စဉ် ကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းအမည် ​မြေသြဇာအမည် အိတ် ပါဝင်သော အာဟာရဓါတ် အချိုးအစား မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် အမှတ်စဉ် (တသ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက် မှတ်ချက် View Product
3001 ဂျေဂျေအက်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (MUKTA) 50Kg ( N : 46% ) ၄၈၇၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3002 လိုင်းရောန်အင်တာပရိုက်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (MUKTA) 45Kg ( N : 46% ) ၄၈၇၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3003 စာစာ အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် ( ချိုပါရ် ) 1 Ltr / 500 ml ( Seaweed Extract : 10%, L-Amino Acid : 5% ) ၄၈၈၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
3004 စာစာ အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် ( ရူနီ ) 2 Ltr / 500 ml ( CaO : 8.4%, B : 0.5% ) ၄၈၈၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
3005 နီအိုမော(မ်) မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​သဘာဝ(အော်ဂဲနစ်)မြေသြဇာ PANDAO (1 ***) 50Kg ( N : 1.6%, P2O5 : 4%, K2O : 2%, OM : 20% ) ၄၈၈၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Organic
3006 ကြည်ရှန် ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် Slow Release ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Mong Long ) 50Kg ( N : 20%, K2O : 10%, S : 15% ) ၄၈၈၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3007 ကြည်ရှန် ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် Slow Release ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Mong Long ) 50Kg ( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O : 8%, CaO : 5% ) ၄၈၈၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3008 ကြည်ရှန် ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် Slow Release ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Mong Long ) 50Kg ( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 5%, CaO : 5% ) ၄၈၈၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3009 ကြည်ရှန် ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ကလိုရိုဒ်ဓာတ်မြေဩဇာ 50Kg ( N > 25.0% ) ၄၈၈၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3010 ကြည်ရှန် ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေဩဇာ ( FUWEIFEIYE ) 50Kg ( N ≥ 26%, Urea Nitrogen : 10%, Ammonium Nitrogen : 16%,Sulfur ≥ 10%,Magnesium ≥ 0.02%, Zinc ≥ 0.02% ) ၄၈၈၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3011 စိမ်းလန်းမြေဖွံ့ဖြိုးရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် ( ကီရာဘက်စုံ ) (19:19:19+TE) (Humic Acid) 1000g ( N : 19%, P2O5 : 19%, K2O : 19%,Mn : 0.04%, Zn : 0.15%, B : 0.28%, Fe : 0.04%, Mg : 0.10%, Mo : 0.05%, Humic Acid : 1.00% ) ၄၈၈၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
3012 စိမ်းလန်းမြေဖွံ့ဖြိုးရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ကီရာပြည့်စုံ ) 250 g ( N : 8.3%, P2O5 : 4.2%, K2O : 1.7%, Zn : 1.6%, B : 0.6%, Mn : 0.2%, OM : 10.4% ) ၄၈၈၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
3013 မန်းရတနာကျော် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (21-0-0) 50Kg ( N : 21% Min, S : 24% Min ) ၄၈၉၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3014 ကင်းထိုက်မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (ကင်းထိုက်-၁) (30:15:10+TE) 1 Kg / 500 CC ( N : 30%, P2O5 : 15%, K2O : 10%, Zn : 0.21%, Mn : 0.17%, B : 0.12% ) ၄၈၉၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
3015 ကင်းထိုက်မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (ကင်းထိုက်-၂) (20:11:22+TE) 1 Kg / 500 CC ( N : 20%, P2O5 : 11%, K2O : 22%, Zn : 0.03%, Mn : 0.17%, B : 0.02%, Ca : 0.07%, Fe : 0.005% ) ၄၈၉၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
3016 ကင်းထိုက်မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် မြေပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ကင်းထိုက်) (7-13-34+TE) 1 Kg / 500 CC ( N : 7%, P2O5 : 13%, K2O : 34%, Zn : 0.10%, Mn : 0.09%, B : 0.08% ) ၄၈၉၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
3017 ကင်းထိုက်မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပဲတီစိမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(ကင်းထိုက်) (15-5-35+TE) 1 Kg / 500 CC ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 35%, Fe : 0.07%,Cu : 0.006%, Zn : 0.01%, Mn : 0.03%, B : 0.020%) ၄၈၉၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
3018 ကင်းထိုက်မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် မတ်ပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ကင်းထိုက်) (14-7-39+TE) 1 Kg / 500 CC ( N : 14%, P2O5 : 7%, K2O : 39%, Fe : 0.07%, Cu : 0.006%, Zn : 0.01%, Mn : 0.03%, B : 0.02%) ၄၈၉၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
3019 ကင်းထိုက်မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နှမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ကင်းထိုက်) (15-15-30+TE) 1 Kg / 500 CC ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 30%, Zn : 0.07%, Mn : 0.07%, B : 0.07%) ၄၈၉၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
3020 ဥယျာဉ်ခြံမြေလုပ်ငန်းစု ကုမ္ပဏီလီမိတက် Ayar Sumo Fertilizer ( Made From Organic Material ) 20Kg ( P2O5 : 19%, K2O : 20%, MgO : 3%, CaO : 24%, B : 0.01%, MnO : 0.2%, SiO2 : 0.6% ) ၄၈၉၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Organic
