စဉ် ကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းအမည် ​မြေသြဇာအမည် အိတ် ပါဝင်သော အာဟာရဓါတ် အချိုးအစား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် အမှတ်စဉ်(ထလ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက် မှတ်ချက် View Product
736 မြန်မာရှေ့ဆောင် လမ်းပြကြယ်သတ္တု တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ဆာလ်ဖာမြေသြဇာ (ဂျစ်ပ်ဆမ်) (ပိုင်အိုးနီးယားစတား) 25Kg ( Ca : 24%, S : 17% ) ၁၀၉၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Gypsum
737 မြန်မာရှေ့ဆောင် လမ်းပြကြယ်သတ္တု တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် မဂ္ဂနီစီယမ်မြေသြဇာ(ဒိုလိုမိုက်) (ပိုင်အိုးနီးယားစတား) 25Kg ( CaO : 30%, MgO : 20% ) ၁၀၉၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Gypsum
738 မြန်မာရှေ့ဆောင် လမ်းပြကြယ်သတ္တု တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ဆီလီကိတ်မြေသြဇာ(High Silicate )(ပိုင်အိုးနီးယားစတား) 25Kg ( SiO2 : 60%, CaO : 0.3%, Mg : 0.2% ) ၁၀၉၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Other
739 ​ရွှေတောင်တန်းနှင့်ရွှေဝါနှံ အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာလုပ်ငန်း ​ရွှေတောင်တန်း ရှယ် ဂျစ်ပဆန်သဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာ 25Kg / 5 Viss ( Ca : 20%, Mg : 2%, S : 13%,Gypsum (CaSO4.2H2O) : 70%) ၁၀၉၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Gypsum
740 အောင်ကြည်မွန် ထရိတ်ဒင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် သဘာဝသြဂဲနစ်ကြက်ချေးမြေသြဇာ ( ရွှေတောင်တန်း ) ၁၅ပိဿာ/ ၅ပိဿာ ( N : 3.10%, P2O5 : 4.73%, K2O : 3.62%, Ca : 14%, Mg : 1%, Zn - 430ppm, OM : 37.79%, C:N - 7.5, Moisture : 17.7% ) ၁၁၀၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
741 ဂရိတ်ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံအထူး ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (15:15:15+7S) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% ) ၁၁၀၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
742 ဂရိတ်ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အာဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (15:7:8) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) ၁၁၀၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
743 ဂရိတ်ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် မြေခံသီးသန့်ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (8:16:8) 50 Kg ( N : 8%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, Zn : 0.02%, B : 0.04% ) ၁၁၀၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
744 ဂရိတ်ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အထူးအထွက်တိုးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (16:8:8) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8% ) ၁၁၀၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
745 ဂရိတ်ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူကလစ်အပင်ကျွေးသီးသန့် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (18:6:8) 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 6%, K2O : 8%, Zn : 0.02%,B : 0.12% ) ၁၁၀၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
746 ဂျကူကို-မြန်မာ အင်တာနေရှင်နယ်(လ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် အကျိုးပြုအဏုဇီဝဖျော်ရည် (EM-1TM ) 20 Liter/ 1 Liter ( pH : 3.23, Lactic acid Bacteria : 2.0 x 106 CFU/ml, Yeasts : 30 x 104 CFU/ml ) ၁၁၀၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Bio
747 ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်း ဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာ( SU SAN ) (စုစံ) 25 Kg ( Ca : 22%, S : 17%, Moisture : 1% ) ၁၁၀၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Gypsum
748 ရှုစန်စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( စုစံ / SU SAN ) ( Prilled Urea ) 50 Kg ( N ≥ 46.4% ) ၁၁၀၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
749 ရှုစန်စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ကလိုရိုဒ်ဓာတ်မြေဩဇာ (SU SAN) (စုစံ) 50 Kg ( N ≥ 25% ) ၁၁၀၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
750 ရှုစန်စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( SU SAN ) (စုစံ) 50 Kg ( N ≥ 21%, S ≥ 24% ) ၁၁၁၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
751 ရှုစန်စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( MOP ) (SU SAN) 50 Kg ( K2O : 60% ) ၁၁၁၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
752 ယာရာမြန်မာ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( YaraVera® ) ( ယာရာဗဲရာ® ) 50 Kg ( N : 46% ) ၁၁၁၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
753 ရွှေခြင်္သေ့အဆင့်မြင့် စိုက်ပျိုးရေး စွမ်းအားစုကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (Hope / ဟုပ်) 1 Kg/ 500 g/ 100 g ( N : 35%, MgO : 0.5%, S : 9%) ၁၁၁၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
