စဉ် ကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းအမည် ​မြေသြဇာအမည် အိတ် ပါဝင်သော အာဟာရဓါတ် အချိုးအစား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် အမှတ်စဉ်(ထလ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက် မှတ်ချက် View Product
290 တီ ဇက် ဂျနရယ် ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် သဘာဝမြေသြဇာ ( တေဇာ ) 25 kg ( N : 3%, P2O5 : 2.5%, K2O : 2%, OM : 20% ) ၆၃၀ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Organic
291 စိမ်းလန်းမြေကျောက်မဲကုမ္ပဏီ လီမိတက် မိုနိုဖေါ့စ် (Mono Phos) စိမ်းလန်းမြေ 25 kg ( N : 10%, P2O5 : 50% ) ၆၃၂ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
292 စိမ်းလန်းမြေကျောက်မဲကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ရှ် ( Potash ) စိမ်းလန်းမြေ 25 kg ( K2O : 60% ) ၆၃၃ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Potash
293 စိမ်းလန်းမြေကျောက်မဲကုမ္ပဏီ လီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ် (AS ) စိမ်းလန်းမြေ 50 kg ( N : 21%, S : 24% ) ၆၃၄ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Nitrogen
294 အေအိုင်ကော့(ပ်) မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( ဖိုးသာအောင် ) 50 kg ( N : 46% ) ၆၃၅ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Nitrogen
295 အေအိုင်ကော့(ပ်) မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( ဖိုးသာအောင် ) 25 kg ( N : 46% ) ၆၃၆ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Nitrogen
296 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အန်းတက် ENTEC (13:10:20 + 3S ) 2 kg ( N : 13%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, S : 3% ) ၆၃၇ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
297 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အန်းတက် ENTEC (12:12:17+2+8 ) 2 kg ( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, Mg : 2%, S : 8% ) ၆၃၈ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
298 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အန်းတက် ENTEC ( 20:10:10 + 3S ) 2 kg ( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 3% ) ၆၃၉ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
299 အာဗင်တင်းလီမိတက် သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ (ဂရိတ်ဝမ်း) ( Eagle ) (N-P-K 12:6:6 ) 50 kg ( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 6% ) ၆၄၀ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
300 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ရွှေကောမက်ဓာတ်မြေသြဇာ 25 kg ( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% ) ၆၄၁ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
301 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် စပိဒ် 2.5 kg ( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, CaO : 2.00%, MgSO4 : 0.200%, ZnSO4 : 0.200%, CuSO4 : 20.00 ppm, FeSO4 : 60.00 ppm, MnSO4 : 40.00 ppm, Mo : 16.00 ppm, B2O3 : 80.00 ppm ) ၆၄၂ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
302 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် ဗီ - စူပါ 2.5 kg ( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, MgSO4 : 0.200%, ZnSO4 : 0.200%, CuSO4 : 20.00 ppm, FeSO4 : 60.00 ppm, MnSO4 : 40.00 ppm, Mo : 16.00 ppm, B2O3 : 80.00 ppm ) ၆၄၃ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
303 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် တာဝါစွမ်းအားတိုးမြှင့် ရွက်ဖျန်းအားဆေးအမှုန့် 750 g ( N : 11%,K2O : 42%,Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 67 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm ) ၆၄၄ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
304 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက်အားကောင်း(စပါး)အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 g ( N : 28%,P2O5 : 14%,K2O : 8%,Mg : 1492 ppm, Zn : 237 ppm, Fe : 660 ppm, Mn : 882 ppm, Mo : 16 ppm, Cu : 249 ppm, B : 82 ppm,Inert Ingredient : 49.43% ) ၆၄၅ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
305 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘင်ဂို မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး 100 CC ( N : 0.61%, K2O : 2.18%, Agrisol A : 1% ) ၆၄၆ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
306 ဇီဝနည်းပညာ သုတေသန ဦးစီးဌာန(ကျောက်ဆည်)သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ​ရွှေဇီဝ ဇီဝမြေသြဇာ (အမှုန့်) 50 Kg ( N : 0.49%, P2O5 : 0.225%, K2O : 0.66%, CaO : 2.004%, MgO : 0.607%, S : 0.26%, OM : 6.407%, C:N - 7.571, Moisture : 27.329% ) ( Azotobacter sp,Lysobacter sp, Saccharomyces cerevisiae ) ၆၄၇ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Bio
307 ဇီဝနည်းပညာ သုတေသန ဦးစီးဌာန(ကျောက်ဆည်)သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ​အသီးအပွင့်အားဖြည့်မြေသြဇာ ( ရွှေသီးပွင့် ) 25 Kg ( N : 0.525%, P2O5 : 0.425%, K2O : 0.633%, CaO : 3.406%, MgO : 0.656%, S : 0.92%, OM : 6.621%, C:N - 7.314, Moisture : 8.386%, Bacillus megaterium, Yeast, Pseudomonas spp ) ၆၄၈ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Bio
308 ဘီအက်စ် ဘက်စုံ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ လုပ်ငန်း ပဲမျိုးစုံအထူး ရွက်ဖျန်းဆေး ( တယ်လီ ) 1 Kg ( N : 13.28%, P2O5 : 11.81%, K2O : 8.92%, Mg : 1.78%, S : 16.915% ) ၆၄၉ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
