စဉ် ကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းအမည် ​မြေသြဇာအမည် အိတ် ပါဝင်သော အာဟာရဓါတ် အချိုးအစား မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် အမှတ်စဉ် (တသ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက် မှတ်ချက် View Product
3201 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (10-10-5) 27 TNE, 25 TNE, 1.655 TNE ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၅၀၇၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound Raw
3202 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-5) 27 TNE, 25 TNE, 1.655 TNE ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) ၅၀၈၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound Raw
3203 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-7-8) 27 TNE, 25 TNE, 1.655 TNE ( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) ၅၀၈၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound Raw
3204 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် SOP (Power) ( Shwe Crop Nutrients ) 50 Kg ( K2O ≥ 50% ) ၅၀၈၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3205 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ Shipment, 27 TNE, 25 TNE, 1.20 TNE ( N ≥ 46% ) ၅၀၈၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
3206 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(Crystal) (Shwe Crop Nutrients) 50 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၅၀၈၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3207 မြန်မာ့ ဩဘာ အုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် Fetrilon Combi 1(Micronutrient Fertilizer) 25 Kg (Carton Box) ( B : 0.5%, Cu : 1.5%, Fe : 4.0%,Mn : 4.0%, Mo : 0.1%, Zn : 1.5%,MgO : 3.3% ) ၅၀၈၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Other
3208 ​ငွေကြေးသမဝါယမအသင်းစုချုပ် လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (21-17-17) (One pro 21) (ဝမ်းပရို - ၂၁) 20 Kg ( N : 21%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၅၀၈၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3209 မြန်မာ ဝေဖန်း အဲ့ဂရစ် ကား(လ်)ချာ(ရ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် Liquid Fertilizer (4-15-3) ( STANLEY / စတမ်လီ ) 5 Ltr (N : 4%,P2O5 : 15%,K2O : 3%,B : 0.05%, Ca : 0.07%, Zn : 0.05%, Humic Acid : 2.8% ) ၅၀၈၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3210 ဘရုနိုက်စ်ပရိုက်ဗေ့(ထ်)ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ​ရွှေအိတ် (အထူးအော်ဂဲနစ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာရည်) 1 Ltr,500 CC, 250CC,200CC, 100 CC (Organic Nitrogen : 6.3%w/w,Organic Carbon : 22% w/w, Free Amino Acid : 13%, Total Amino Acid : 40% ) ၅၀၈၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3211 ဆုမြတ်နိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာအရည် (မဟာမိတ်) 5 Ltr (N : 2.15%,P2O5 : 0.95%,K2O : 5.28%,Ca : 2.64%, Mg : 1.66%, Fe : 0.045%, Cu : 0.004%, Zn : 0.012%, B : 0.01%, Amino Acid : 12%, OM : 24.15%, pH : 6.09 ) ၅၀၈၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3212 ရူပဒဂုံရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ​အော်ဂဲနစ်ရွက်ဖျန်းအားဆေး (ရူပအမိုင်နိုဖစ်) (Yupa Amino Fish (Extract) ) 1 Ltr, 500 CC, 250 CC, 100 CC ( Amino Acid(15) Items : 32.0% w/w, pH : 5.5-6 ) ၅၀၉၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3213 နဝရတ်မြေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာရည် (နဝရတ်-အစိမ်း) 200 Ltr,4 Ltr, 1 Ltr,500 CC, 100 cc ( N : 40%, Zn : 0.2%, B : 0.05%, Cu : 0.02% ) ၅၀၉၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3214 နဝရတ်မြေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(စီအေပလပ်(စ်) (CA Plus) 25 Kg ( N : 17%, CaO : 31% ) ၅၀၉၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3215 ဧကရီမင်း ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(Buffalo) (16-8-8-5S+TE) 50 Kg ( N : 16%,P2O5 : 8%,K2O : 8%,S : 5% + Bo,Cu,Zn ) ၅၀၉၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3216 ဧကရီမင်း ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(Buffalo) (14-8-6) 50 Kg ( N : 14%,P2O5 : 8%,K2O : 6% ) ၅၀၉၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3217 ၁-၂-၁ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( K-Star ) 1TNE ( N : 46% ) ၅၀၉၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3218 ဉာဏ်ညီအစ်ကို ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ (FUJI) 15 Kg ( Moisture : 17.63%, N : 2.63%, P2O5 : 3.81%, CaO : 16.19%, OM : 46.50% ) ၅၀၉၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Organic
3219 မာလာမြိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(DAP) (နေရွက်လှေ) 50 Kg, 1 Kg ( N : 16%,P2O5 : 45% ) ၅၀၉၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3220 မာလာမြိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(နေရွက်လှေ) 1 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၅၀၉၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3221 မာလာမြိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (နေရွက်လှေ) 27 TNE ( N : 46% ) ၅၀၉၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3222 မာလာမြိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(16-16-16) (နေရွက်လှေ) 1 Kg ( N : 16%,P2O5 : 16%,K2O : 16% ) ၅၁၀၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3223 မာလာမြိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(DAP) ( Dinhvu DAP ) 50 Kg ( N : 16%,P2O5 : 45%, Moisture ≤ 2.5% ) ၅၁၀၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3224 ရိဒ် လိတ် ဘလယ်စိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Kisan ) 45 Kg ( N : 46% ) ၅၁၀၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3225 ရိဒ် လိတ် ဘလယ်စိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Mukta) 45 Kg ( N : 46% ) ၅၁၀၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3226 ရိဒ် လိတ် ဘလယ်စိန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (IFFCO) 45 Kg ( N : 46% ) ၅၁၀၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3227 နပူဝါကျီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(16-5-24) (LUXI) 40 Kg ( N : 16%, P2O5 : 5%, K2O : 24% ) ၅၁၀၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3228 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ကလိုရိုဒ်ဓာတ်မြေဩဇာ Fertilizer (LAO KAIYUAN) 50 Kg ( K2O ≥ 60% ) ၅၁၀၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3229 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ Fertilizer (LAO KAIYUAN) 50 Kg ( K2O ≥ 60% ) ၅၁၀၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3230 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် Potassium Sulphate Water Soluble Fertilizer (Kemira) 25 Kg ( K2O : 50%, SO3 : 46% ) ၅၁၀၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3231 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) (Happy) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၁၀၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3232 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25) ( Three Circles ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၅၁၁၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3233 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25) ( Happy ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၅၁၁၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3234 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (16-16-16) (Happy) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) ၅၁၁၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3235 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) (Happy) 50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၅၁၁၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3236 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) (Happy) 50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၅၁၁၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3237 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (25-10-16) (Happy) 50 Kg ( N : 25%, P2O5 : 10%, K2O : 16% ) ၅၁၁၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3238 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (30-10-0) (Yun Feng) 50 Kg ( N : 30%, P2O5 : 10% ) ၅၁၁၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3239 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရေပျေုာ်ဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) (SKF) 40 Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%, B : 0.15%, Zn : 0.07%, Cl : 3.0%, S : 8.0%, Na : 3.0% ) ၅၁၁၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3240 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရေပျေုာ်ဓာတ်မြေဩဇာ (18-6-27+TE) (SKF) 40 Kg ( N : 18%, P2O5 : 6%, K2O : 27%, B : 0.15%, Zn : 0.07%, Cl : 3.0%, S : 9.0%, Na : 3.0% ) ၅၁၁၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3241 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရေပျေုာ်ဓာတ်မြေဩဇာ (10-5-42+MgO+TE) (GANZ) 25 Kg (N : 10%,P2O5 : 5%,K2O : 42% + MgO,Fe+Mn+Zn : 0.5-3.0%, EDTA-Zn : 0.125%,EDTA - Fe : 0.125%,EDTA-Mn : 0.125%, EDTA-Cu : 0.125%,MO : 0.0125%,B : 0.125%) ၅၁၁၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3242 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရေပျေုာ်ဓာတ်မြေဩဇာ (19-19-19+MgO+TE) (GANZ) 25 Kg (N :19%,P2O5 :19%,K2O :19% + MgO,Fe+Mn+Zn : 0.5-3.0%, EDTA-Zn : 0.125%,EDTA - Fe : 0.125%,EDTA-Mn : 0.125%, EDTA-Cu : 0.125%,MO : 0.0125%,B : 0.125%) ၅၁၂၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3243 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( YSAK ) 50 Kg ( K2O ≥ 50%, S ≥16%, Cl ≤ 2% ) ၅၁၂၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3244 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် နိုက်ထရိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ C (TJ) 25 Kg ( N ≥ 15.5%, CaO ≥ 25% ) ၅၁၂၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3245 ဒို့များ လယ်ယာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(ARRMYAN) 25 Kg , 1 Kg, 500 g ( N : 30%,P2O5 : 10%,K2O : 10% ) ၅၁၂၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3246 ဒို့များ လယ်ယာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(ARRMYAN) 25 Kg , 1 Kg, 500 g ( N : 10%,P2O5 : 20%,K2O : 30% ) ၅၁၂၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3247 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (18-18-18) ( BB ) 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) ၅၁၂၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3248 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (18-7-26) ( BB ) 40 Kg ( N : 18%, P2O5 : 7%, K2O : 26% ) ၅၁၂၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3249 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25) ( S ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၅၁၂၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3250 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) ( S ) 40 Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၅၁၂၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3251 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (13-5-27) ( BAI BEI BENG ) 50 Kg ( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 27% ) ၅၁၂၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3252 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ (စူပါ-ပြည့်ဝ / Super) 40 Kg ( N + P2O5 + K2O ≥ 5%, OM : 60% ) ၅၁၃၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Organic