754 ရွှေခြင်္သေ့အဆင့်မြင့် စိုက်ပျိုးရေး စွမ်းအားစုကုမ္ပဏီလီမိတက် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( စူပါဂရိုး(A) ) မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( စူပါဂရိုး(B)) 500 CC 500 CC ( N : 18%, Na : 0.15% ) ( N : 4%, P2O5 : 3.5%, K2O : 7%, S : 5%, MgO : 3.5%, B : 0.5%,Fe : 0.6%, Mn : 0.5%, Cu : 0.12%, Zn : 2% ) ၁၁၁၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
755 ယူနီ ခရော့(ပ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပင်သန်ဓါတ်မြေသြဇာ ( တက်တိုး ) 50 Kg ( N : 40%, CaO : 3.8%, S : 2.2% ) ၁၁၁၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
756 ယူနီ ခရော့(ပ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် မြေသန်ဆေး ( တက်တိုး ) 40 Kg ( N : 4%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) ၁၁၁၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
757 ယူနီ ခရော့(ပ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပွင့်၊ သီး၊ ဥ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရိုးရှင်း) 100 g ( N : 10%, P2O5 : 12%, K2O : 20% ) ၁၁၁၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
758 လယ်ယာဆက်သွယ်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( မေဂျာ-1) ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(မေဂျာ-2) 500 CC 500 CC ( N : 18%, Na : 0.15% ) ( N : 4%, P2O5 : 3.5%, K2O : 7%, S : 4.5%, MgO : 3.5%, B : 0.5%, Fe : 0.6%, Mn : 0.5%, Cu : 0.12%, Zn : 2%,Mo : 0.5% ) ၁၁၁၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
759 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ရွှေကောမက် ဓါတ်မြေသြဇာ 25 Kg ( N : 11%, P2O5 : 20%, K2O : 20% ) ၁၁၁၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
760 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ(အီဗိုဂွတ်ရှယ်) 50 Kg ( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) ၁၁၂၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
761 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ(အီဗို စတက်တာ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 30%, K2O : 7% ) ၁၁၂၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
762 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (အီဗို ရာဘာ - ၁) 50 Kg ( N : 20%, P2O5 : 8%, K2O : 6% ) ၁၁၂၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
763 ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်း သီးနှံမျိုးစုံအထွက်တိုးမြေသြဇာအမှုန့် (AP Gypsum) 25 Kg ( Ca : 23%, S : 17% ) ၁၁၂၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Gypsum
764 ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်း မြေပြင်အထွက်တိုးမြေသြဇာအမှုန့် (အေပီ ဒိုလိုမိုက်) 25 Kg ( Ca : 22%, Mg : 13%,S : 3% ) ၁၁၂၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Gypsum
765 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( AFC ) 50 Kg ( K2O : 60% ) ၁၁၂၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
766 နှင်းသစ္စာမြေသြဇာလုပ်ငန်း ဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာ ( နှင်းသစ္စာ ) 50 Kg ( Ca : 20.25%, S : 17.32%, Gypsum : 93% ) ၁၁၂၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Gypsum
767 နှင်းသစ္စာမြေသြဇာလုပ်ငန်း အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ ( နှင်းသစ္စာ ) 50 Kg ( N : 3.2%, P2O5 : 0.4%, K2O : 1.9%, Ca : 3%, Mg : 1.2%, S : 0.5%, OM : 23% ) ၁၁၂၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
768 အာဗင်တင်းလီမိတက် ဆာလ်ဖာပုလဲမြေသြဇာ (အာမိုဓာတ်ဆား) (အာမို) 40 Kg/ 25 Kg/ 20 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၁၁၂၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
769 သရီး ဖလားဝါး အပင်နှင့်အသီး အပွင့် အဆင့်မြင့်မြေသြဇာလုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာရည် (သရီး ဖလားဝါး/ပန်းသုံးပွင့်) 1000 CC/ 500 CC 400 CC ( N : 22%, P2O5 : 3%, K2O : 2%, S : 3% ) ၁၁၂၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
770 အနော်ရထာ ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် သီးနှံစုံကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( အရိန္ဒမာ ) 50 Kg ( N : 6%, P2O5 : 5%, K2O : 4%, Ca : 7%, S : 3%, Mg : 0.7% ) ၁၁၃၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
771 ဂရမ်းအာရှကျား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ပါကီ / Perky ) 50 Kg ( N : 6%, P2O5 : 4%, K2O : 9%, Ca : 7%, Mg : 0.891%,S : 5% ) ၁၁၃၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
772 ဂရမ်းအာရှကျား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( အာရှကျား ) 50 Kg ( N : 6%, P2O5 : 8%, K2O : 6%, Ca : 9%, Mg : 0.92%,S : 5% ) ၁၁၃၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
773 ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်း ဒိုလိုမိုက် သဘာဝကျောက်မှုန့် ( လနတ်သား ) 25 Kg ( Ca : 22%, Mg : 13%,S : 3% ) ၁၁၃၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Gypsum
