 : 2%w/v, K2O : 2%w/v, Amino Acid : 12%w/v (အမိုင်နိုအက်ဆစ် အမျိုးပေါင်း(၂၀)မျိုးပါဝင်သည်။ ) ၄၃၃၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
2459 ဗာနိုဒါ မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Nabta ) 25 Kg ( N : 15.5%, CaO : 26% ) ၄၃၃၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
2460 ဥဿာဓန ကုမ္ပဏီလီမိတက် Slow Release Fertilizer ( Greenfeed ) ( Super K ) 20 Kg ( K2O : 54%, MgO : 2%, B : 0.3%+TE ) ၄၃၃၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2461 ဥဿာဓန ကုမ္ပဏီလီမိတက် Slow Release Fertilizer ( Greenfeed ) ( Super Grow ) ( 12-12-20+0.3B+TE ) 20 Kg ( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 20%, MgO : 2%, B : 0.3%+TE ) ၄၃၃၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2462 ဥဿာဓန ကုမ္ပဏီလီမိတက် Slow Release Fertilizer ( Greenfeed ) ( Paddy Grow ) ( 13-10-20-2+0.3B+TE ) 20 Kg ( N : 13%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, MgO : 2%, B : 0.3%+TE ) ၄၃၃၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2463 မြန်မာ ဝေဖန်း အဲ့ဂရစ် ကား(လ်)ချာ(ရ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် Poly Sulphate Powdered Fertililzer 50 Kg ( K2O : 13%, S : 18%, MgO : 5.5%, CaO : 16% ) ၄၃၃၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Other
2464 ယွန်းယွန်း အက်ဂရို ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Yoon Yoon ) 50 Kg/ 40Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၄၃၃၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2465 ယွန်းယွန်း အက်ဂရို ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Yoon Yoon ) 50 Kg ( N : 46%, Biuret : 1% ) ၄၃၃၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2466 အင်းလေးရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( ရွှေပါဝါ ) (46-0-0) 50 Kg ( N : 46%, Biuret : 1% ) ၄၃၄၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2467 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Sabic ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၃၄၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2468 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Two Elephants ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၃၄၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2469 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Prilled) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၃၄၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2470 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( nitrea ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၃၄၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2471 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 16:16:13 ) ( YANYANGTIAN ) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 13%, S ≥ 9% ) ၄၃၄၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2472 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15:15:15 ) ( Toe Na Yar ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၃၄၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2473 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15:15:15 ) ( YANYANGTIAN ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S ≥ 11% ) ၄၃၄၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2474 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15:15:15 ) ( SACF ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၃၄၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2475 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာFertilizer ( 18:46:0 ) ( TANG FENG ) 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 46% ) ၄၃၄၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2476 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Three Circles ) 50 Kg ( N : 46% Min ) ၄၃၅၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2477 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( HUASHAN / ပန်းဖူးပုလဲ ) 50 Kg ( N ≥ 46% ) ၄၃၅၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2478 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( ရွှေတောင် / Golden Mountain ) 50 Kg ( N ≥ 46% ) ၄၃၅၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2479 ရွှေကေသီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( ရွှေပင်သန် ) 50 Kg ( N : 27%, S : 18% ) ၄၃၅၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2480 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ(KAILIN ) 50 Kg ( K2O ≥ 60% ) ၄၃၅၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2481 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဆာလ်ဖိတ်အော့ဖ် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( LUO BU PO ) 50 Kg ( K2O ≥ 52%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.5% ) ၄၃၅၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2482 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဖော့စဖိတ်ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ ( Dinosour ) (0:20:0) 50 Kg ( P2O5 ≥ 20% ) ၄၃၅၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Phosphate