3253 အောင်သုခရွိုင်ရယ်ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီ လီမိတက် အခြောက်ခံကြက်ချေးမြေသြဇာ ( ရွှေမောင်း ) 50 Kg ( N : 2.4%, P2O5 : 2.7%, K2O : 2.4%,OM ≥ 40% ) ၅၁၃၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Organic
3254 ဂျွန်ပါးပါး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ (မယ်လိုဒီ) 45Kg ( N : 46% ) ၅၁၃၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3255 ဂျွန်ပါးပါး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ (မယ်လိုဒီ) 50 Kg ( N : 46% ) ၅၁၃၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3256 စိမ်းမောမြေကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) (SMM / စိမ်းမောမြေ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၁၃၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3257 စိမ်းမောမြေကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (16-6-26+TE) (SMM / စိမ်းမောမြေ) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 26% + TE ) ၅၁၃၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3258 အလင်းပြည့် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(15-5-5) (ရွှေတောင် / Golden Mountain ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) ၅၁၃၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3259 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) (Happy) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၁၃၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3260 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (14-16-15) (Happy) 50 Kg ( N : 14%, P2O5 : 16%, K2O : 15% ) ၅၁၃၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3261 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (30-5-5) (Happy) 40 Kg ( N : 30%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) ၅၁၃၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3262 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (24-8-8) (Happy) 40 Kg ( N : 24%, P2O5 : 8%, K2O : 8% ) ၅၁၄၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3263 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (19-5-21) (Happy) 50 Kg ( N : 19%, P2O5 : 5%, K2O : 21% ) ၅၁၄၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3264 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) (NOBERFUN) 40 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၁၄၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3265 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25) (NOBERFUN) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၅၁၄၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3266 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) (NOBERFUN) 40 Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၅၁၄၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3267 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (13-5-25) (Rocket) 50 Kg ( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၅၁၄၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3268 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) (BB) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၁၄၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3269 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၅၁၄၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3270 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) (Kingenta) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၁၄၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3271 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25) (Kingenta) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၅၁၄၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3272 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( Buffalo ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၁၅၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3273 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (14-5-26) ( Buffalo ) 50 Kg ( N : 14%, P2O5 : 5%, K2O : 26% ) ၅၁၅၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3274 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (14-16-15) ( Buffalo ) 50 Kg ( N : 14%, P2O5 : 16%, K2O : 15% ) ၅၁၅၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3275 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် မိုနိုပိုတက်ဆီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Red Maple Leaf) 25 Kg ( KH2PO4 ≥ 99%,P2O5 ≥ 52%,K2O ≥ 33% ) ၅၁၅၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3276 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဆာလ်ဖိတ်အော့ဖ် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Green On) 50 Kg ( K2O ≥ 52%, S ≥18%, Cl ≤ 1.5% ) ၅၁၅၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3277 