တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသော မြေသြဇာများအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း