2483 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် Double Super Phosphate Fertilizer ( DSP ) (0:36:0) 50 Kg ( P2O5 ≥ 36% ) ၄၃၅၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Phosphate
2484 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ ( 7:33:0 ) 50 Kg ( N : 7%, P2O5 : 33% ) ၄၃၅၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2485 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(NH4)2SO4 ( PANGANG ) 50 Kg ( N ≥ 20.5%, H2O ≤ 1%) ၄၃၅၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2486 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15:9:8+TE ) ( ပန်းဖူးအမှတ်တံဆိပ် ) ( HUASHAN ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 9%, K2O : 18%+TE ) ၄၃၆၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2487 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( CHIHONG Zn & Ge ) 50 Kg ( N ≥ 20.5% ) ၄၃၆၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2488 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( HUASHAN/ပန်းဖူး) 40 Kg ( N : 19%, P2O5 : 8%, K2O :14% ) ၄၃၆၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2489 မြန်မာထွတ်ခေါင် ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ ( NOINA ) 50 Kg ( Organic Matter : 20% ) ၄၃၆၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
2490 မြန်မာထွတ်ခေါင် ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ ( Hua Su Karn ) (ဟာစုကွန်) 50 Kg ( Organic Matter : 20% ) ၄၃၆၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
2491 မြန်မာထွတ်ခေါင် ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ ( KING CHO BU ) 25 Kg ( Organic Matter : 20% ) ၄၃၆၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
2492 ဇီဝကထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( 14-0-44 ) (MC) 50 Kg ( N : 14%, K2O : 44% ) ၄၃၆၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2493 ခုနှစ် စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( SINOCHEM ) ( 15:15:15 ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၃၆၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2494 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(A KANG ) 50 Kg ( N :16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) ၄၃၆၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2495 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( IPC Fertilizer ) 50 Kg ( K2O ≥ 52%, S ≥ 18%, Cl ≤ 1.0% ) ၄၃၆၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2496 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ( 15:15:15 ) ( DEMIGA ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၃၇၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2497 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ( 17:17:17 ) ( Red Sifong ) 50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%, S : 6% ) ၄၃၇၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2498 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 16:5:24 ) ( Red Sifong ) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 5%, K2O : 24%, S : 8% ) ၄၃၇၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2499 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15:15:15 ) ( Red Sifong ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 5% ) ၄၃၇၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2500 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( LUO BU PO ) 50 Kg ( K2O ≥ 51.0%, S ≥ 17.5%, Cl ≤ 1.5% ) ၄၃၇၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2501 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15:15:15 ) ( Kingenta ) 40 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၃၇၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2502 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ( 15:5:22 ) ( Ferland ) 40 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 22% ) ၄၃၇၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2503 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ( 15:5:25 ) ( Kingenta ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၄၃၇၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2504 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ Fertililizer ( Sino-Agri ) 50 Kg ( K2O ≥ 60% ) ၄၃၇၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2505 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ ( 19:19:19+TE ) ( Kingenta ) 40 Kg ( N : 19%, P2O5 : 19%, K2O : 19%, Fe (EDTA) : 0.10%, Zn (EDTA) : 0.05%, B : 0.06%, pH (1:250 ) - 4.5, Cl ≤ 3.0%, S ≤ 3.0%, Na ≤ 3.0% ) ၄၃၇၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2506 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ ( 18:8:30+TE ) ( Kingenta ) 40 Kg ( N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 30%, Fe(EDTA) : 0.10%, Zn(EDTA) : 0.05%, B : 0.06%, pH (1 : 250 ) - 4.0, Cl ≤ 3.0%, S ≤ 3.0%,Na ≤ 3.0% ) ၄၃၈၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2507 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဆီလီကွန် ကယ်လ်ဆီယမ် ပိုတက်ရှ် မဂ္ဂနီဆီယမ် ဓာတ်မြေဩဇာ ( Kingenta ) 40 Kg ( Si ≥ 9%, Ca ≥ 20%, K2O ≥ 3%, Mg ≥ 2%, pH : (8.0-11.0) ) ၄၃၈၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Other