3021 ဖွန်သဲ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated Mukta Urea ( BVFC ) 50Kg ( N : 46% ) ၄၈၉၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3022 အိပ်(ဂ်)ကေတီ မိသားစု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( IFFCO ) 45Kg ( N : 46%, Benzene Soluble Content(Min) : 0.035% ) ၄၉၀၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3023 ဆွစ် ဒီအေ အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) (Shiraz Petrochemical Complex) 50Kg ( N : 46% ) ၄၉၀၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3024 ဆွစ် ဒီအေ အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Prilled) (Shiraz Petrochemical Complex) 50Kg ( N : 46% ) ၄၉၀၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3025 ဆွစ် ဒီအေ အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Khorasan Petrochemical Company) 50Kg ( N : 46% ) ၄၉၀၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3026 မစ်ဇိုင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် Granular Fertilizer (Singha Head) 50Kg ( P2O5 : 18%, K2O : 18%, Ca : 23%, Mg : 5.5%, SiO2 : 4.8%, Cu:180 ppm, Zn:616 ppm,Fe2:2587ppm, B2O2:0.07%,Cl:3.5% ) ၄၉၀၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3027 အိပ်(က်စ်)ဝိုင် ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) ( KPIC ) 50Kg ( N : 46% ) ၄၉၀၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3028 အိပ်(က်စ်)ဝိုင် ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ Granular ( Grow Up / ဂရိုးအပ် ) 50Kg ( N : 46% ) ၄၉၀၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3029 ကုဋေစိုးကောင်းစံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရို ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(15-15-15) ( Rainbow ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% + TE ) ၄၉၀၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3030 ကုဋေစိုးကောင်းစံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရို ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(15-5-20) ( Rainbow ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, S : 8% + TE ) ၄၉၀၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3031 ကုဋေစိုးကောင်းစံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရို ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(15-5-25) ( Rainbow ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25%, S : 12% + TE ) ၄၉၀၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3032 ကုဋေစိုးကောင်းစံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရို ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(15-4-26) ( Rainbow ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 4%, K2O : 26%, S : 12% + TE ) ၄၉၁၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3033 ကုဋေစိုးကောင်းစံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (15-15-15) ( Rainbow ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% + TE ) ၄၉၁၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3034 ဂရိတ်ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် မိုနိုအမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (MAP) (YUNTIANHUA) (10-50-0) 50Kg ( N : 10%, P2O5 : 50% ) ၄၉၁၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3035 ဂရိတ်ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (MOP) 20TNE ( K2O : 60% ) ၄၉၁၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
3036 ဆောင်းနှင်းဝေကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( ANDER ) 40Kg ( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 19% ) ≥ 41% ၄၉၁၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3037 ဆောင်းနှင်းဝေကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( AZOMURES ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ≥ 45% ၄၉၁၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3038 ပရက်ရှက်(စ်)မြဝတီ လော့ဂျစ်စတစ်(စ်) အန်(ဒ်) စပလိုင်းချိန်းလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Flying Horse) (46-0-0) 50Kg ( N : 46%, Biuret : 1% ) ၄၉၁၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3039 အော်ဂါးဝေါ(လ်) အာရှ(မြန်မာ) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Organics Matter,Site-Specific Mix Series-Super Phosphorus (စပယ်ရှယ်မစ်စီးရီး - စူပါ ဖော့စဖရက်) Bulk/ 600 Kg/ 50 Kg / 25 Kg ( N : 2%, P2O5:6%, K2O:2%, OM:50%, Ca:9.47%, Mg:1.75%, S:3.4%, Fe:0.44%, Cl:1.74%, Zn:530 mg/kg, Mn:280 mg/kg, Mo:130 mg/kg, Cu:110 mg/kg,B:34 mg/kg, Ni:56 mg/kg ) ၄၉၁၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other
3040 အော်ဂါးဝေါ(လ်) အာရှ(မြန်မာ) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Organics Matter, Future Organic Series- Organic lus (အနာဂတ်အော်ဂဲလ်နစ်စီးရီးများ- အော်ဂဲလ်နစ်ပေါင်း) Bulk/ 600 Kg/ 50 Kg / 25 Kg ( N:1%, P2O5:1%, K2O:1%, OM:25%, Ca:1.9%, Mg:0.42%, S:0.28%, Fe:0.22%, Cl:0.21%, Zn:177 mg/kg, Mn:120 mg/kg, Mo : 160 mg/kg, Cu : 32 mg/kg,B : 28 mg/kg, Ni:13 mg/kg ) ၄၉၁၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other
3041 အော်ဂါးဝေါ(လ်) အာရှ(မြန်မာ) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Organics Matter, Future Organic Series-Yield Maximizer (အနာဂတ် အော်ဂဲလ်နစ်စီးရီး များ-ထွက်တိုးကြီးပွား) Bulk/ 600 Kg/ 50 Kg / 25 Kg (N : 2%,P2O5: 2%,K2O : 2%,OM : 33%,Ca : 2.73%,Mg:0.59%, S :1.13%, Fe : 0.59%,Cl : 0.45%,Zn :248 mg/kg,Mn:323mg/kg, Mo : 20 mg/kg, Cu : 76 mg/kg, B : 28 mg/kg, Ni : 7.8 mg/kg ) ၄၉၁၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other
3042 အော်ဂါးဝေါ(လ်) အာရှ(မြန်မာ) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Organics Matter, Site-Special Mix Series-Super Nitrogen (စပယ်ရှယ်မစ်စီးရီး- စူပါ နိုက်ထရိုဂျင်) Bulk/ 600 Kg/ 50 Kg / 25 Kg (N : 6%,P2O5: 2%,K2O: 2%,OM : 60%,Ca : 5.72%,Mg:0.63%, S :3.20%, Fe : 0.39%,Cl :1.78%,Zn :580 mg/kg,Mn :240 mg/kg, Mo : 170 mg/kg, Cu : 120 mg/kg,B : 47 mg/kg, Ni : 9.4 mg/kg ) ၄၉၂၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other