774 သန်းမေတ္တာ ဆန်ဖြူဖွတ်လုပ်ငန်း အရည်အသွေးမြင့် သဘာဝမြေသြဇာ ( guaranty ) 50 Kg ( N : 1.16%, P2O5 : 1.61%, K2O : 0.88%, Organic Mater : 25.21%, C : N - 12.66 ) ၁၁၃၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
775 စွမ်းလပြည့်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ( ပင်ပွား )(4-3-13) 50 Kg ( N : 4%, P2O5 : 3%, K2O : 13%, OM : 15% ) ၁၁၃၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
776 စွမ်းလပြည့်ကုမ္ပဏီလီမိတက် သဘာဝမြေသြဇာ ( ပင်ပွား ) 50 Kg ( N : 1%,P2O5 : 2%,K2O : 3%,Ca : 9%,Mg : 0.6%,S : 4%,OM : 25% ) ၁၁၃၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
777 နဝရတ်မြေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အပင်ကြီးမြန်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( နဝရတ် ) 2 Kg/ 1 Kg/ 500g/ 100g ( N : 28%, P2O5 : 14%, K2O : 14% ) ၁၁၃၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
778 နဝရတ်မြေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အပွင့်၊ အသီး၊ ဥ ကြီး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(နဝရတ်) 2 Kg/ 1 Kg/ 500g/ 100g ( N : 3%, P2O5 : 37%, K2O : 37% ) ၁၁၃၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
779 နဝရတ်မြေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( နဝရတ် ) 2 Kg/ 1 Kg/ 500g/ 100g ( N : 20%,P2O5 : 20%,K2O : 20%,Mn : 100ppm,Zn : 100pm,B : 100ppm ) ၁၁၃၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
780 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး သမဝါယမအသင်းစုချုပ်လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဧရာဝတီ ) ( 15:15:15+3S ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 3.2% ) ၁၁၄၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
781 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး သမဝါယမအသင်းစုချုပ်လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဧရာဝတီ ) ( 20:10:5+10S ) 50 Kg ( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 10% ) ၁၁၄၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
782 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး သမဝါယမအသင်းစုချုပ်လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဧရာဝတီ ) ( 13:13:21+3S ) 50 Kg ( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21%, S : 3.2% ) ၁၁၄၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
783 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး သမဝါယမအသင်းစုချုပ်လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဧရာဝတီ ) ( 15:7:8+14S ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%, S : 14.7% ) ၁၁၄၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
784 အေကေ မြေသြဇာလုပ်ငန်း AK မြေသြဇာ 50 Kg ( N : 7%, P2O5 : 6%, K2O : 6% ) ၁၁၄၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
785 ပြည်တော်စိုး အင်တာပရိုက်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (10:2:25) (မင်းကြီး) 1 Kg ( N : 10%, P2O5 : 2%, K2O : 25%, S : 10% ) ၁၁၄၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
786 ပြည်တော်စိုး အင်တာပရိုက်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (0:0:42) (မင်းကြီး) 1 Kg ( K2O : 42%, Mg : 2%, Zn : 1%, B : 0.01% ) ၁၁၄၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
787 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (21-0-0 ) 50 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၁၁၄၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
788 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ ( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (46-0-0 ) 50 Kg ( N : 46%, Biuret : 1% ) ၁၁၄၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
789 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဓါတ်မြေသြဇာ ( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (0-0-60 ) 50 Kg ( K2O : 60% ) ၁၁၄၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Potash
790 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘပ်(က်) ဘလန်း ဓာတ်မြေဩဇာ ( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (20:10:5 ) 50 Kg ( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၁၁၅၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
791 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘပ်(က်) ဘလန်း ဓာတ်မြေဩဇာ ( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (15:15:15 ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၁၁၅၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
792 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘပ်(က်) ဘလန်း ဓာတ်မြေဩဇာ ( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (12:6:33) 50 Kg ( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 33% ) ၁၁၅၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