309 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် တင်ပို (Tempo)AMINO အပင်အားဆေး 250 CC ( Amino acid : 18.8% w/w ) ၆၅၁ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
310 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် တင်ပို (Tempo)AMINO အပင်အားဆေး 100 CC ( Amino acid : 18.8% w/w ) ၆၅၂ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
311 “ ဇီဝရာဇာ ”ဇီဝရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ အရည်လုပ်ငန်း ဇီဝရာဇာ ဇီဝရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် ( ACT ) 1 Ltr ( N : 0.082%, P2O5 : 0.033%, K2O : 0.124%, OM : 0.944%, Lactic Acid Bacteria 106 CFU/ml, Yeast - 105 CFU/ml) ၆၅၃ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
312 “ ဇီဝရာဇာ ”ဇီဝရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ အရည်လုပ်ငန်း စူပါဇီဝရာဇာစွမ်းအားမြှင့် သဘာဝရွက်ဖျန်း မြေသြဇာအရည် ( ACT ) 1 Ltr ( N : 0.096%, P2O5 : 0.072%, K2O : 0.240%, OM : 4.046%, Lactic Acid Bacteria 106 CFU/ml, Yeast - 107 CFU/ml) ၆၅၄ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
313 Integrated Swanyee Social Business Co., Ltd. ဇီဝတီကျစ်မြေသြဇာ (စွမ်းရည်) 25 Kg ( N : 0.519%,P2O5 : 0.3193%,K2O : 0.633%,Ca : 0.32%, Mg : 0.048%, OM : 21.401%,S : 0.292%,C:N - 23.916, pH - 7.65,Bacillus Sp - 106 CFU/ml ) ၆၅၅ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Bio
314 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက်အားကောင်း(ကွမ်း)အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 100 g ( N : 28%,P2O5 : 14%,K2O : 8%,Mg : 1492 ppm, Zn : 237 ppm, Fe : 660 ppm, Mn : 882 ppm, Mo : 16 ppm, Cu : 249 ppm, B : 82 ppm,Inert : 49.43% ) ၆၅၆ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
315 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက်အားကောင်း(ပဲမျိုးစုံ)အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 g ( N : 21%,P2O5 : 10%,K2O : 21%,Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm,Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm,Inert : 47.26% ) ၆၅၇ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
316 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောင်းသုခ သီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ပဲတီစိမ်း ) 500 g ( N : 21%,P2O5 : 10%,K2O : 21%,Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm,Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm ) ၆၅၈ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
317 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဂလိုဘယ် (ပဲမျိုးစုံအထူး) အရွက်ဖျန်းဓာတ် မြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg ( N : 25%,P2O5 : 25%,Mg : 4353 ppm,Zn : 706 ppm, Fe : 1975 ppm, Mn : 2630 ppm, Mo : 56 ppm, Cu : 742 ppm, B : 124 ppm, S - 9118 ppm ) ၆၅၉ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
318 လယ်ယာဆက်သွယ်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ပဲအထူးသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (စမတ်ရှယ်) 1 Ltr ( N : 10%, P2O5 : 4%, K2O : 7% ) ၆၆၀ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
319 ရွှေခြင်္သေ့အဆင့်မြင့် စိုက်ပျိုးရေး စွမ်းအားစုကုမ္ပဏီလီမိတက် ထပ်ဆင့်ပွား ရွက်ဖျန်းအားဖြည့်ဆေး ( ရွှေခြင်္သေ့ ) 500 g ( N : 5.554%, P2O5 : 9.694%, K2O : 16.74% ) ၆၆၁ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
320 အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် သီးနှံစုံအထူးရှယ်ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ ( နတ်သြဇာ ) 500 CC ( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, Ca : 1.00%, Mg : 0.04%, S : 0.9%, Mo : 0.2%, Mn : 0.2%, Zn : 0.3%, B : 0.2%, Fe : 0.2%, Cu : 0.01% ) ၆၆၂ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
321 မြမြင့်မိုရ်မြေသြဇာလုပ်ငန်း ဗားကျူး(၁) ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် ( အပင်ကောင်း ) 500 CC ( N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 4%, Mg : 0.3%, S : 4%, Zn : 0.23% ) ၆၆၃ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
322 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက်အားကောင်း (မြေပဲ) အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 g ( N:21%, P2O5 :10%, K2O:21%, Mg -1641ppm, Zn- 260 ppm, Fe- 728 ppm, Mn : 971ppm, Mo - 22 ppm,Cu - 274 ppm, B - 90 ppm,Inert - 47.26% ) ၆၆၄ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
323 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက်အားကောင်း(ဖရဲ) အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 g ( N:21%,P2O5 :10%,K2O:21%,Mg -1641ppm,Zn- 260 ppm, Fe- 728 ppm, Mn : 971ppm,Mo - 22 ppm,Cu - 274 ppm, B - 90 ppm,Inert - 47.26% ) ၆၆၅ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
324 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောင်းသုခ(မြေပဲအထူးသီးသန့်) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 500 g ( N:17%,P2O5 :7%,K2O:30%,Mg -1781ppm,Zn- 280 ppm, Fe- 783 ppm, Mn : 1043 ppm,Mo - 22 ppm,Cu - 294 ppm, B - 49 ppm, S : 3688 ppm ) ၆၆၆ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
325 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘီကာ ( B Ca ) 500 CC ( Ca : 5%, Mg : 3%, B : 0.5% ) ၆၆၇ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