3043 အော်ဂါးဝေါ(လ်) အာရှ(မြန်မာ) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Organics Matter, Future Organic Series- High Nutrient Mix (အာဟာရဓါတ်မြင့်မားသော၊အနာဂတ် အော်ဂဲလ်နစ်စီးရီးများ) Bulk/ 600 Kg/ 50 Kg / 25 Kg (N : 3%,P2O5 : 3%,K2O : 2%,OM : 38%,Ca:4.73%,Mg:1.07%, S :1.13%, Fe :0.21%,Cl :0.68%,Zn :610 mg/kg, Mn:410 mg/kg, Mo : 180 mg/kg, Cu : 150 mg/kg,B : 35 mg/kg, Ni : 52 mg/kg ) ၄၉၂၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other
3044 အော်ဂါးဝေါ(လ်) အာရှ(မြန်မာ) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Organics Matter, Site-Special Mix Series-Super Potassium(စပယ်ရှယ်မစ်စီးရီး- စူပါ ပိုတက်စီယံ) Bulk/ 600 Kg/ 50 Kg / 25 Kg (N :2%,P2O5 :2%,K2O :6%,OM :55%,Ca :6.20%,Mg :0.63%, S :3.90%, Fe :0.46%,Cl :1.6%, Zn :880 mg/kg,Mn :330mg/kg,Mo :140 mg/kg, Cu :127 mg/kg,B :52 mg/kg, Ni :25 mg/kg) ၄၉၂၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
3045 စိုက်ပျိုးစွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် အားတိုးရွက်ဖျန်းဆေးရည် (အေပီ - ကယ်လ်စီ) (AP – CALCI) 1000 CC/ 500 CC/ 250 CC/ 100 CC ( Ca : 10% ) ၄၉၂၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
3046 စိုက်ပျိုးစွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ညှာခိုင်၊သီးတင်ဆီထွက်တိုးရွက်ဖျန်း ဆေးရည်(အေပီ - ဘိုရွန်) (AP – BORON) 1000 CC/ 500 CC/ 250 CC/ 100 CC ( B : 10% ) ၄၉၂၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
3047 မြစိမ်းရတနာအောင်ကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( Jiameihao ) 50Kg (N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%) ၄၉၂၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3048 မြစိမ်းရတနာအောင်ကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) ( Nashidakang ) 50Kg (N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%) ၄၉၂၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3049 မြစိမ်းရတနာအောင်ကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( Sino-Agri ) 50Kg (N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%) ၄၉၂၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3050 မြစိမ်းရတနာအောင်ကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-15) ( RDF ) 50Kg (N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 15%) ၄၉၂၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3051 မြစိမ်းရတနာအောင်ကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Sunbreak Sea Weed) 25Kg (K2O ≥ 50%, S ≥ 16%, Seaweed Oligose ≥ 5000 ppm, Zn ≥ 2000 ppm, B ≥ 500 ppm, Cl ≤ 1.5%) ၄၉၂၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
3052 မြစိမ်းရတနာအောင်ကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (SOP-Plus) (Kali) 50Kg ( K2O ≥ 40%, Mg ≥ 3%, S : 18% ) ၄၉၃၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
3053 မြစိမ်းရတနာအောင်ကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ် မဂ္ဂနီဆီယမ် ဓာတ်မြေဩဇာ (MOP-Plus) ( Kali ) 50Kg ( K2O ≥ 40%, Mg ≥ 4% ) ၄၉၃၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
3054 တာပိန်စတားဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( SINOCHEM ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၉၃၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3055 တာပိန်စတားဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25) ( SINOCHEM ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၄၉၃၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3056 တာပိန်စတားဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (11-6-23) ( Summit Fert ) 50Kg ( N ≥ 11%, P2O5 ≥ 6%, K2O ≥ 23% ) ၄၉၃၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3057 တာပိန်စတားဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (16-16-16) ( Summit Fert ) 50Kg ( N ≥ 16%, P2O5 ≥ 16%, K2O ≥ 16% ) ၄၉၃၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3058 တာပိန်စတားဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17-0.6Mg+TE) 25Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%, Mg : 0.6%,Zn : 0.1%, B : 0.1%, pH : 4.5, H2O ≤ 3.0% ) ၄၉၃၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3059 တာပိန်စတားဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (9-6-35+TE) 25Kg ( N : 9%, P2O5 : 6%, K2O : 35%, Zn : 0.1%, B : 0.1%, pH : 4.5, H2O ≤ 3.0% ) ၄၉၃၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3060 တာပိန်စတားဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဆာလ်ဖိတ်အော့ဖ် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (SOP) ( Green On ) 50Kg ( K2O ≥ 52%, S ≥ 18%, Cl ≤ 1.5% ) ၄၉၃၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
3061 တာပိန်စတားဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် မိုနိုပိုတက်ဆီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Ezra) 20Kg ( KH2PO4 ≥ 99%, P2O5 ≥ 52%, K2O ≥ 34% ) ၄၉၃၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3062 တာပိန်စတားဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် အမိုနီယမ် နိုက်ထရိတ် + ဘိုရွန် ဓာတ်မြေဩဇာ 40Kg ( N ≥ 15.5%,Ca ≥ 18%, MgO ≥ 0.5%, B ≥ 0.3% ) ၄၉၄၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3063 တာပိန်စတားဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (TIANFU) 50Kg ( K2O ≥ 52.0% ) ၄၉၄၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
3064 တာပိန်စတားဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( ICL ) 50Kg ( K2O ≥ 52.0% ) ၄၉၄၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
3065 သာယာဝပြော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ 50Kg ( K2O ≥ 52.0%, S ≥ 18.0% ) ၄၉၄၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
3066 ဂရင်း မဂ္ဂနိုလီယာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အသီးအပွင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( Xtra CA-MG ) 1 Ltr ( N : 8%, Water Soluble CaO : 8%, Water Soluble MgO : 4%, Water Soluble B : 0.01%, ) ၄၉၄၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