793 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘပ်(က်) ဘလန်း ဓာတ်မြေဩဇာ ( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (16:8:8) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8% ) ၁၁၅၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
794 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘပ်(က်) ဘလန်း ဓာတ်မြေဩဇာ ( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (12:24:24) 50 Kg ( N : 12%, P2O5 : 24%, K2O : 24% ) ၁၁၅၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
795 ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်း ဂျစ်ပဆမ်မြေဩ ( GOG ) (အဆင့်မြင့်ဂျစ်ပဆမ်) 25 Kg ( Ca : 24%, S : 18% ) ၁၁၅၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Gypsum
796 ဖလိုင်းယင်းဟော(ဇ်) အိုင်စီပီ ဖက်တလိုက်ဇာ(မြန်မာ)ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (အိုင်စီပီ-ICP) 50 Kg ( N : 46%, Biuret ≤ 1% ) ၁၁၅၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
797 ဖလိုင်းယင်းဟော(ဇ်) အိုင်စီပီ ဖက်တလိုက်ဇာ(မြန်မာ)ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (မြင်းပျံ-ICP) 50 Kg ( N : 46%, Biuret ≤ 1% ) ၁၁၅၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
798 ကောင်းစိမ်းလန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား အမိုနီယမ် ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Daung Wai / ဒေါင်းဝေ ) 50 Kg ( N : 33%, S : 10% ) ၁၁၅၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Nitrogen
799 အောင်ပြည့်စုံသဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း အောင်ပြည့်စုံသဘာဝမြေသြဇာ ( APS ) 50 Kg ( N : 1.8%, P2O5 : 0.05%, K2O : 0.97%, OC : 12.25%,OM : 21% ) ၁၁၅၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
800 အောင်ပြည့်စုံသဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း အောင်ပြည့်စုံသဘာဝမြေသြဇာ ( APS ) 50 Kg ( N : 1.8%, P2O5 : 0.05%, K2O : 0.97%, OC : 12.25%,OM : 21% ) ၁၁၆၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
801 ရွှေတောင်သူ လချေးအမှုန့်ကြိတ် လုပ်ငန်း ခါတော်မှီဝင်း မြေပြင်ကျောက်မှုန့် 25 Kg ( Ca : 21%, Mg : 7% ) ၁၁၆၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Gypsum
802 ဘီဂတ် မြေသြဇာလုပ်ငန်း သဘာဝမြေဩဇာ( BEGET ) 50 Kg ( N : 1%, P2O5 : 1%, K2O : 1%, Ca : 5%, Mg : 0.50%, S : 2.50%, OM : 20% ) ၁၁၆၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
803 ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်း ဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ ( ရွှေနယား ) 25 Kg ( Ca : 22%, S : 18%,CaSO4.2H2O : 96% ) ၁၁၆၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Gypsum
804 ဝါဝါလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးသုံးဓာတု ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ထရန်စဖော်မာ (Transformer) 1 Ltr/ 500 CC ( Alcohol Ethoxylate - 19.40%, အခြားပစ္စည်း - 80.60% ) ၁၁၆၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Other
805 ဝါဝါလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးသုံးဓာတု ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် အသီးအပွင့်အားကောင်းသည့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (Ca, B, Zn) (စီအေဘီဇင့်) 1 Ltr/ 500 CC/ 250 CC/ 100 CC ( Ca : 13%, B : 1%, Zn : 1%, N : 2.2%, P : 1% ) ၁၁၆၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
806 ​ရွှေပုပ္ပါးစိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း ​ရွှေသြဘာအသီးအပွင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာရည် (ပဲတီစိမ်းအထူး) 1000 g ( N : 14%, K2O : 14%, K2O : 3.5%, Mg : 1.5%, S : 15%, Zn : 0.20%, B : 800ppm, Mo : 0.05% ) ၁၁၆၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
807 မဟာမြေသြဇာထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း သဘာဝမြေသြဇာ (မဟာ) 50 Kg ( N : 0.946%, P2O5 : 4.2%, K2O : 3.48%, Ca : 8.404%, Mg : 1.409%, S : 2.78%, OM : 24.4% ) ၁၁၆၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
808 လိပ်ပြာကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ လုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (25:0:18) (လိပ်ပြာ) 40 Kg ( N : 25%, K2O : 18%, S : 2%, Cu : 2% ) ၁၁၆၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
809 နိုက်ထရိုပလပ်စ် ဓါတ်မြေသြဇာ လုပ်ငန်း သဘာဝမြေသြဇာ (နိုက်ထရိုပလပ်စ် / NITROPLUS ) 50 Kg ( N : 2.39%, P2O5 : 0.7%, K2O : 0.97%, Ca : 5.34%,Mg : 1.62%, S : 3.52%, SiO2 : 5.649%, OM : 29.36%,C:N - 7.12 ) ၁၁၆၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
810 သံကွင်းငါးကွင်း NPK အမှတ် တံဆိပ်သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ် ရေးလုပ်ငန်း အိုမန် ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ 50 Kg ( N : 7.28%, P2O5 : 4.46%, K2O : 4.44%, Ca : 5.67%,Mg : 2.064%, S : 5.69%, Moisture : 3.667% ) ၁၁၇၀ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