326 လင်းလက်သော ရှစ်ထောင့်သဏ္ဍာန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် မန်းဒ (၃၁) 1 ml ( N : 0.3%, P2O5 : 0.1%, K2O : 0.7%,OM : 68%, Amino Acid Contents - Valine : 64, Cystine : 17, Isoleucine : 49, Glycine : 48,Threonine : 41, Leucine : 86, Aspartic acid : 260, Proline : 66, Histidine : 27, Glutamaic acid : 207, Arginine : 53, Serine : 56,Methionine : 17, Alanine : 69, Lysine : 37, Tyrosine : 37, Typtophan : 10,Phenylalanine : 53 ) ၆၆၈ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
327 ဘီအက်စ် ဘက်စုံ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ လုပ်ငန်း တယ်လီ (အထူး-၁)၊ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 500 CC ( N : 28.5%, S : 4.3%, Mg : 3.0% ) ၆၆၉ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
328 ဘီအက်စ် ဘက်စုံ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ လုပ်ငန်း တယ်လီ (အထူး-၂)၊ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 500 CC ( P2O5 : 8.0%, K2O : 7.9% ) ၆၇၀ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
329 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောင်းသုခ သီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ကြက်သွန် ) 500 g ( N:21%,P2O5 :10%,K2O:21%,Mg -1641 ppm,Zn- 260 ppm, Fe- 728 ppm, Mn : 971 ppm,Mo - 22 ppm,Cu - 274 ppm, B - 90 ppm ) ၆၇၁ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
330 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက်အားကောင်း(ဝါ)အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 g ( N:21%,P2O5 :10%,K2O:21%,Mg -1641 ppm,Zn- 260 ppm, Fe- 728 ppm, Mn : 971 ppm,Mo - 22 ppm,Cu - 274 ppm, B - 90 ppm, Inert : 47.26% ) ၆၇၂ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
331 မြမြင့်မိုရ်မြေသြဇာလုပ်ငန်း ဗားကျူး(၂) ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် ( အပွင့်၊အသီးကောင်း) 500 CC ( N : 10.5%, P2O5 : 20%, K2O : 6%, Mg : 0.3%, S : 4.6%, Zn : 0.3% ) ၆၇၃ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
332 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘီကာ ( B Ca ) 250 CC ( Ca : 5%, Mg : 3%, B : 0.5% ) ၆၇၄ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
333 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘီကာ ( B Ca ) 100 CC ( Ca : 5%, Mg : 3%, B : 0.5% ) ၆၇၅ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
334 Oakkar Zaw Mining Co.,Ltd. သီးနှံစုံ အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဟာဂျူလီ) 100 gm ( N : 10%, P2O5 : 2%, K2O : 10%, Ca : 1.76%, Mg : 1.65%, S : 3%, B : 0.614%, Fe : 0.358%, Mn : 2.054%, Zn : 0.249%, Cu : 0.789% ) ၆၇၆ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
335 ​ရွှေမြန်မာရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ လုပ်ငန်း အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာ (သီးနှံမျိုးစုံအထူး) ( ရွှေမြန်မာ ) 500 gm ( N : 15%, P2O5 : 30%, K2O : 15% ) ၆၇၈ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
336 ပေါင်းစည်း နီလာ လယ်ယာ စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (အီးဇီးဂရိုး-ပလပ်စ်) 1 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, Ca : 0.975%, Mg : 0.345%, S : 7.456%, B : 0.029%, Cytokinin : 1%, GA - 3:1%, Bacillus subtillis (108CFU/ml) ) ၆၇၉ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
337 ပေါင်းစည်း နီလာ လယ်ယာ စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (အီးဇီးဂရိုး-ပလပ်စ်) 500 gm ( N : 15%,P2O5 : 15%,K2O : 15%,Ca : 0.975%,Mg : 0.345%, S : 7.456%, B : 0.029%,Cytokinin : 1%,GA - 3:1%, Bacillus subtillis (108CFU/ml) ) ၆၈၀ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
338 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက်အားကောင်း(ငရုတ်)အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 gm ( N : 21%,P2O5 : 10%,K2O : 21%,Mg - 1641 ppm, Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm, Mn - 971 ppm,Mo - 22 ppm, Cu - 274 ppm,B - 90 ppm, Inert : 47.26% ) ၆၈၁ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
339 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက်အားကောင်း(ခရမ်းချဉ်)အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 gm ( N : 21%,P2O5 : 10%,K2O : 21%,Mg - 1641 ppm, Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm, Mn - 971 ppm, Mo - 22 ppm, Cu - 274 ppm, B - 90 ppm, Inert : 47.26% ) ၆၈၂ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
340 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက်အားကောင်း ( ကြက်သွန်နီ/ဖြူ ) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 gm ( N : 21%,P2O5 : 10%,K2O : 21%, Mg - 1641 ppm, Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm, Mn - 971 ppm, Mo - 22 ppm, Cu - 274 ppm, B - 90 ppm, Inert : 47.26% ) ၆၈၃ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
341 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောင်းသုခသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(ငရုတ်) 500 gm ( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg - 1641 ppm, Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm, Mn - 971 ppm, Mo - 22 ppm, Cu - 274 ppm, B - 90 ppm ) ၆၈၄ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