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Green On) 50 Kg ( K2O ≥ 50%, S ≥16%, Cl ≤ 1.5% ) ၅၁၅၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3278 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (20-10-20) ( Liduopu ) 25 Kg ( N ≥ 20%, P2O5 ≥ 10%, K2O ≥ 20%, Zn+B : 0.5-3.0%, Hg ≤ 5 mg/kg,As ≤ 10 mg/kg,Cd ≤ 10 mg/kg,Pb ≤ 50 mg/kg, Cr ≤ 50 mg/kg,H2O ≤ 3%,S ≤ 3%, Cl ≤ 0.05%, Na ≤ 0.05%) ၅၁၅၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3279 တောင်သူ့ပန်းတိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ် ဆာလဖိတ်ဓာတ်မြေသြဇာ ( ဂိုလ်းအမိုနီ ) (21:0:0+24S) 50 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၅၁၅၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3280 တောင်သူ့ပန်းတိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဟူးမစ်မြေသြဇာအမှုန့် ( ဂိုလ်းဟူမီ ) 2 Kg,10 Kg, 25 Kg, 50 Kg, 1TNE ( Humic Acid : 70%, Fulvic Acid : 6%, Potassium : 10% ) ၅၁၅၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3281 ငွေဂုဏ်ကြွယ် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25) ( Happy ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၅၁၅၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3282 ဘောင်းဟိုက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25) (Red Lines) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၅၁၆၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3283 ဘောင်းဟိုက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (13-5-27) (Red Lines) 40 Kg ( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 27% ) ၅၁၆၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3284 ဘောင်းဟိုက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (18-6-8) (Red Lines) 40 Kg ( N : 18%, P2O5 : 6%, K2O : 8% ) ၅၁၆၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3285 မြန်မာ ဟန်ရတနာ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (46-0-0) ( Flying Horse ) 50 Kg ( N : 46%, Biuret : 1% ) ၅၁၆၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3286 ဖလိုင်းယင်းဟော(ဇ်) အိုင်စီပီ ဖက်တလိုက်ဇာ(မြန်မာ)ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်(ရှ်)ဓါတ်မြေသြဇာ ( မြင်းပျံ ) 50 Kg ( K2O : 60% ) ၅၁၆၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3287 ဖလိုင်းယင်းဟော(ဇ်) အိုင်စီပီ ဖက်တလိုက်ဇာ(မြန်မာ)ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်(ရှ်)ဓါတ်မြေသြဇာ (MOP) ( မော့(ပ်) / ICP ) 50 Kg ( K2O : 60% ) ၅၁၆၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3288 ဖလိုင်းယင်းဟော(ဇ်) အိုင်စီပီ ဖက်တလိုက်ဇာ(မြန်မာ)ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (14-7-35) ( မြင်းပျံ ) 50 Kg ( N : 14%, P2O5 : 7%, K2O : 35%, B : 0.03% ) ၅၁၆၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3289 ဖလိုင်းယင်းဟော(ဇ်) အိုင်စီပီ ဖက်တလိုက်ဇာ(မြန်မာ)ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (15-15-15) ( မြင်းပျံ ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 1%, S : 7% ) ၅၁၆၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3290 ဖလိုင်းယင်းဟော(ဇ်) အိုင်စီပီ ဖက်တလိုက်ဇာ(မြန်မာ)ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (18-18-18) (အိုင်စီပီ / ICP ) 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%, MgO : 1%, S : 0.8% ) ၅၁၆၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3291 ဖလိုင်းယင်းဟော(ဇ်) အိုင်စီပီ ဖက်တလိုက်ဇာ(မြန်မာ)ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (21-7-18) ( မြင်းပျံ ) 50 Kg ( N : 21%, P2O5 : 7%, K2O : 18%, MgO : 1%, S : 4% ) ၅၁၇၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3292 ဖလိုင်းယင်းဟော(ဇ်) အိုင်စီပီ ဖက်တလိုက်ဇာ(မြန်မာ)ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (27-12-6) ( မြင်းပျံ ) 50 Kg ( N : 27%, P2O5 : 12%, K2O : 6%, MgO : 1%, S : 4% ) ၅၁၇၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3293 ဖလိုင်းယင်းဟော(ဇ်) အိုင်စီပီ ဖက်တလိုက်ဇာ(မြန်မာ)ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (30-9-9) (အိုင်စီပီ / ICP ) 50 Kg ( N : 30%, P2O5 : 9%, K2O : 9%, MgO : 1%, S : 0.8% ) ၅၁၇၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3294 ရွှံ့တုံးကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) (GANI) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၁၇၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3295 ရွှံ့တုံးကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) 40 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၁၇၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3296 ရွှံ့တုံးကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) (YSAK) 50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၅၁၇၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3297 ရွှံ့တုံးကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-5-23) 40 Kg ( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O : 23% ) ၅၁၇၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3298 ရွှံ့တုံးကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (18-5-28) (GANI) 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 28% ) ၅၁၇၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3299 ရွှံ့တုံးကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရို ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(15-15-15) (Three Colours) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% + TE ) ၅၁၇၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3300 