811 သံကွင်းငါးကွင်း NPK အမှတ် တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ် ရေးလုပ်ငန်း သံကွင်းငါးကွင်း အဆင့်မြင့်ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ 50 Kg ( N : 7.28%, P2O5 : 4.46%, K2O : 4.44%, Ca : 5.67%,Mg : 2.064%, S : 5.69%, Moisture : 3.667% ) ၁၁၇၁ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Compound
812 ရွှေတြိဂံ သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ (ဂျီတီ) 50 Kg ( N : 1.5%, P2O5 : 2.8%, K2O : 0.93%, Ca : 4.4%, S : 0.58%, Mg : 2.4%, OM : 24% ) ၁၁၇၂ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
813 ရွှေတြိဂံ သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ (ရွှေပိုတိုး) 50 Kg ( N : 1.5%, P2O5 : 2.8%, K2O : 0.93%, Ca : 4.4%,S : 0.58%, Mg : 2.4%, OM : 24% ) ၁၁၇၃ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
814 နွားနက်သဘာဝဓါတ်မြေသြဇာ လုပ်ငန်း သဘာဝမြေသြဇာ (နွားနက်) 50 Kg ( N : 2%, P2O5 : 2%, K2O : 2%, Ca : 5%, Mg : 1%, S : 1%, OM : 22%, C:N - 8.6 ) ၁၁၇၄ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
815 ကမ္ဘာသစ်သဘာဝဓါတ်မြေသြဇာ လုပ်ငန်း သဘာဝမြေသြဇာ (ကမ္ဘာသစ်) 50 Kg ( N : 2%, P2O5 : 2%, S : 1%, OM : 21%) ၁၁၇၅ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Organic
816 အဂရိုတက်(ခ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဗီတိုရှယ်-A) ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဗီတိုရှယ်-B) 500 CC 500 CC ( N : 18%, Na : 0.15% ) ( N : 4%, P2O5 : 3.5%, K2O : 7%, S : 4.5%, MgO : 3.5%, B : 0.5%, Fe : 0.6%, Mn : 0.5%, Cu : 0.12%, Zn : 2%,Mo : 0.5% ) ၁၁၇၆ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
817 ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်း ဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ ( KF - ဂရိတ် ) ( King Farmer ) 50 Kg ( Ca : 22%, S : 17 % ) ၁၁၇၇ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Gypsum
818 ထက်သီဟနိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် - A 500 CC ( N : 6%, P2O5 : 2%, K2O : 4%, S : 2%, Mg : 1%, Ca : 0.1%, Fe : 0.01%, Mn : 0.5%, Cu : 0.002%, Zn : 0.3% ) ၁၁၇၈ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
819 ထက်သီဟနိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် - B 500 CC ( N : 3%, P2O5 : 7%, K2O : 3%, S : 2%, Mg : 1%, Ca : 0.1%, Mn : 0.5%, Zn : 0.1% ) ၁၁၇၉ ၁၇.၁၀.၂၀၂၁ Foliar
820 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(AFC) 50Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၁၁၈၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
821 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ( AFC ) 50Kg ( N : 18%, P2O5 : 46% ) ၁၁၈၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
822 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( AFC ) 50Kg ( N : 46% ) ၁၁၈၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
823 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Koto®) (6-6-20+9.6%MgO+10.6%S) 50Kg ( N : 6%, P2O5 : 6%, K2O : 20%, MgO : 9.6%, S : 10.6% ) ၁၁၈၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
824 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Koto ® Plus)( 8-8-28+3%MgO+8%S ) 50Kg (N : 8%, P2O5 : 8%, K2O : 28%, MgO : 3%, S : 8%) ၁၁၈၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
825 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Koto®Super) (20-10-10+2.5%MgO+9%S) 50Kg (N : 20%,P2O5 : 10%,K2O : 10%,MgO:2.5%,S:9%) ၁၁၈၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
826 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Hikari®) (15-5-15+4%MgO+12%S) 50Kg (N : 15%,P2O5 : 5%,K2O : 15%, MgO : 4%,S:12%) ၁၁၈၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
827 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Hikari ® Plus) (17-6-17+3%MgO+9%S) 50Kg (N : 17%,P2O5 : 6%,K2O : 17%,MgO : 3%,S : 9%) ၁၁၈၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
828 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် Fertilizer Mixture (NK 9-33) 50Kg ( N : 9.5%, K2O : 33% ) ၁၁၈၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
829 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Toki ®) (20-5-5+4%MgO+14.5%S) 50Kg (N : 20%, P2O5 : 5%, K2O : 5%, MgO : 4%, S : 14.5%) ၁၁၈၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
830 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Toki ® Plus) (18-5-9+3.6%MgO+13.9%S) 50Kg (N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 9%, MgO : 3.6%, S : 13.9%) ၁၁၉၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
831 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Toki ® Super) (22-6-11+3%MgO+9%S) 50Kg (N : 22%, P2O5 : 6%, K2O : 11%, MgO : 3%,S : 9%) ၁၁၉၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
832 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Yamata ® Plus) (23-11-6+3%MgO+8%S) 50Kg (N : 23%, P2O5 : 11%, K2O : 6%, MgO : 3%,S : 8%) ၁၁၉၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