342 ဘိုင်အို ကင်း (ရွှေတောင်သူ) ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာလုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းအားတိုးဆေးရည်( Bio King ) 500 cc ( Soluble Humate : 6%, Yeast Hydrolysate : 1%, B : 0.11%, Mg : 0.08%, Fe : 0.11%, Zn : 0.08%, Ca : 0.07%, Cu : 213 ppm, Mo : 77.68 ppm ) ၆၈၅ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
343 ရှမ်းမောမြေ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်စိမ်း ခရမ်းချဉ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် 500 cc ( Ca : 0.08%, Mg : 0.048%, S : 0.1%, Fe : 0.054% ) ၆၈၆ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
344 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Cross ခရော့(စ်) စွမ်းအားတိုးမြှင့် ရွက်ဖျန်း အားဆေးအမှုန့် 750 g ( P2O5 : 47%,K2O : 31%,Mg - 1641 ppm,Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm, Mn - 971 ppm, Mo - 67 ppm, Cu - 274 ppm, B - 90 ppm, Inert : 21.60% ) ၆၈၇ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
345 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Hero Plus ဟီးရိုးပလပ်(စ်) မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေးနှင့် တွယ်ကပ်ဆေး 100 cc ( N2 : 0.61%, K2O : 2.18%, Agrisol A - 1.00% ) ၆၈၈ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Sticker
346 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Basfoliar ® Avant Natur SL( အဗန်နာထို ) 1 Ltr ( N : 5.5%, OM : 37.3%, Amino Acids : 10.3% ) ၆၈၉ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
347 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Basfoliar ® Avant Natur SL( အဗန်နာထို ) 500 cc ( N : 5.5%, OM : 37.3%, Amino Acids : 10.3% ) ၆၉၀ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
348 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Basfoliar ® Avant Natur SL( အဗန်နာထို ) 250 cc ( N : 5.5%, OM : 37.3%, Amino Acids : 10.3% ) ၆၉၁ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
349 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် အားကောင်း ( အာလူး ) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 gm ( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg - 1641 ppm, Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm, Mn - 971 ppm, Mo - 22 ppm, Cu - 274 ppm, B - 90 ppm, Inert - 47.26% ) ၆၉၂ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
350 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် အီဗို အားတိုး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 500 gm ( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg - 1641 ppm, Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm, Mn - 971 ppm, Mo - 22 ppm, Cu - 274 ppm, B - 90 ppm, Inert - 47.26% ) ၆၉၃ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
351 ​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( နှမ်းအထူး ) 500 gm ( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%, Zn : 0.055%, B : 0.012% ) ၆၉၅ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
352 ​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( ငရုတ်အထူး ) 500 gm ( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%, Zn : 0.055%, B : 0.012% ) ၆၉၆ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
353 ​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( ဝါအထူး ) 500 gm ( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%, Zn : 0.055%, B : 0.012% ) ၆၉၇ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
354 ​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( မြေပဲအထူး ) 500 gm ( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%, Zn : 0.055%, B : 0.012% ) ၆၉၈ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
355 ​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( ကြက်သွန်အထူး ) 500 gm ( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%, Zn : 0.055%, B : 0.012% ) ၆၉၉ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
356 ​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( ပဲတီစိမ်းအထူး ) 500 gm ( N : 10.5%, P2O5 : 0.30%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%, Zn : 0.05%, B : 0.01%, Mo : 305 ppm ) ၇၀၀ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
357 ​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( ပဲမျိုးစုံအထူး ) 500 gm ( N : 10.5%, P2O5 : 0.30%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%, Zn : 0.05%, B : 0.01%, Mo : 305 ppm ) ၇၀၁ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
358 ​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( မတ်ပဲအထူး ) 500 gm ( N : 8%, P2O5 : 2%, K2O : 4%, Mg : 5%, S : 13.5%, Zn : 0.07%, B : 0.02%, Mo : 0.1% ) ၇၀၂ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
359 " ဒီပါမင်း" ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း စွမ်းအားမြှင့် ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( ဒီပါမင်း ) 50 Kg ( N : 8%, P2O5 : 13%, K2O : 12%, Ca : 10%, Mg : 3%) ၇၀၄ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Compound
360 စူပရင်းဇီဝနည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် စူပရင်းရွှေဂဏန်း သြဂဲနစ်မြေသြဇာအရည် 90 CC ( N : 0.59%, P2O5 : 0.23%, K2O : 1%, Ca : 1%, Mg : 0.5%, S : 5% ) ၇၀၅ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