3067 ဂရင်း မဂ္ဂနိုလီယာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (Xtra Multimix ) 1 Ltr ( Water Soluble B:0.6%,Water Soluble Cu:0.5%,Water Soluble Fe:2%, Water Soluble Mn:1%,Water Soluble Mo : 0.2%,Water Soluble Zn:1% ) ၄၉၄၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
3068 ဂရင်း မဂ္ဂနိုလီယာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမြစ်စဉ်လှုံ့ဆော်ဆေး (Xtra Root) 1 Ltr ( N : 5%, P2O5 : 9%, OM : 9.3%,Total Amino Acid : 15% ) ၄၉၄၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other
3069 ဂရင်း မဂ္ဂနိုလီယာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အပင်သီးနှံလှုံ့ဆော်ဆေး ( Xtra Power ) 1 Ltr ( N : 5.7%, OM : 21.3%, Total Amino Acid : 32%,Free Amino Acid : 6.5%, Water Soluble EDTA chelated Fe : 1.1%, Water Soluble EDTA chelated Mn : 0.4%, Water Soluble EDTA chelated Zn : 0.6% ) ၄၉၄၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other
3070 ဂရင်း မဂ္ဂနိုလီယာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် သကြားဓာတ်လှုံ့ဆော်ဆေး(Xtra Brix One) 1 Ltr ( N : 3%, Water Soluble K2O : 12%, OM : 10.6% ) ၄၉၄၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other
3071 ဗန်းမော်ရှမ်းအိုးစည် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (Nadav Dobrin) (9-6-35+TE) 25Kg (N : 9%,P2O5 : 6%,K2O : 35%,B : 0.1%,Zn : 0.1%) ၄၉၄၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3072 ဗန်းမော်ရှမ်းအိုးစည် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (Nadav Dobrin)(17-17-17+0.6Mg+TE) 25Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%, Mg : 0.6%, B : 0.1%, Zn : 0.1% ) ၄၉၅၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3073 ဘုန်းမြတ်သူရိန်ကျော် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာr ( JX ) Nitrate of Potashnitrate (13.5-0-46) 20Kg ( N : 13.5%, K2O : 46%, KNO3 ≥ 99% ) ၄၉၅၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3074 ဘုန်းမြတ်သူရိန်ကျော် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Agri-Converge ) (15-6-23) 40Kg ( N : 15%, P2O5 : 6%, K2O : 23% ) ၄၉၅၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
3075 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် မိုနိုအမိုနီယမ် ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (MAP) (10-50-0) 50 Kg ( N : 10%, P2O5 : 50% ) ၄၉၅၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3076 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( စုစံ ) (PRILLED UREA) 50 Kg ( N : 46% min ) ၄၉၅၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3077 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( စုစံ ) 1000 Kg, 50 Kg ( K2O : 60% ) ၄၉၅၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3078 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (စုစံ / Shu San) 50 Kg ( N ≥ 21%, S ≥ 24% ) ၄၉၅၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3079 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ 1000 Kg ( N ≥ 21%, S ≥ 24% ) ၄၉၅၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3080 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( စုစံ / SU SAN ) ( Granular ) 50 Kg ( N ≥ 46% ) ၄၉၅၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3081 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( စုစံ / SU SAN ) ( Granular ) 50 Kg ( N ≥ 46% ) ၄၉၅၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3082 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( စုစံ /SU SAN ) (Prilled Urea) 50 Kg ( N ≥ 46% ) ၄၉၆၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3083 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Granular ) (Shiraz Petrochemical Complex) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၉၆၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3084 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (13.5-0-46) (K) 20 Kg ( N : 13.5%, K2O : 46% ) ၄၉၆၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3085 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ် ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (DAP) (12-61-0) 50 Kg ( N : 12%, P2O5 : 61% ) ၄၉၆၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3086 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ ( ကြာဖူး ) 50 Kg ( N ≥ 46.4% ) ၄၉၆၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3087 အီကို လိုက်(ဖ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Mei Hua / မေဟွား ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၉၆၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3088 အီကို လိုက်(ဖ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Mei Hua / မေဟွား ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၉၆၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3089 အီကို လိုက်(ဖ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Golden Mountain ) 50 Kg ( N ≥ 46.0% ) ၄၉၆၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3090 အီကို လိုက်(ဖ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် Granular ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ 25 TNE, 20 TNE, 1300 kg, 1000 Kg ( N : 46% ) ၄၉၆၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