833 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Yamata ® ) (20-9-5+5.1%MgO+11.1%S) 50Kg (N : 20%, P2O5 : 9%, K2O : 5%, MgO : 5.1%,S : 11.1%) ၁၁၉၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
834 ယာရာမြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( Yara Mila ® Unik ® ) 50Kg ( Total N : 15%,Nitrate N(NO3-) : 6.5%, Ammonium N(NH4+) : 8.5%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၁၁၉၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
835 ယာရာမြန်မာ လီမိတက် ရေတွင်ပျော်သောကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ (13-4-25) (YaraRega ® ယာရာရတ်ဂါ ® ) 50 Kg, 25 Kg (N : 13%, ((NO3-) : 5.3%,(NH4+) : 7.7%),P2O5 : 4%, K2O : 25%, S : 9%, B : 0.08%, Zn : 0.08%) ၁၁၉၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
836 မြန်မာ့ရွှေနဂါးအဂရီကားချာရယ်ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါးအထူးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(ရွှေနဂါး)(25-10-20) (ပေါ်ဆန်းမွှေး၊ဘေးကြားစပါး၊တောင်ယာစပါး) 50Kg ( N : 25%, P2O5 : 10%, K2O : 20% ) ၁၁၉၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
837 မြန်မာ့ရွှေနဂါးအဂရီကားချာရယ်ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေနဂါး ) 50Kg ( N : 19%, P2O5 : 19%, K2O : 19% ) ၁၁၉၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
838 မြန်မာ့ရွှေနဂါးအဂရီကားချာရယ်ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) ( 25-7-8) 50Kg ( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) ၁၁၉၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
839 မြန်မာ့ရွှေနဂါးအဂရီကားချာရယ်ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် မြေခံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (17-10-10) 50Kg ( N : 17%, P2O5 : 10%, K2O : 10% ) ၁၁၉၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
840 မြန်မာ့ရွှေနဂါးအဂရီကားချာရယ်ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံသုံး ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (16-16-16-8) 50Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, S : 8% ) ၁၂၀၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
841 မြန်မာ့ရွှေနဂါးအဂရီကားချာရယ်ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (12-25-25) 50Kg ( N : 12%, P2O5 : 25%, K2O : 25% ) ၁၂၀၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
842 မြန်မာ့ရွှေနဂါးအဂရီကားချာရယ်ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (15-20-20+8) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 20%, K2O : 20%, S : 8% ) ၁၂၀၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
843 မြန်မာ့ရွှေနဂါးအဂရီကားချာရယ်ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် အချိုးမြင့် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (32-10-10) 50Kg ( N : 32%, P2O5 : 10%, K2O : 10% ) ၁၂၀၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
844 မြန်မာ့ရွှေနဂါးအဂရီကားချာရယ်ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် အချိုးမြင့် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (25-10-20) 50Kg ( N : 25%, P2O5 : 10%, K2O : 20% ) ၁၂၀၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
845 မြန်မာ့ရွှေနဂါးအဂရီကားချာရယ်ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံအထွက်တိုးနိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ ( ပုလဲသာ / ရွှေနဂါး ) 50Kg ( N : 30% ) ၁၂၀၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
846 ရှုစန်စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Shu San) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 7%, S : 12% ) ၁၂၀၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
847 ဝါဝါလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးသုံးဓာတု ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် အပင်နှင့် အပွင့်၊အသီးများအားကောင်းစေ သည့်ရွက်ဖျန်းအားဆေး(ဆန်းရိုက်စ်အမိုင်နို) 250 CC, 100 CC ( N : 2.5%, P2O5 : 0.15%, K2O : 3.2%, Amino Acid : 12%, Alganic Acid : 1% )w/v ၁၂၀၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
848 ဝါဝါလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးသုံးဓာတု ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ပဲအဆင့်မြင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(ဆင်ညီနောင်) ( NPK 22-11-22+TE ) 1000 g, 500 g ( N : 22%, P2O5 : 11%, K2O:22%, B:200 ppm,Fe:500 ppm, Zn : 100 ppm, Mn : 200 ppm, Cu : 50 ppm, Mo : 200 ppm ) ၁၂၀၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
849 ဝါဝါလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးသုံးဓာတု ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖရဲ၊သခွား၊သခွားမွှေး အဆင့်မြင့်ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ(ဆင်ညီနောင်) (NPK 14-7-39+TE) 1000 g, 500 g ( N : 14%, P2O5 : 7%, K2O : 39%, B : 800 ppm,Mn : 1200 ppm, Zn : 1000 ppm ) ၁၂၀၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