361 မြန်မာရွှေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​မြေသားပြုပြင်ဆေးရည် ( မြန်မာ့ရွှေသြဇာ ) 1 Ltr ( Organic Matter : 15%, Beet Molasses : 10%, Amino Acid : 20%, Water : 55% ) ၇၀၆ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
362 ဦးမျိုးမြင့်ဦးမြေဖြူနှင့် လချေးကျောက်မှုန့် လုပ်ငန်း ဂျစ်(ပ်)ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( မိုးပုလဲ ) 25 Kg ( Gypsum : 97%, Ca : 25%, Mg : 1%, S : 18% ) ၇၀၇ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Gypsum
363 ဦးမျိုးမြင့်ဦးမြေဖြူနှင့် လချေးကျောက်မှုန့် လုပ်ငန်း ဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ ( အခဲ ) ( မိုးပုလဲ ) 25 Kg ( Gypsum : 78%, Ca : 20%, Mg : 1%, S : 14% ) ၇၀၈ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Gypsum
364 မာရူဘန်နီ မြန်မာ ဓာတ်မြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်စီယမ် ဆီလီကာမြေသြဇာ ( ရွှေမြေသီး ) 50 Kg ( CaO : 30%Min, SiO2 : 15%Min, MnO : 3%Min, P2O5 : 1.5%Min ) ၇၀၉ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Other
365 စူပရင်းဇီဝနည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘိုင်အိုစူပရင်း ဇီဝသဘာဝမြေသြဇာ 2 kg ( N : 1.2%, P2O5 : 1.5%, K2O : 0.5%, Ca : 2.2%, Mg : 0.5%, S : 0.4%, OM : 23.5%, Humic Acid, Amino Acid နှင့် အနည်းလို အာဟာရဓါတ်များ, Bacillus spp = 106 CFU/ml, Streptomyces spp = 107 CFU/ml, Bacillus spaericus = 106 CFU/ml ) ၇၁၀ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Bio
366 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲမျိုးစုံ အထူးကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ ( အာသီသ ) 25 Kg ( N : 15%, P2O5 : 20%, K2O : 15% ) ၇၁၁ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Compound
367 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောမက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( 9:25:25 ) 50 Kg ( N : 9%, P2O5 : 25%, K2O : 25% ) ၇၁၂ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Compound
368 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ကောင်းသီးနှံ ( N-P-K 15-15-15 ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၇၁၃ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Compound
369 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ကောင်းသီးနှံ ( N-P-K 16-16-8 ) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% ) ၇၁၄ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Compound
370 ပေါင်းစည်းလယ်ယာ သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း ​ပေါင်းစည်းလယ်ယာ သဘာဝမြေသြဇာ 25 Kg ( N : 0.935%, P2O5 : 4.006%, K2O : 1.188%, Ca : 4.335%, Mg : 0.43%, Organic Matter : 20.15%, C:N - 12.49 ) ၇၁၅ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Organic
371 ပြည်တော်စိုး အင်တာပရိုက်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် မြေပြင်အားဖြည့်မြေသြဇာ ( မင်းကြီး ) 25 Kg ( Ca : 13%, S : 0.25%, Mg : 1.50%, Zn : 0.08%, B : 0.02% ) ၇၁၆ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Other
372 ပြည်တော်စိုး အင်တာပရိုက်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံ မြေခံ မြေသြဇာ ( မင်းကြီး ) 25 Kg ( N : 7%, P2O5 : 2%, K2O : 7%, S : 7% ) ၇၁၇ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Compound
373 ကောင်းစိမ်းလန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဆေးပုလဲဓါတ်မြေသြဇာ ( ဆင်ရိုင်း ) 50 Kg ( N : 36%, S : 11% ) ၇၁၈ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Nitrogen
374 မြန်မာ့အောင်စည်သုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါးသီးသန့်အထွက်တိုးဓါတ်မြေသြဇာ ( အဲဗားဂရင်းကျွဲစိမ်း ) 25 Kg ( N : 36%, S : 11% ) ၇၁၉ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Nitrogen
375 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် Fertilizer Cab ( Calcium Boron ) ( ကယ်လ်ဘိုမဂ်စူပါ ) ( Calbomag Super ) 100 CC ( Ca : 5.0%, Mg : 3.0%, B : 0.5% ) ၇၂၀ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Other
376 နိုင်းဝမ်းအမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း မြေဆီလွှာအားဖြည့်ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေသြဇာမှုန့် ( နိုင်းဝမ်း ) 25 Kg ( Ca : 20%, S : 12% ) ၇၂၁ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Gypsum
377 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( လွိုင်ဖာခမ်း ) ( NPK 10:10:5 ) 50 Kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၇၂၂ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Compound
378 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( လွိုင်ဖာခမ်း ) ( NPK 15:5:5 ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) ၇၂၃ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Compound
379 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( လွိုင်ဖာခမ်း ) ( NPK 13:12:0 ) 50 Kg ( N : 13%, P2O5 : 12% ) ၇၂၄ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Compound
380 ဂိုးလ်ဒင်း ကီး ကုမ္ပဏီလီမိတက် မြင်းကျားအရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ အမှတ်(၂) ( 5:27:27 + 2MgO ) 500 g ( N : 5%, P2O5 : 27%, K2O : 27%, MgO : 2% ) ၇၂၅ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
381 ဂိုးလ်ဒင်း ကီး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖော်မြူလာ-ဝမ်း ရွက်ဖျန်းအားဆေး ငရုတ်အထူး ( မြင်းကျား ) ( 7:13:34 + 2MgO ) 500 g ( N : 7%, P2O5 : 13%, K2O : 34%, MgO : 2% ) ၇၂၆ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