ရွှံ့တုံးကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရို ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(15-5-20) (Three Colours) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, S : 8% + TE ) ၅၁၇၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3301 ရွှံ့တုံးကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရို ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(15-5-25) (Three Colours) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25%, S : 12% + TE ) ၅၁၈၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3302 ရွှံ့တုံးကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရို ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(15-4-26) (Three Colours) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 4%, K2O : 26%, S : 12% + TE ) ၅၁၈၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3303 ရွှံ့တုံးကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) (Three Colours) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% + TE ) ၅၁၈၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3304 မလိခ နဂါး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (30-0-5) (BAOXIANGHE) 40 Kg ( N : 30%, K2O : 5%, MgO : 0.02%, Zn ; 0.02%, B : 0.02% ) ၅၁၈၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3305 မလိခ နဂါး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၁၈၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3306 မလိခ နဂါး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (16-16-16) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) ၅၁၈၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3307 မလိခ နဂါး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) 50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၅၁၈၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3308 မလိခ နဂါး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၅၁၈၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3309 မလိခ နဂါး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( Elephant ) 40 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၁၈၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3310 မလိခ နဂါး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25) ( AGRICOLA ) 40 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၅၁၈၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3311 မလိခ နဂါး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (11-29-5) (Affluent Munor) 40 Kg ( N : 11%, P2O5 : 29%, K2O : 5% ) ၅၁၉၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3312 မလိခ နဂါး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17+TE) (Water Soluble) (Baoxianghe) 40 Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% + TE ) ၅၁၉၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3313 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (KAILIN) 50 Kg ( K2O ≥ 62% ) ၅၁၉၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3314 ဒီ ဒီ စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ ( RUNFEI ) 50 Kg ( N : 46.0% ) ၅၁၉၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3315 ဒီ ဒီ စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ ( JIANFENG / ကျင်းဖုန်း ) 50 Kg ( N : 46.0% ) ၅၁၉၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3316 ဒီ ဒီ စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ ( ရိန်းဘိုး / Rainbow ) 50 Kg ( N ≥ 46.0% ) ၅၁၉၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3317 ရွှေပွင့် ငွေပွင့် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (16-16-8) ( မြင်းပျံတံဆိပ် ) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, Mg : 1.3%, S : 6.7% ) ၅၁၉၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3318 ရွှေပွင့် ငွေပွင့် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ်မြေသြဇာ(21-0-0+24S) (ငှက်ကြီးဝံပိုတံဆိပ်) 50 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၅၁၉၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3319 ကျောက်ဆည်ဆစ်ဒ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် Special Fertilizer For Mulberry (ပိုးစာပင်သီးသန့်သုံးမြေသြဇာ-စန်းပေါင်/SANGBO) 50 Kg ( N : 22%, P2O5 : 9%, K2O : 9% ) ၅၁၉၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3320 အောင်ချင်း ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( MUKTA ) 45 Kg ( N : 46% ) ၅၁၉၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3321 အောင်ချင်း ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( IFFCO ) 45 Kg ( N : 46% ) ၅၂၀၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3322 မြန်မာဟိန်းရွှေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေနွား ) 50 Kg ( N ≥ 46.4% ) ၅၂၀၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3323 မြန်မာဟိန်းရွှေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်မြေသြဇာ ( ရွှေနွား ) 50 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၅၂၀၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3324 ငေါ့ချန်းဇမီဘန်ယွန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(15-5-25) (YF) 50 Kg ( N : 15%,P2O5 : 5%,K2O : 25% ) ၅၂၀၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3325 ငေါ့ချန်းဇမီဘန်ယွန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(LUO BU PO) 50 Kg ( K2O ≥ 52%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.5% ) ၅၂၀၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3326 ယူတီအို - ၉၆၉ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( MUKTA ) 45 Kg ( N : 46% ) ၅၂၀၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3327 ယူတီအို - ၉၆၉ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( IFFCO ) 45 Kg ( N : 46% ) ၅၂၀၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3328 ဘမ်ဘူးယောင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (16-16-16) (BEJILOTTE) Water Soluble Contains AminoAcids, Trace Elements 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) ၅၂၀၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3329 ဘမ်ဘူးယောင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (12-11-18) (BEJILOTTE) Water Soluble Contains AminoAcids, Trace Elements 50 Kg ( N : 12%, P2O5 : 11%, K2O : 18% ) ၅၂၀၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3330 ဧက ရာဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်မြေသြဇာ (စွဲမက်) ( 13-13-21 ) 50 Kg ( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21% ) ၅၂၀၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3331 ဧက ရာဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်မြေသြဇာ (စွဲမက်) ( 18-7-7 ) 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 7%, K2O : 7% ) ၅၂၁၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3332 ဧက ရာဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် MOP ပိုတက်မြေသြဇာ (စွဲမက်) 50 Kg ( K2O : 60% ) ၅၂၁၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3333 ဧက ရာဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ (စွဲမက်) 50 Kg ( N : 46% ) ၅၂၁၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3334 ဧက ရာဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ် ဓာတ်မြေသြဇာ( စွဲမက် ) 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 46% ) ၅၂၁၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3335 ဧက ရာဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်မြေသြဇာ ( စွဲမက် ) (15-9-8) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 9%, K2O : 8% ) ၅၂၁၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3336 ဧက ရာဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်မြေသြဇာ ( စွဲမက် ) (9-25-25) 50 Kg ( N : 9%, P2O5 : 25%, K2O : 25% ) ၅၂၁၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3337 ဧက ရာဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဂျင်မြေဩဇာ ( Swe' Met ) 50 Kg ( N : 33%, S : 12% ) ၅၂၁၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3338 သန်းဆုဝေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(18-7-25) (E' ZHONG) 50 Kg ( N : 18%,P2O5 : 7%,K2O : 25% ) ၅၂၁၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3339 သန်းဆုဝေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(LUO BU PO) 50 Kg ( K2O : 52%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.5% ) ၅၂၁၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3340 မာဃမင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MGM) (13-13-21+2MgO) 50 Kg ( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21%, MgO : 2% ) ၅၂၁၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3341 မာဃမင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MGM) (18-7-7) 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 7%, K2O : 7% ) ၅၂၂၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3342 မာဃမင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် MOP ပိုတက်ရှ်မြေသြဇာ ( High ) 50 Kg ( K2O : 60% ) ၅၂၂၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3343 မာဃမင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ( High ) 50 Kg ( N : 46% ) ၅၂၂၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3344 မာဃမင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ် ဓာတ်မြေသြဇာ( High ) 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 46% ) ၅၂၂၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3345 မာဃမင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-9-8) (MGM) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 9%, K2O : 8% ) ၅၂၂၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3346 မာဃမင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (9-25-25) (MGM) 50 Kg ( N : 9%, P2O5 : 25%, K2O : 25% ) ၅၂၂၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3347 မာဃမင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဂျင်မြေဩဇာ ( High ) Special 50 Kg ( N : 33%, S : 12% ) ၅၂၂၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3348 ဆို လို မို ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( So Lo Mo ) 50 Kg ( N : 46% ) ၅၂၂၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3349 ဆို လို မို ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( So Lo Mo ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၂၂၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3350 ဆို လို မို ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (13-7-35) ( So Lo Mo ) 50 Kg ( N : 13%, P2O5 : 7%, K2O : 35% ) ၅၂၂၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3351 ချစ်ခြင်းမိုးကောင်းကင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Flying Horse ) 50 Kg ( N : 46%, Biuret : 1% ) ၅၂၃၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3352 နရဉ္စရာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( ADITYA BIRLA ) 45 Kg ( N : 46% ) ၅၂၃၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3353 အထွေထွေ အိန္ဒိယမြန်မာရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( MUKTA ) 45 Kg ( N : 46% ) ၅၂၃၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3354 အထွေထွေ အိန္ဒိယမြန်မာရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( IFFCO ) 45 Kg ( N : 46%, Benzene Soluble Content(Min) : 0.035% ) ၅၂၃၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3355 မိုးပြည့်ပြည့်ဖြိုး ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( YINMORE ) 40 Kg ( N : 27%, P2O5 : 5%, K2O : 10% ) ၅၂၃၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3356 မိုးပြည့်ပြည့်ဖြိုး ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( YINMORE ) 40 Kg ( N : 5%, P2O5 : 14%, K2O : 10% ) ၅၂၃၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3357 သာယာဝပြော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Moe Tain Taung ) 50 Kg ( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 24% ) ၅၂၃၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3358 သာယာဝပြော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Moe Tain Taung ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၂၃၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3359 ဘတ်(စ်)ဘူလ်အာဂရီကားချား တက်ဂနော်လော်ဂျီကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (2.0-4.0 mm) (Best Bull) Shipment, 1.3TNE 1 TNE,50 Kg ( N : 46% ) ၅၂၃၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
3360 ဘတ်(စ်)ဘူလ်အာဂရီကားချား တက်ဂနော်လော်ဂျီကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (2.0-4.0 mm) 50 Kg ( N : 46% Min ) ၅၂၃၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3361 ဘတ်(စ်)ဘူလ်အာဂရီကားချား တက်ဂနော်လော်ဂျီကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (0.85-2.80 mm) (Best Bull) 50 Kg ( N : 46% Min ) ၅၂၄၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3362 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (GBS) (0.85-2.8 mm) 50 Kg ( N : 46% ) ၅၂၄၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3363 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (GBS) (1.18-3.35 mm) 50 Kg ( N : 46% ) ၅၂၄၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3364 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (GBS) (2.00-4.75mm) 50 Kg ( N : 46% ) ၅၂၄၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3365 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (MOP) (GBS) 50 Kg ( K2O ≥ 60% ) ၅၂၄၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
3366 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် တီစူပါဓာတ်မြေဩဇာ (TSP) (GBS) 50 Kg ( Total P2O5 : 46% min,Available P2O5 : 45%min,Water Soluble P2O5 : 37% max,N : 0.5% min,S : 1% min,Free Acid (as P2O5): 3% max, Moisture : 2.5% min,Granularity (2.5-4 mm): 90% min) ၅၂၄၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Phosphate
3367 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် တီစူပါဓာတ်မြေဩဇာ (GTSP)(GBS) 50 Kg ( Total P2O5 : 46% min,Available P2O5 : 44%min,Water Soluble P2O5 : 38% max,Free Acid (as P2O5): 0.5% max, Moisture : 0.3% min, Granularity (2-4 mm): 90% min) ၅၂၄၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Phosphate
3368 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(GBS) 50 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၅၂၄၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3369 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( 0.85-2.8 mm ) Shipment, 28 TNE, 25 TNE,1 TNE ( N : 46% ) ၅၂၄၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
3370 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (1.18-3.35 mm ) Shipment, 28 TNE, 25 TNE,1 TNE ( N : 46% ) ၅၂၄၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
3371 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (2.00-4.75 mm ) Shipment, 28 TNE, 25 TNE,1 TNE ( N : 46% ) ၅၂၅၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
3372 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (MOP) Shipment, 28 TNE, 25 TNE,1 TNE ( K2O ≥ 60% ) ၅၂၅၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash Raw
3373 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် တီစူပါဓာတ်မြေဩဇာ (TSP) Shipment, 28 TNE, 25 TNE,1 TNE ( P2O5 : 46% ) ၅၂၅၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Phosphate Raw
3374 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် တီစူပါဓာတ်မြေဩဇာ Granular (GTSP) Shipment, 28 TNE, 25 TNE,1 TNE ( P2O5 ≥ 46% ) ၅၂၅၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Phosphate Raw
3375 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Shipment, 28 TNE, 25 TNE,1 TNE ( N : 21%, S : 24% ) ၅၂၅၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
3376 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (GBS) (Yellow) Shipment, 28 TNE, 25 TNE, 1 TNE,50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 46%, MgO : 1.5% approx, S : 1.0% approx, Fe : 5000 ppm approx, Mn : 1000 ppm approx, Moisture : 2.5% ) ၅၂၅၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound Raw
3377 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (GBS) (Brown) Shipment, 28 TNE, 25 TNE, 1 TNE,50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 46%, MgO : 1.5% approx, S : 1.0% approx, Fe : 5000 ppm approx, Mn : 1000 ppm approx, Moisture : 2.5% ) ၅၂၅၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound Raw