850 ဝါဝါလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးသုံးဓာတု ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ဆီထွက်သီးနှံများ အတွက် အဆင့်မြင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဆင်ညီနောင်) (NPK 20-20-20+TE ) 1000 g, 500 g ( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O:20%, B:200 ppm,Fe:700 ppm, Mn : 300 ppm, Zn : 100 ppm,Cu : 50 ppm, Mo : 10 ppm ) ၁၂၁၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
851 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် Granular Urea အလုံးကြီးပုလဲမြေသြဇာ ( အီဗိုပုလဲ ၊ Evo Palae ) 50Kg ( N : 46% ) ၁၂၁၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
852 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် Prilled Urea အလုံးသေးပုလဲမြေသြဇာ ( အီဗိုအမြဲစိမ်း ၊ Evo Ever Green ) 50Kg ( N : 46% ) ၁၂၁၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
853 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်မြေသြဇာ ( အီဗိုအထွက်တိုး၊ Evo High Yield ) 50Kg ( K2O : 60% ) ၁၂၁၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
854 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( အီဗိုတိုးပွား၊ EVOINCREASING ) 50Kg ( N : 9%, P2O5 : 25%, K2O : 25% ) ၁၂၁၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
855 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(Evo ASEXTRA) (အီဗိုအေအက်စ်အိတ်စ်ထရာ) အထွက်တိုးမြေသြဇာ 50Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၁၂၁၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
856 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် ဗိုက်တာဓာတ်မြေသြဇာ 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၁၂၁၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
857 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် မဂ္ဂနီဆီယမ် ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( မက်ဆာ / METSER ) 25Kg ( MgO : 25%, S : 18% ) ၁၂၁၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other
858 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် မဂ္ဂနီဆီယမ် ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (ကောမက်အပင်ကောင်း) 40Kg ( N : 20%, S : 23% ) ၁၂၁၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
859 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် သီးနှံစုံသုံးမြေခံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( အာသီသ ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 20%, K2O : 15% ) ၁၂၁၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
860 အာဟာရ သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း သဘာဝမြေသြဇာ ( အာဟာရ) 50Kg ( N : 1.4%, P2O5 : 3.3%, K2O : 0.9%, Ca : 6.6%, Mg : 0.9%, S : 3.3%, OM : 24% ) ၁၂၂၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Organic
861 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘပ်(က်) ဘလန်း ဓာတ်မြေဩဇာ (စီ.ပီ ဆင်ဖြူတော်) (20-20-10) 50Kg ( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 10% ) ၁၂၂၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
862 ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်း Premium Gypsum Powder အရည်အသွေးမြင့်ဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာ (ဆင်ရိုင်း/Sin Yine) 50Kg ( Ca : 24%, S : 18% ) ၁၂၂၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Gypsum
863 ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်း ဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာအမှုန့် (စူပါ / Super) 25Kg ( Ca : 24%, S : 17% ) ၁၂၂၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Gypsum
864 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် သီးနှံစုံသုံးမြေသြဇာ (နဂါးကိုးကောင်)(15-5-5) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5%, S : 2%,MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm ) ၁၂၂၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
865 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် သီးနှံစုံသုံးမြေသြဇာ (နဂါးကိုးကောင်) (15-15-20) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 20%, S : 2%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm ) ၁၂၂၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
866 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် သီးနှံစုံသုံးမြေသြဇာ (နဂါးကိုးကောင်) (25-10-10) 50Kg ( N : 25%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 2%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm ) ၁၂၂၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
867 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် သီးနှံစုံသုံးမြေသြဇာ (နဂါးကိုးကောင်) (20-10-5) 50Kg ( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 2%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm ) ၁၂၂၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