2508 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Fuyuan ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% +TE ) ၄၃၈၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2509 ရွှေခြင်္သေ့အဆင့်မြင့် စိုက်ပျိုးရေး စွမ်းအားစုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကိုဘော့ ဆာလ်ဖိတ် ( CoSO4.7H2O ) 25 Kg ( Co ≥ 20.5% ) ၄၃၈၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Other Raw
2510 ယူနီခရော့(ပ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် အာဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( 15:7:8 +TE ) ( တက်တိုး ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% +TE ) ၄၃၈၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2511 ယူနီခရော့(ပ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် အာဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( 10:10:5 ) ( တက်တိုး ) 50 Kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၄၃၈၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2512 မြန်မာ့ ဩဘာ အုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် Liquid Amino Acid 20 Kg ( Amino Acid : 50% ) ၄၃၈၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Other Raw
2513 မြန်မာ့ ဩဘာ အုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ 50 Kg ( N ≥ 21.0% ) ၄၃၈၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2514 မြန်မာ့ ဩဘာ အုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Caprolactam Grade ) 50 Kg ( N : 21%Min, S : 24%Min ) ၄၃၈၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2515 မြန်မာ့ ဩဘာ အုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် PPT.SPRAY DRIED SILICA ( MFIL-P ( S ) ) 15 Kg ( SiO2 : 96% min ) ၄၃၈၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Other
2516 အာဂရီ ဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ 25 TNE/ 1 TNE/ 50 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၄၃၉၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2517 အာဂရီ ဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာFertilizer 25 TNE/ 1 TNE/ 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 46% ) ၄၃၉၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound Raw
2518 အာဂရီ ဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် မဂ္ဂနီဆီယမ် ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Magne-SolTM ) ( Granular ) 25 TNE/ 1 TNE/ 50 Kg ( MgO : 27%, S : 18% ) ၄၃၉၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Other Raw
2519 အာဂရီ ဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ကလိုရိုဒ် ဓာတ်မြေဩဇာ 25 TNE/ 1 TNE/ 50 Kg ( N : 25% ) ၄၃၉၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2520 ဗယ် ဖာ့(ဒ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Khorasan Petrochemical Company ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၃၉၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2521 ဗယ် ဖာ့(ဒ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Shiraz Petrochemical Complex ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၃၉၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2522 အာဗင်တင်း လီမိတက် ဆာလ်ဖိတ်အော့ဖ် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ Fertilizer (SOP) (အာမို) 50 Kg ( K2O : 51%, S : 18% ) ၄၃၉၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2523 အာဗင်တင်း လီမိတက် ဆာလ်ဖိတ်အော့ဖ် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( HARVESTER ) 50 Kg ( K2O : 50%Min ) ၄၃၉၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2524 အာဗင်တင်း လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ 24 TNE/ 20 TNE/ 1 TNE ( N : 46%Min, Biuret : 1%Max, Moisture : 0.5%Max ) ၄၄၀၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2525 အာဗင်တင်း လီမိတက် Dry Poultry အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ Pellet 27 TNE, 1 TNE, 900 Kg ( N : 3.92%, P2O5 : 3.135%, K2O : 2.59%, Ca :12.64%, Zn : 321ppm, Organic Matter : 68.95%, C:N - 10.2, Moisture : 10.54% ) ၄၄၀၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic Raw
2526 မြန်မာရှေ့ဆောင် လမ်းပြကြယ်သတ္တု တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 46% ) ၄၄၀၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2527 မြန်မာ ဘိုက်တာ အဂရိုတက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဗိုက်တာလိုတရ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( NPK 15:5:38+TE ) ( BYTER ) 1000 g,500 g ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 38%, B : 0.14%, Mn : 0.25%, Zn : 0.14% ) ၄၄၀၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