3378 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (GBS) ( NPK 15-15-15+7S) Shipment, 28 TNE, 25 TNE, 1 TNE,50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% ) ၅၂၅၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound Raw
3379 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (GBS) ( NPK 10-10-5 ) Shipment, 28 TNE, 25 TNE, 1 TNE,50 Kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၅၂၅၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound Raw
3380 ဝါး(လ်ဒ်) ကလဲ့(စ်ပ်) အင်ဖစ်နစ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​မြေပြုပြင်ဆေးရည် World Plant 45 g (Moisture : 9.042%,N : 2.46%,P2O5 : 0.039%,K2O : 1.32%, Ca : 0.52%,Mg : 0.26%,S : 0.198%,OM : 67.41%,C : N - 15:89 ) ၅၂၅၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Organic
3381 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (16-16-16)(Yun Feng) 40 Kg ( N : 16%,P2O5 : 16%,K2O : 16%,Mg,B,Zn,S,Ca ) ၅၂၆၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3382 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25)(Yun Feng) 40 Kg ( N : 15%,P2O5 : 5%,K2O : 25%,Mg,B,Zn,S,Ca ) ၅၂၆၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3383 မြန်မာဂိုး(လ်)ဒင်းဗိုက်တာကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဂျီဂျီ-ဟိုက်ကေရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(12-8-40) 1 Kg , 500 g ( N : 12%,P2O5 : 8%,K2O : 40%, B : 0.2%, Cu : 0.07%, Mn : 0.07%, Mo : 0.07% ) ၅၂၆၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3384 မြန်မာဂိုး(လ်)ဒင်းဗိုက်တာကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဂျီဂျီ- ၂၀ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(20-20-20) 1 Kg , 500 g ( N : 20%,P2O5 : 20%,K2O : 20%, B : 0.2%, Cu : 0.07%, Mn : 0.07%, Mo : 0.07% ) ၅၂၆၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3385 မြန်မာဂိုး(လ်)ဒင်းဗိုက်တာကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဂျီဂျီမာ့ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(25-10-15) 1 Kg , 500 g ( N : 25%,P2O5 : 10%,K2O : 15%, B : 0.2%, Cu : 0.07%, Mn : 0.09%, Mo : 0.07% ) ၅၂၆၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3386 မြန်မာဂိုး(လ်)ဒင်းဗိုက်တာကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဂျီဂျီ- ဟူးမစ်အန်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (12.5-4-8.5) 1 Ltr , 500 ml ( N : 12.5%,P2O5 : 4%,K2O : 8.5%, Humic Acid : 3.5% ) ၅၂၆၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3387 မြန်မာဂိုး(လ်)ဒင်းဗိုက်တာကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဂျီဂျီမီနိုအနည်းလိုအာဟာရရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 100 CC ( Fe : 0.35%, Zn : 0.85%, B : 0.35%, Mn : 0.15%, Mo : 0.06%, Amino Acid : 10% ) ၅၂၆၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3388 မြန်မာဂိုး(လ်)ဒင်းဗိုက်တာကုမ္ပဏီ လီမိတက် အာဂျေ-၂ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (15-10-30) 1 Kg , 500 g ( N : 15%,P2O5 : 10%,K2O : 30%, B : 0.2%, Mo : 0.1% ) ၅၂၆၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3389 မြန်မာဂိုး(လ်)ဒင်းဗိုက်တာကုမ္ပဏီ လီမိတက် အာဂျေ-၃ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 100 g ( B : 5%, Zn : 4%, Mo : 1% ) ၅၂၆၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3390 မြန်မာဂိုး(လ်)ဒင်းဗိုက်တာကုမ္ပဏီ လီမိတက် အာဂျေ-၄ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 1 Kg , 500 g , 200 g ( P2O5 : 5%,K2O : 10%, OM : 35% ) ၅၂၆၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
3391 မြန်မာလောင်းရန်းဖိုင်းထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ ( Run Fei ) 50 Kg ( N ≥ 46% ) ၅၂၇၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3392 နမ့်ခင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Pang Miao) 40 Kg ( Ca ≥ 15%,H2O ≤ 15% ) ၅၂၇၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Other
3393 နမ့်ခင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( S ) 40 Kg ( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7% ) ≥ 25% ၅၂၇၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3394 နမ့်ခင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (ERDOS) 40 Kg ( N ≥ 46% ) ၅၂၇၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
3395 နမ့်ခင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( JIN KAI ) 40 Kg ( N : 25%, P2O5 : 10% ) ≥ 35% ၅၂၇၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3396 ဆောင်းနှင်းဝေကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (AZOMURES) 50 Kg ( N : 13%, P2O5 : 9%, K2O : 19% ) ၅၂၇၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3397 ဆောင်းနှင်းဝေကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (BOAT) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၂၇၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3398 ဆောင်းနှင်းဝေကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (YF) ( 17-17-17 ) 50 Kg ( N : 17%,P2O5 : 17%,K2O : 17% ) ၅၂၇၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3399 ဆောင်းနှင်းဝေကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (YF) ( 14-16-15 ) 50 Kg ( N : 14%,P2O5 : 16%,K2O : 15% ) ၅၂၇၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
3400 ဆောင်းနှင်းဝေကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( SINO-AGRI ) 50 Kg ( K2O ≥ 60% ) ၅၂၇၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
WordPress Tables Plugin
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21