382 ဂိုးလ်ဒင်း ကီး ကုမ္ပဏီလီမိတက် မြင်းကျား ဝါအထူး ရွက်ဖျန်းအားဆေး အမှတ် (၂) ( 7:13:34 + 2MgO ) 500 g ( N : 7%, P2O5 : 13%, K2O : 34%, MgO : 2% ) ၇၂၇ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
383 ဂိုးလ်ဒင်း ကီး ကုမ္ပဏီလီမိတက် မြင်းကျား နှမ်းအထူးရွက်ဖျန်းအားဆေး ( 25:10:10 + MgO ) 500 g ( N : 25%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, MgO : 0.789% ) ၇၂၈ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
384 ပြည်ကျော်လင်း လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( အလတ်စ ) ( ပြည်ကျော်လင်း ) 28 Viss ( Ca : 20.72%, S : 17.13% ) ၇၂၉ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Gypsum
385 မြတ်သိန်းခိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဆေးပုလဲဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေပေါက်ပြား ) 50 Kg ( N : 35%, S : 10%, Mg : 0.8% ) ၇၃၀ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Nitrogen
386 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် သီးစုံဓါတ်မြေသြဇာ 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၇၃၁ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Compound
387 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Hydro Speed ဟိုက်ဒရိုစပိ(ဒ်) 25 Kg ( N : 15%, CaO : 26%, B : 0.2% ) ၇၃၂ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Nitrogen
388 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( အီဗိုအားတိုး ၂၀-၁၂-၁၂ ) 50 Kg ( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% ) ၇၃၃ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Compound
389 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ကောင်းသုခ ရွှေသီးနှံ ) 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, S : 16% ) ၇၃၄ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Compound
390 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ပြောင်းအထွက်တိုး ဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေကောမက် ) 50 Kg ( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) ၇၃၅ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Compound
391 စူပါတင် မြေသြဇာလုပ်ငန်း ​ရေဖျော်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် ( စူပါတင် ) 1000 g ( N : 30% ) ၇၃၆ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
392 မန်းမြို့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Super Top ) 50 Kg ( N : 13%, P2O5 : 11%, K2O : 9% ) ၇၃၇ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Compound
393 " သစ်ဆန်း " မြေသြဇာလုပ်ငန်း သဘာဝမြေသြဇာ ( သစ်ဆန်း ) 50 Kg ( N : 1%, P2O5 : 2%, K2O : 2%, Ca : 3%, Mg : 0.4%, S : 0.3%, OM : 20% ) ၇၃၈ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Organic
394 “ဝတုတ်ကြီး”သဘာဝသြဂဲနစ်မြေသြဇာလုပ်ငန်း EM အခြေခံသော - သဘာဝမြေသြဇာ ( ဝတုတ်ကြီး ) 50 Kg ( N : 1.6%, P2O5 : 7%, K2O : 1%, OM : 30%, Ca : 8%, Mg : 1.2%, S : 1% ) ၇၃၉ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Organic
395 ရွှေနွားညီနောင် ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေပြင် အထွက်တိုးကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ လုပ်ငန်း ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေပြင်အထွက်တိုးသဘာဝ ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( ရွှေနွားညီနောင် ) 25 Kg ( CaSO4 . 2H2O : 91%, Ca : 20%, S : 16% ) ၇၄၀ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Gypsum
396 အာဗင်တင်းလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( 16:16:8+13S max ) ( အာမိုအနက်ကြား ) ( With Micronutrients ) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% max ) ၇၄၁ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Compound
397 အာဗင်တင်းလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( 15:15:15+7S ) ( အာမိုအပြာကြား ) ( With Micronutrients ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% ) ၇၄၂ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Compound
398 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောမက်ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေသြဇာအမှုန့် 25 Kg ( CaSO4.2H2O) : 98%, Calcium (Ca) : 24%, Sulphur(S) : 17% ) ၇၄၃ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Gypsum
399 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောမက် အားကောင်း (ဂေါ်ဖီထုပ်) အရွက်ဖျန်း ဓါတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 g ( N : 28%, P2O5 : 14%, K2O : 8%, Mg: 1492 ppm, Zn : 237 ppm, Fe : 660 ppm, Mn : 882 ppm, Mo : 16 ppm, Cu : 249 ppm, B : 82 ppm, Inert : 49.43% ) ၇၄၄ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
400 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောမက် ပိုအားကောင်း(ပဲတီစိမ်းအထူး) အရွက်ဖျန်း ဓါတ်မြေသြဇာအမှုန့် 100 g ( N : 3%, P2O5 : 31%, K2O : 32%, Mg: 4000 ppm, Zn : 500 ppm, Fe : 1800 ppm, Mn:2000ppm, Mo:30ppm, Cu:500ppm, B:100ppm, Salicylic Acid:9000ppm ) ၇၄၅ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
401 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောမက် အားကောင်း(နှမ်း) အရွက်ဖျန်း ဓါတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 g ( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm, Inert : 47.26% ) ၇၄၆ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