3091 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ် ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (DAP) (Three Circles) 50 Kg (N : 18%,P2O5 : 46%,Moisture : 2.5%,MgO : 1.5% approx, S : 1.0% approx, Fe : 5000 ppm approx, Zn : 200 ppm approx, Mn : 1000 ppm approx ) ၄၉၆၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3092 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) (Shiraz Petrochemical Complex) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၉၇၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3093 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောမက်သီးစုံ ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၄၉၇၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3094 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Solar 10-10-5 ) 50 Kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၄၉၇၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3095 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက်သီးစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ 50 Kg ( N : 18%,P2O5 : 10%,K2O : 8% ) ၄၉၇၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3096 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက်သီးစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ 50 Kg ( N : 15%,P2O5 : 9%,K2O : 5% ) ၄၉၇၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3097 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Comet အပင်ကောင်း ) 50Kg,40Kg, 25Kg ( N : 20%, S : 23% ) ၄၉၇၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3098 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ် ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (DAP) ( LAO CAI ) 50 Kg ( N : 16%,P2O5 : 45%, Moisture ≤ 2.5% ) ၄၉၇၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3099 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖော့စဖိတ်ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ (GRP) (Panda) 50 Kg ( P2O5 ≥ 20.0% ) ၄၉၇၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Phosphate
3100 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖော့စဖိတ်ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ (GRP) (Arrow) 50 Kg ( P2O5 ≥ 20.0% ) ၄၉၇၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Phosphate
3101 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( ရွှေဒင်္ဂါး ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 5% ) ၄၉၇၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3102 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Golden Mountain ) 50 Kg ( N ≥ 46.0% ) ၄၉၈၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3103 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( ရွှေဒင်္ဂါး ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၉၈၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3104 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Jianfeng / ကျင်ဖုန်းပုလဲ ) 50 Kg ( N ≥ 46.0% ) ၄၉၈၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3105 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( စိန်ဖူး ) 50 Kg ( N ≥ 46.0% ) ၄၉၈၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3106 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Bayaoliu ) 40 Kg ( N ≥ 46.0% ) ၄၉၈၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3107 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Granule) (ရွှေဒင်္ဂါး) 25 TNE, 20 TNE, 1000 Kg ( K2O : 60% ) ၄၉၈၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash Raw
3108 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေဒင်္ဂါး) ( Crystaline Solid ) 25 TNE, 20 TNE, 1000 Kg ( K2O : 60% ) ၄၉၈၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash Raw
3109 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေဒင်္ဂါး ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၉၈၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3110 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ( ရွှေဒင်္ဂါး ) 50 Kg ( N : 20.5%, S : 24% ) ၄၉၈၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3111 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖော့စဖိတ်ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ (GRP)( Arrow ) 50 Kg ( P2O5 ≥ 20.0% ) ၄၉၈၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Phosphate
3112 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖော့စဖိတ်ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ (GRP)( Arrow ) 50 Kg ( P2O5 ≥ 20.0% ) ၄၉၉၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Phosphate
3113 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေဒင်္ဂါး ) (15-5-25) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25%, S : 5% ) ၄၉၉၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3114 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-9-8-6S) (မြှားကမ္ဘာ) 50 Kg ( N : 15%,P2O5 : 9%,K2O : 8%, S : 6% ) ၄၉၉၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3115 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ကလိုရိုဒ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( HEBANG ) 50 Kg ( N ≥ 25.4% ) ၄၉၉၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3116 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Huashan / ပန်းဖူးပုလဲ ) 50 Kg ( N ≥ 46.0% ) ၄၉၉၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3117 အဂရိုတက်ချ် ကယ်ပီတယ်(လ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​အော်ဂဲနစ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (အောင်ပိုင်) ( Armatura ) 5 Ltr, 1 Ltr, 500 ml, 250 ml,100 ml ( N : 9.6%,P2O5 : 0.1%,K2O : 0.1%, OM : 25% ) ၄၉၉၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3118 ကျော်ဝင့်ထည် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Huashan ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၉၉၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3119 ကျော်ဝင့်ထည် ကုမ္ပဏီလီမိတက် Granular ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Shiraz Petrochemical Complex ) 50 Kg ( N : 46%, Biuret : 1% max, Moisture : 0.3% max ) ၄၉၉၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3120 အစိမ်းရောင် ဖန်တီးသူများ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( ရာဇာ ) 50 Kg ( N : 10%, K2O : 5%, S : 12% ) ၄၉၉၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3121 မန်းနီး အဂရို ထရိတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (24-8-7) (BAKA) 50 Kg ( N : 24%, P2O5 : 8%, K2O : 7% ) ၄၉၉၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3122 မန်းနီး အဂရို ထရိတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (46-0-0) ( STAR ) 50 Kg ( N : 46%, Biuret : 1% ) ၅၀၀၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3123 မန်းနီး အဂရို ထရိတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( STAR ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၀၀၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3124 မန်းနီး အဂရို ထရိတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (13-13-21) ( STAR ) 50 Kg ( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21% ) ၅၀၀၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3125 မန်းနီး အဂရို ထရိတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (21-7-18) ( STAR ) 50 Kg ( N : 21%, P2O5 : 7%, K2O : 18% ) ၅၀၀၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3126 အာဂရီ ဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Fruitka Soluble ) 50 Kg,50 Kg (1Kgx50Packs), 25 Kg, 1 Kg ( K2O : 50%, S : 18% ) ၅၀၀၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3127 အာဂရီ ဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (Solutus TM) (20-20-20+TE) 50 Kg,50 Kg (1Kgx50Packs), 25 Kg, 1 Kg ( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 20% + TE - Fe,Mn, Zn,Cu,B, Mo-348 ppm ) ၅၀၀၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3128 အာဂရီ ဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (Solutus TM) (13-8-30+2%MgO+TE) 50 Kg,50 Kg (1Kgx50Packs), 25 Kg, 1 Kg ( N : 13%, P2O5 : 8%, K2O : 30%,MgO : 2% + TE- Fe,Mn, Zn,Cu,B,Mo-348 ppm ) ၅၀၀၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3129 အာဂရီ ဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (Solutus TM) (7-12-40+2%MgO+TE) 50 Kg,50 Kg (1Kgx50Packs), 25 Kg, 1 Kg ( N : 7%, P2O5 : 12%, K2O : 40%,MgO : 2% + TE - Fe,Mn, Zn,Cu,B,Mo-580 ppm ) ၅၀၀၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3130 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ 25 TNE ( N : 21%, S : 24% ) ၅၀၀၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
3131 မြန်မာ့စံပြ မြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဆာလ်ဖိတ်အော့ဖ် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Kali Sop® )(EC Fertiliser) (Water Soluble Potassium Oxide) 50 Kg ( K2O : 52%, S : 18% ) ၅၀၀၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3132 မြန်မာ့စံပြ မြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဖော့စကာ Nitrophoska ® Perfect (15-5-20+2MgO+8S+TE) 25 TNE ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, MgO : 2%, S : 8% + TE ) ၅၀၁၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3133 မြန်မာ့စံပြ မြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Solu SOP ® ဆာလ်ဖိတ်အော့ဖ် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ Soluble 25 Kg ( K2O : 50%, S : 18% ) ၅၀၁၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3134 မြန်မာ့စံပြ မြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Solu SOP® ဆာလ်ဖိတ်အော့ဖ်ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ Soluble 25 Kg ( K2O : 50%, S : 18% ) ၅၀၁၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3135 မြန်မာ့စံပြ မြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဖော့စကာ Nitrophos (20:20:0) (+ 2S) 25 TNE, 50 Kg ( N : 20%,P2O5 : 20%,S : 2% ) ၅၀၁၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound Raw
3136 ဂရိတ် မိုမန်တန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် Granular ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (GMI) 1000 Kg ( N : 46% ) ၅၀၁၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
3137 အင်းလေးရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( ရွှေပါဝါ) 50 Kg ( N : 15%,P2O5 : 9%,K2O : 8%, S : 6%) ၅၀၁၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3138 ယွန်းယွန်း အက်ဂရို ကုမ္ပဏီ လီမိတက် သဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (Yoon Yoon) 25 Kg ( Ca : 23%, S : 17% ) ၅၀၁၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Gypsum
3139 ပေါင်းစည်း နီလာ လယ်ယာ စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် Chicken Manure ( SoJitz ) ( Max Gro ) (ကြက်ချေးမြေသြဇာ) 750 Kg ( N : 0.17%, P2O5 : 19%, K2O : 18%, OM : 5.5%, C;N : 18 ) ၅၀၁၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Organic
3140 ပေါင်းစည်း နီလာ လယ်ယာ စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် Crushed Bone Meal (SoJitz) (Max Gro) ( အရိုးမှုန့်မြေသြဇာ ) 1000 Kg ( N : 3.9%, P2O5 : 21%, K2O : 0.12%, OM : 45%, C;N : 7 ) ၅၀၁၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Phosphate
3141 မြန်မာ့ ရွှေနဂါး အဂရီကာချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် မိုနိုပိုတက်ဆီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ 25 Kg ( P2O5 ≥ 52%, K2O ≥ 34% ) ၅၀၁၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3142 မြန်မာ့ ရွှေနဂါး အဂရီကာချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် Ammonium Heptamolybdate 25 Kg ( Mo : 54% ) ၅၀၂၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Other Raw