2528 မြန်မာ ဘိုက်တာ အဂရိုတက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဗိုက်တာအသီးကောင်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( NPK 15:15:30+TE ) ( BYTER ) 1000 g,500 g ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 30%, B : 0.14%, Mn : 0.25%, Zn : 0.14% ) ၄၄၀၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
2529 မြန်မာ ဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment/ 25TNE/ 1250Kg/50Kg ( N : 20.5%min, S : 23.5%min ) ၄၄၀၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2530 မြန်မာ ဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment/ 25TNE/ 1250Kg/50Kg ( N : 20.5% Min, S : 23.5% Min ) ၄၄၀၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2531 မြန်မာ ဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment/ 25TNE/ 1250Kg/50Kg ( N : 20.5% Min, S : 23.5% Min ) ၄၄၀၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2532 မြန်မာ ဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment/ 25TNE/ 1250Kg/50Kg ( N : 20.5% Min, S : 23.5% Min ) ၄၄၀၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2533 မြန်မာ ဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment/ 25TNE/ 1250Kg/50Kg ( N : 20.5% Min, S : 23.5% Min ) ၄၄၀၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2534 မြန်မာ ဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment/ 25TNE/ 1250Kg/50Kg ( N : 20.5% Min, S : 23.5% Min ) ၄၄၁၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2535 မြန်မာ ဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment/ 25TNE/ 1250Kg/50Kg ( N : 20.5% Min, S : 23.5% Min ) ၄၄၁၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2536 မြန်မာ ဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment/ 25TNE/ 1250Kg/50Kg ( N : 20.5% Min, S : 24% Min ) ၄၄၁၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2537 မြန်မာ ဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment/ 25TNE/ 1250Kg/50Kg ( N : 20.5% Min, S : 24% Min ) ၄၄၁၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2538 မြန်မာ ဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment/ 25TNE/ 1250Kg/50Kg ( N : 20.5% Min, S : 24% Min ) ၄၄၁၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2539 မြန်မာ ဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment/ 25TNE/ 1250Kg/50Kg ( N : 20.5% Min, S : 24% Min ) ၄၄၁၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2540 မြန်မာ ဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment/ 25TNE/ 1000Kg/50Kg ( N : 20.5%Min, S : 23.5%Min ) ၄၄၁၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2541 မြန်မာ ဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment/ 25TNE/ 1000Kg/50Kg ( N : 20.5%Min, S : 23.5%Min ) ၄၄၁၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2542 မြန်မာ ဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment/ 25TNE/ 1000Kg/50Kg ( N : 20.5%Min, S : 24%Min ) ၄၄၁၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2543 မြန်မာ ဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment/ 25TNE/ 1000Kg/50Kg ( N : 20.5%Min, S : 24%Min ) ၄၄၁၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2544 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူးရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Prilled) Shipment ( N : 46% ) ၄၄၂၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2545 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူးရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) ( Agrenas ) Shipment, 1000TNE, 25TNE, 1000Kg,50Kg ( N : 46%, Biuret : 1%, Moisture : 0.5% ) ၄၄၂၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2546 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment/ 1000TNE, 25 TNE ( N : 20.5%min, S : 23.5%min ) ၄၄၂၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2547 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ 25 TNE ( N : 21%, P2O5 : 16%, K2O : 8% ) ၄၄၂၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound Raw
2548 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ 25 TNE ( N : 10%, P2O5 : 26%, K2O : 26% ) ၄၄၂၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound Raw
2549 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ 25 TNE ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၄၄၂၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound Raw
2550 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် WOLF TRAX MYANMAR DDPTM 155Kg ( Drum) ( Guaranteed Analysis Mg : 12.0%, B : 1.0%, Cu : 0.3%, Fe : 0.7%, Mn : 0.8%, Mo : 0.5%, Zn : 28.0% ) ၄၄၂၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar Raw
2551 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Karbamid ) Shipment, 25TNE, 1000Kg,50Kg ( N2 : 46.2% ) ၄၄၂၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2552 နဝရတ်မြေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အထွက်တိုးမြှင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (ပါဝါတက်) 4 Ltr/ 1 Ltr/ 500 cc/ 250 cc/ 100 cc ( N : 5%, P2O5 : 3%, K2O : 2%, Amino Acid : 20% ) ၄၄၂၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
