(၂၉)ကြိမ်မြောက် မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးထိ ခွင့်ပြုသော ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မြေသြဇာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