402 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောင်းသုခသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (နှမ်း) 500 g ( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm ) ၇၄၇ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
403 ရွှေသစ်ဦး ကုမ္ပဏီလီမိတက် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူးသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေတောင်သူ) A1 500CC ( N :10%, P2O5 : 6%, K2O : 6%, Amino Acid :10%, Molybdenum(Mo) : 5% ) ၇၄၈ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
404 ရွှေသစ်ဦး ကုမ္ပဏီလီမိတက် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူးသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေတောင်သူ) A2 500CC ( P2O5 : 8%, K2O : 10%, Amino Acid :7%, Molybdenum(Mo) : 5% ) ၇၄၉ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
405 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောင်းသုခသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဝါ) 500 g ( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm ) ၇၅၀ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
406 ရွှေသစ်ဦး ကုမ္ပဏီလီမိတက် စူပါအန် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် ( Super N 38-5-5 ) 500 g ( N : 38%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) ၇၅၁ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
407 ရွှေသစ်ဦး ကုမ္ပဏီလီမိတက် စူပါအန်ပီကေ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် ( Super NPK 21-21-21 ) 500 g ( N : 21%, P2O5 : 21%, K2O : 21% ) ၇၅၂ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
408 ရွှေသစ်ဦး ကုမ္ပဏီလီမိတက် စူပါပီ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် ( Super P 10-52-10 ) 500 g ( N : 10%, P2O5 : 52%, K2O : 10% ) ၇၅၃ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
409 မြန်မာ့ရွှေနဂါးအဂရီကားချာရယ်ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွှေနဂါးနှမ်းအထူးသီးသန့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ A1 , A2 500 CC + 500 CC ( N2 : 2.4%, P2O5 : 0.2%, K2O : 0.005%, Amino Acid : 8%, Rare Earth Chilate Compound : 2% ) ( N2 : 1.4%, P2O5 : 6.4%, K2O : 5.9%, Mo : 71 ppm ) ၇၅၄ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
410 ရွှေပုပ္ပါးစိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ရွှေသြဘာ )( အသီး၊ အပွင့် ) ( မတ်ပဲအထူး ) 1000g ( N : 8%, P2O5 : 2%, K2O : 4%, Mg : 5%, S : 13.5%, Zn : 0.07%, B : 0.02%, Mo : 0.1% ) ၇၅၅ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
411 စိမ်းလန်းယာမြေ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း သမဝါယမအသင်းလီမိတက် ( ဂလက်ဇီ ) ပဲအထူးအထွက်တိုး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 5000 CC ( N : 8%, P2O5 : 9%, K2O : 13%, Ca : 0.983%, MgO: 0.192%, S : 1.5%, Fe : 0.066%, Mn : 0.066%, Cu : 0.024%, Zn : 0.042%, B : 0.612%, Mo : 0.12% ) ၇၅၆ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
412 မင်္ဂလာဟင်္သာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံ အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( အပင်အထူး ) ( ရွှေမင်္ဂလာ ) 1 Kg ( N : 38%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) ၇၅၇ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
413 ရွှေပုပ္ပါးစိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ရွှေသြဘာ ) ( ပဲတီစိမ်းအထူး ) 1000g ( N : 10.5%, P2O5 : 0.30%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%, Zn : 0.05%, B : 0.01%, Mo : 305 ppm ) ၇၅၈ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
414 ရွှေပုပ္ပါးစိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ရွှေသြဘာ ) ( နံနံအထူး ) 500g ( N : 19%, P2O5 : 0.3%, K2O : 2%, S : 15%, Ca : 0.35% ) ၇၅၉ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
415 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောမက်ဘီတာ ခရမ်းချဉ်အထူး အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂) 500CC + 500CC ( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm, Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm ) ( N : 16.1%w/v ) ၇၆၀ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
416 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောမက်ဘီတာ ငရုတ်အထူး အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂) 500CC + 500CC ( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm, Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm ) ( N : 16.1%w/v ) ၇၆၁ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
417 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောမက်ဘီတာ နှမ်းအထူး အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂) 500CC + 500CC ( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm, Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm ) ( N : 16.1%w/v ) ၇၆၂ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
418 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောမက်ဘီတာ ဂေါ်ဖီအထူး အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂) 500CC + 500CC ( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm, Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm ) ( N : 16.1%w/v ) ၇၆၃ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
419 ရွှေပုပ္ပါးစိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ရွှေသြဘာ ) ( ခရမ်းချဉ်အထူး ) 500g ( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 3.5%, Mg : 3.5%, S : 16.5%, Zn : 0.05%, B : 0.005% ) ၇၆၄ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