2553 နဝရတ်မြေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (နဝရတ်အဝါ) 5 Ltr/ 4 Ltr/ 1 Ltr/500 cc/ 100 cc ( N : 5%, P2O5 : 23%, K2O : 24% ) ၄၄၂၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
2554 အောင်ပွား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Jiao Ba ) 50 Kg ( K2O ≥ 60% ) ၄၄၃၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2555 အောင်ပွား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Ning Shou ) 50 Kg ( K2O ≥ 50% ) ၄၄၃၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2556 အောင်ပွား ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ ( YSAK ) 50 Kg ( OM ≥ 60%, ( N+P2O5+K2O ) ≥ 7% ) ၄၄၃၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
2557 လင်းလက်သော ရှစ်ထောင့်သဏ္ဍာန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( M - 78 ) 100 ml ( N : 5.0%, P2O5 : 8.0%, K2O : 5.0%, Ca : 1.0%, Fe (EDTA) : 0.10%, Cu (EDTA) : 0.01%, Zn (EDTA) : 0.015% ) ၄၄၃၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
2558 ထက်သီဟနိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( 15:15:15 ) ( ထက်သီဟ ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၄၃၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2559 မန်းရတနာကျော် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( ဧရာ ) 50 Kg ( N : 46%min ) ၄၄၃၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2560 မန်းရတနာကျော် ကုမ္ပဏီလီမိတက် Potash Fertilizer ( ဧရာ ) 50 Kg ( K2O : 60% Min ) ၄၄၃၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2561 မန်းရတနာကျော် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(DAP) ( 18:46:0 ) ( ဧရာ ) 50 Kg ( N : 18%min, P2O5 : 46%min ) ၄၄၃၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2562 မန်းရတနာကျော် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( 21-0-0 ) ( ဧရာ ) 50 Kg ( N : 21%Min, S : 24%Min ) ၄၄၃၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2563 ကျော်ဝင့်ထည် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Fertika Classic ) 50 Kg ( N : 46.2% ) ၄၄၃၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2564 ဝါး(လ်ဒ်) ကလဲ့(စ်ပ်) အင်ဖစ်နစ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( Word Plant ) 25 g ( N : 0.9%, P2O5 : 1.2%, K2O : 7.5%, Ca : 0.83%, Mg : 66.54mg/kg, S : 1.4%, B : 784.51 mg/kg, Zn : 11.565mg/kg, Mn : 66.54mg/kg, Cu : 25.95mg/kg, Si : 5.61%, Na : 1.6%, pH : 9.5, EC : 11.31ds/m, OM : 49.6%, C : N - 32:1 ) ၄၄၄၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
2565 ခိ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၁၀၀ % သဘာဝကြက်ချေးမြေသြဇာ ( ဆာမူရိုင်း ) 15 Kg ( N : 3.10%, P2O6 : 4.73%, K2O : 3.62%, OM : 37.79% ) ၄၄၄၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
2566 ရွှေကြယ်ငါးပွင့်အုပ်စု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​မြေပြင်အထွက်တိုးမြေသြဇာ ( ရွှေမြင်းနှစ်ကောင်) 25 Kg ( CaO : 20%, MgO : 0.5% ) ၄၄၄၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Other
2567 ဗီဇက ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာGranular 50 Kg ( N : 20.5%min, S : 23.5%min ) ၄၄၄၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2568 နရဉ္စရာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( IFFCO) 45 Kg ( N : 46%, Benzene Soluble Content (Min) : 0.035% ) ၄၄၄၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2569 နရဉ္စရာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( MUKTA ) 45 Kg ( N : 46% ) ၄၄၄၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2570 သံလွင်ရွှေပြည် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (NPK 15:7:8) ( Three Circles ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) ၄၄၄၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2571 သံလွင်ရွှေပြည် ကုမ္ပဏီလီမိတက် တီစူပါဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေပေါက်ပြား) 50 Kg ( P2O5 ≥ 46% ) ၄၄၄၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2572 သံလွင်ရွှေပြည် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15+7S ) ( ရွှေပေါက်ပြား ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% ) ၄၄၄၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2573 ပြည့်ပြည့်ဖြူစင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( MUKTA ) 45 Kg ( N : 46% ) ၄၄၄၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2574 ခွာညို ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( H ) ( 15:15:15 ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၄၅၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2575 ထာဝရမြို့ရိုး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Lucky ) 50 Kg ( N : 46%, Biuret : 1% ) ၄၄၅၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2576 အာ အက်(စ်) အေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( MUKTA ) 45 Kg ( N : 46% ) ၄၄၅၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2577 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( 2.00-4.00 )mm Shipment / 25 TNE/ 1 TNE/ 50 Kg ( N : 46% ) ၄၄၅၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2578 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (1.18-3.35)mm Shipment / 25 TNE/ 1 TNE/ 50 Kg ( N : 46% ) ၄၄၅၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2579 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Cargill ) Shipment / 25 TNE/ 1 TNE/ 50 Kg ( N : 46% ) ၄၄၅၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen Raw