868 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Soluble ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (လှည်းယဉ်တံဆိပ်) (15-15-15-10S+TE) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm ) ၁၂၂၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
869 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Soluble ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (လှည်းယဉ်တံဆိပ်) (16-8-7) 50Kg ( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 7%, S : 4%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm ) ၁၂၂၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
870 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် သီးနှံစုံအထွက်တိုးမြေသြဇာ (16-8-8) ( စိန်ဗျိုင်းဖြူ ) 50Kg ( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 2%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm ) ၁၂၃၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
871 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( စံပယ်ဖြူ ) ( 10-10-5+5S ) 50Kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 5% ) ၁၂၃၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
872 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် သီးနှံအထွက်တိုးမြေသြဇာ ( ပင်လှန် ) 50Kg ( N : 25%, Humic Acid : 2%, MgO : 0.15%,B : 400 ppm, Zn : 400 ppm ) ၁၂၃၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
873 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (AC/အေစီကွန်ပေါင်း) (15-15-15) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10%,MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm ) ၁၂၃၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
874 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(15-15-20) (AC/အေစီကွန်ပေါင်း) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 20%, S : 5%,MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm ) ၁၂၃၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
875 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (AC/အေစီကွန်ပေါင်း) 50Kg ( N : 13%, P2O5 : 12%, S : 5%, MgO : 0.15%,B : 400 ppm, Zn : 400 ppm ) ၁၂၃၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
876 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (AC/အေစီကွန်ပေါင်း) (MAP 50%) 50Kg ( (N + P2O5 ≥ 37%) N : 6%, P2O5 : 31%, S : 5%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm ) ၁၂၃၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
877 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (20-10-5) (AC/အေစီကွန်ပေါင်း) 50Kg ( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 5%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm ) ၁၂၃၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
878 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပုလဲမြေသြဇာ ( AC ) 50Kg ( N : 45%, S : 0.4%, MgO : 0.6% ) ၁၂၃၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
879 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (25-7-10) (AC/အေစီကွန်ပေါင်း) 50Kg ( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 10%, S : 5%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm ) ၁၂၃၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
880 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(16-16-10) (AC/အေစီကွန်ပေါင်း) 50Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 10%, S : 5%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm ) ၁၂၄၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
881 ပြည်တော်စိုး အင်တာပရိုက်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကြဲပက်မြေသြဇာ(မင်းကြီး)(28-0-3) 50Kg (N : 28%, K2O : 3%, S : 12%, OM : 1.4%) ၁၂၄၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
882 ပြည်တော်စိုး အင်တာပရိုက်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကြဲပက်မြေသြဇာ(မင်းကြီး)(8-15-30) 50Kg ( N : 8%, P2O5 : 15%, K2O : 30%, S : 4% ) ၁၂၄၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
883 ပြည်တော်စိုး အင်တာပရိုက်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကြဲပက်မြေသြဇာ(မင်းကြီး) (Calcium Carbonate) 50Kg ( Ca : 28%, OM : 2% ) ၁၂၄၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
884 ပြည်တော်စိုး အင်တာပရိုက်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကြဲပက်မြေသြဇာ(မင်းကြီး) ( အနည်းလိုအာဟာရဓာတ် ) 1Kg ( Mg : 8%, S : 9%, Fe : 0.6%, Zn : 15%, Mn : 3%, Cu : 4% ) ၁၂၄၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other
WordPress Tables Plugin

اخبار تکنولوژی

مجله خبری برگزیده های ایران

اخبار تکنولوژی

مجله خبری یولن

مجله خبری سیلاد

مجله خبری دریافت

اخبار خودرو

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7