3143 မြန်မာ့ ရွှေနဂါး အဂရီကာချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ 50 Kg ( N ≥ 21% ) ၅၀၂၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3144 မြန်မာ့ ရွှေနဂါး အဂရီကာချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (50Kgx25= 1250 Kg) 1000 Kg, 50 Kg ( N ≥ 21% ) ၅၀၂၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3145 ဂိုး(လ်)ဒင်း ဖား(မ်)မား ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယား အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ဆေးပုလဲဓာတ်မြေသြဇာ (ဒေါင်းမင်း) 40 Kg,25Kg ( N : 28%, S : 17% ) ၅၀၂၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3146 စိန်ဟိန်းအောင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (STP) 50 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၅၀၂၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3147 အေးထိုက်စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) ( Kyle Extreme ) 50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၅၀၂၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3148 အေးထိုက်စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-10-17+TE) ( Kyle ) 40 Kg ( N : 17%, P2O5 : 10%, K2O : 17% + TE ) ၅၀၂၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3149 အေးထိုက်စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (18-6-27) ( Kyle Extreme ) 50 Kg ( N : 18%,P2O5 : 6%,K2O : 27% ) ၅၀၂၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3150 သရဖူ ကယ်လ်စီယမ် ကာဗွန်နိတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံသုံးသဘာဝမြေချဉ်ပြုပြင်ဆေး (ULTRA GREEN) (အောထွာဂရီး(န်))(အဆင့်မြင့်စိုက်ပျိုးရေးသုံးထုံးနို့) 10 Ltr ( CaCO3 : 98.5%, MgCO3 : 0.80%, HCI insoluble content : 1.00%) ၅၀၂၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Other
3151 ဘီ ဇက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( KISAN ) 45 Kg ( N : 46% ) ၅၀၂၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3152 ဘီ ဇက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( GRASIM ) 45 Kg ( N : 46% ) ၅၀၃၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3153 အဂရီး အီကို ဂရင်း(န်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ် (ECO - 21) 50 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၅၀၃၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3154 အဂရီး အီကို ဂရင်း(န်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (12-40-15+TE) ( HYDRO ) 10 Kg ( N : 12%,P2O5 : 40%,K2O : 15% + TE ) ၅၀၃၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3155 အဂရီး အီကို ဂရင်း(န်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (15-6-36+TE) ( HYDRO ) 10 Kg ( N : 15%,P2O5 : 6%,K2O : 36% + TE ) ၅၀၃၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3156 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( STANLEY ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၀၃၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3157 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (16-16-16) (BB) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) ၅၀၃၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3158 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ (SHANWA) 40 Kg ( OM ≥ 45%,(N+P2O5+K2O ≥ 5.0% ) ၅၀၃၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Organic
3159 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( Buffalo ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၀၃၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3160 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (14-5-26) ( Buffalo ) 50 Kg ( N : 14%, P2O5 : 5%, K2O : 26% ) ၅၀၃၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3161 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (14-16-15) ( Buffalo ) 50 Kg ( N : 14%, P2O5 : 16%, K2O : 15% ) ၅၀၃၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3162 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( Happy ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၀၄၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3163 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25) ( Happy ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၅၀၄၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3164 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) ( Happy ) 50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၅၀၄၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3165 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (19-5-21) ( Happy ) 50 Kg ( N : 19%, P2O5 : 5%, K2O : 21% ) ၅၀၄၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3166 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( Runzhi ) 40 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၀၄၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3167 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (13-5-31) ( Runzhi ) 40 Kg ( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 31% ) ၅၀၄၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3168 ခုနှစ် စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (27-5-10) ( Yinmore ) 40 Kg ( N : 27%, P2O5 : 5%, K2O : 10% ) ၅၀၄၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3169 ခုနှစ် စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (5-14-10) 40 Kg ( N : 5%, P2O5 : 14%, K2O : 10% ) ၅၀၄၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3170 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) (Cloud) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၀၄၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3171 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-5-26+TE) (Cloud) 50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O : 26% + TE ) ၅၀၄၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3172 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် အမိုနီယမ် နိုက်ထရိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Soluble Fertilizer-Calcium Ammonium Nitrate (KNLAN) 25 Kg ( N ≥ 15.0%, Ca ≥18%, pH - 5.5, H2O ≤ 3.0,Hg < 5 mg/kg, As < 10 mg/kg,Cd < 10 mg/kg, Pb < 50 mg/kg,Cr < 50 mg/kg ) ၅၀၅၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3173 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (18-5-22) (Cloud) 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 22% ) ၅၀၅၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3174 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (MC) (Potassium Sulphate) 50 Kg ( K2O ≥ 52%, Cl- ≤ 1.5% ) ၅၀၅၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3175 