2580 ဂိုး(လ်)ဒင်း ဖား(မ်)မား ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဒေါင်းမင်း ) 50 Kg ( N : 20%, P2O5 : 5%, K2O : 10% ) ၄၄၅၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2581 ဂိုး(လ်)ဒင်း ဖား(မ်)မား ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယား အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( ဒေါင်းမင်း ) 50 Kg ( N : 28%, S : 17% ) ၄၄၅၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2582 ဂိုး(လ်)ဒင်း ဖား(မ်)မား ကုမ္ပဏီ လီမိတက် သီးနှံအထွက်တိုး နိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ ( ဒေါင်းမင်း ) 50 Kg ( N : 30% ) ၄၄၅၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2583 မြန်မာ့ ရွှေနဂါး အဂရီကာချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘက်စုံသုံးစွဲကပ်ပျံ့နှံ့ဆေး ( ရွှေနဂါး) 1 Liter/ 500 CC ( Alkamax volo : 15%, Soybean Oil : 85% ) ၄၄၅၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Sticker
2584 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Kaliumsulfat ) ( KALI ) 50 Kg ( K2O : 50%, S : 18% ) ၄၄၆၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
2585 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15:15:15 ) ( VOLFERTILE ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၄၆၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2586 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15:5:22 ) ( Ferland ) 40 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 22% ) ၄၄၆၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2587 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 12:11:18 ) ( YaraMila ) 50 Kg ( N : 12%, P2O5 : 11%, K2O : 18% ) ၄၄၆၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2588 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15:6:9 ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 6%, K2O : 9% ) ၄၄၆၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2589 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 17:7:25 ) ( BB ) 40 Kg ( N : 17%, P2O5 : 7%, K2O : 25% ) ၄၄၆၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2590 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 16:16:16 ) ( BB ) 40 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) ၄၄၆၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
2591 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် နိုက်ထရိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ( BB ) 40 Kg ( N ≥ 15%, Ca ≥ 18% ) ၄၄၆၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2592 တနင်္သာရီ ဆီအုန်း စက်မှုလုပ်ငန်း လီမိတက် ဆိုဒီယမ် ဘိုရိတ် မြေဩဇာ ( Fertibor ) 25 Kg ( B : 15% ) ၄၄၆၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Other
2593 စာစာ အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (မိုးဇတ်) 1 Ltr/ 500 ml ( CaO : 8.4%, B : 1.9%, Mo : 0.2% ) ၄၄၆၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
2594 စာစာ အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် ( ဖိ(တ်)-ဒီ ) 100 g ( L-Amino Acid : 41.2% ) ၄၄၇၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
2595 စာစာ အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ကာရော့စ် ) 1 Ltr/ 500 ml ( P2O5 : 17%, K2O : 5% ) ၄၄၇၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
2596 အိပ်(က်စ်)ဝိုင် ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Granular ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Shiraz Petrochemical Complex ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၄၇၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2597 မာရူဘန်နီ မြန်မာ ဓာတ်မြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် ဆီလီကာ ဓာတ်မြေဩဇာ ( Harvest one ) Shipment/ 1 TNE (CaO : 30% min, SiO2 : 15% min, MnO : 3% Min, P2O5 : 1.5% Min) ၄၄၇၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Other Raw
2598 ရွှေတောင်သူ(ကလေး) လယ်ယာစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( IFFCO ) 45 Kg ( N : 46% ) ၄၄၇၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2599 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( HUASHAN / ပန်းဖူးပုလဲ ) 50 Kg ( N ≥ 46% ) ၄၄၇၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
2600 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( ERDOS ) 50 Kg ( N ≥ 46% ) ၄၄၇၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
WordPress Tables Plugin
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21