420 ရွှေသူဌေး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း ပဲမျိုးစုံအထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(၁) (​ရွှေသူဌေး) (Golden Boss) 500CC ( N : 15%, P2O5 : 4%, K2O : 3% ) ၇၆၅ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
421 ရွှေသူဌေး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း ပဲမျိုးစုံအထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(၂) (​ရွှေသူဌေး) (Golden Boss) 500CC ( N : 13%, P2O5 : 4%, K2O : 4%, B : 0.014%, Mg : 0.3%, Fe : 0.036% ) ၇၆၆ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
422 ဆဲဗင်းတိုက်ဂါး(စ်) ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( Hi - Grow 1 ) ( Nancy ) 1 Kg ( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 20% ) ၇၆၇ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
423 ဆဲဗင်းတိုက်ဂါး(စ်) ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( Hi - Grow 2 ) ( Nancy ) 1 Kg ( P2O5 : 52%, K2O :34% ) ၇၆၈ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
424 ဆဲဗင်းတိုက်ဂါး(စ်) ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( Hi - Grow 3 ) ( Nancy ) 1 Kg ( N : 13%, K2O : 46% ) ၇၆၉ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
425 မင်္ဂလာဟင်္သာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံ အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( သီးပွင့်အထူး ) ( ရွှေမင်္ဂလာ ) 1Kg ( N : 7%, P2O5 : 13%, K2O : 34%, Zn : 1% ) ၇၇၀ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
426 လိပ်ပြာရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း လိပ်ပြာရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 1000 CC ( K2O : 14%, S : 0.5%, Mg : 0.05% ) ၇၇၁ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
427 ရွှေသစ်ဦး ကုမ္ပဏီလီမိတက် စူပါပီကေ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် (Super PK 0-40-40) 500g ( P2O5 : 40%, K2O : 40% ) ၇၇၂ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
428 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာရည် ကောမက်ဘီတာ မြေပဲအထူး (၁)(၂) 500 CC + 500 CC ( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:1500 ppm, Mn:2500 ppm, Mo:15000 ppm, Zn:10000 ppm) ( N : 16.1%w/v ) ၇၇၃ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
429 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် ကောမက်အားကောင်း (ပဲတီစိမ်:) 500g ( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm, Inert : 47.26% ) ၇၇၄ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
430 ဆင်ငါးကောင် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ လုပ်ငန်း သီးနှံစုံ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ဆင်ငါးကောင် ) 500g ( N :21%, P2O5 : 21%, K2O : 21% ) ၇၇၅ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
431 စပွန်ဆာ လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း စပွန်စာသီးပွင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(5:7:18+TE) 500CC ( N :5%, P2O5 : 7%, K2O : 18%+TE ) ( B, Mn, Zn ) ၇၇၆ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
432 အဂရိုတက်(ခ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဗီတိုပါဝါ အသီးအားဖြည့်ရွက်ဖျန်း 1Kg ( N :5%, P2O5 : 10%, K2O : 17% ) ၇၇၇ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
433 အဂရိုတက်(ခ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဗီတိုပါဝါ အသီးအားဖြည့်ရွက်ဖျန်း 500g ( N :5%, P2O5 : 10%, K2O : 17% ) ၇၇၈ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
434 စူပါတင်မြေသြဇာလုပ်ငန်း ပန်းအထူးကယ်ဘိုနိုက်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (စူပါတင်) 100CC ( Ca : 10%, B : 1.5%, N : 5.0% ) ၇၇၉ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
435 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောမက်ဘီတာ အာလူးအထူး အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂) 500CC + 500CC ( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm, Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm ) ( N : 16.1%w/v ) ၇၈၀ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
436 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောမက်ဘီတာ ကွမ်းအထူး အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂) 100CC + 100CC ( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm, Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm ) ( N : 16.1%w/v ) ၇၈၁ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
437 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောမက်အားကောင်း(မတ်ပဲ) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500g ( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm, Inert : 47.26% ) ၇၈၂ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
438 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောမက်အားကောင်း(ကုလားပဲ) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500g ( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm, Inert : 47.26% ) ၇၈၃ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
WordPress Tables Plugin

اخبار تکنولوژی

مجله خبری برگزیده های ایران

اخبار تکنولوژی

مجله خبری یولن

مجله خبری سیلاد

مجله خبری دریافت

اخبار خودرو

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7