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-5-23) (HY) 50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O : 23% ) ၅၀၅၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3176 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) ( Cloud ) 50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၅၀၅၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3177 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-5-23+TE) ( Cloud ) 50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O : 23% + TE ) ၅၀၅၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3178 သီးစိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(16-4-26) (boat) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 4%, K2O : 26%, S ≥ 7.5% ) ၅၀၅၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3179 သီးစိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(15-15-15) (boat) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၀၅၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3180 သီးစိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(15-15-15) (boat) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၀၅၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3181 သီးစိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(17-17-17) (boat) 50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၅၀၅၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3182 သီးစိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် နိုက်ထရိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( SANXI ) 40 Kg ( N ≥ 15%, CaO ≥ 25% ) ၅၀၆၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3183 သီးစိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(16-5-21) (boat) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 5%, K2O : 21% ) ၅၀၆၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3184 သီးစိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(15-5-25) (Volfertile) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၅၀၆၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3185 သီးစိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(16-16-16) (Azomures) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) ၅၀၆၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3186 သီးစိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(15-15-15) (Azomures) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၀၆၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3187 သီးစိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(3-9-19) (Azomures) 50 Kg ( N : 13%, P2O5 : 9%, K2O : 19% ) ၅၀၆၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3188 သီးစိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဖော့စကာ Nitrophosphate (26.5-11.5) (TJ) 40 Kg ( N : 26.5%, P2O5 : 11.5% ) ၅၀၆၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3189 သီးစိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဖော့စကာ Nitrophosphate (26.5-11.5) (TJ) 40 Kg ( N : 26.5%, P2O5 : 11.5% ) ၅၀၆၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3190 သီးစိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ် ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Potassium Sulphate (TJ) 50 Kg ( K2O ≥ 52% ) ၅၀၆၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3191 သီးစိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(15-15-15) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၀၆၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3192 သီးစိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (Fubon)(15-5-35+TE) 5 Kg (N : 15%,P2O5 : 5%,K2O : 35%,Cu+Fe+Mn+Zn+ B-0.2%-0.3% ) ၅၀၇၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3193 သီးစိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (Fubon)(20-20-20+TE) 5 Kg ( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 20%, Cu+Fe+Mn+Zn+ B-0.2%-0.3% ) ၅၀၇၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3194 ရွှေအောင်ရတနာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Zi Chen ) 40 Kg ( N : 26%, P2O5 : 12%, K2O : 6% ) ၅၀၇၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3195 တော်ဝင်ပဒုမ္မာကြာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Golden Mountain ) Shipment, 25 TNE, 20 TNE, 1 TNE, 50 Kg ( N ≥ 46.4% ) ၅၀၇၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
3196 အေးရှန်း ခရော့ပ်စ် ဂလိုဘယ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (Energy Plus) (အင်နာဂျီပလပ်စ် - အပွင့်၊အသီး ) 5 Ltr ( N : 4%,P2O5 : 16%,K2O : 16%,Fe : 0.0176%, Mn : 0.0130%,Cu : 0.0072%,Zn : 0.0056%, Mo : 0.0007%,B : 0.0049% )w/v ၅၀၇၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3197 မင်းမဟော် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ရေဆူရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် ( MIN COMBI / မင်းကွန်ဘီ ) 10 Kg,500 g, 100 g,50 g, 10 g (MgO : 11.0%,S : 10.0%,Fe : 0.5%,Mn : 1.5%,Zn : 4.5%, B :0.5%,Cu :0.5%,Mo :0.01%w/w,Buffer agent :15%) w/w ၅၀၇၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3198 မင်းမဟော် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အပင်ကြီးထွားအားဆေး (တာဘို) 25 Kg , 5 Kg ( N : 39%,P2O5 : 3%,K2O : 3% ) ၅၀၇၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3199 မင်းမဟော် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အသီးတင်အထွက်တိုးအားဆေး (တာဘို) 25 Kg , 5 Kg ( N : 7%,P2O5 : 13%,K2O : 34% ) ၅၀၇၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3200 အက်(စ်)အမ်အေ စူပါ မြန်မာအဲ့ဒ်ဗာ တိုက်ဇင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (SMA) 50 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၅၀၇၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
WordPress Tables Plugin
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21