သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခြင်း မပြုလုပ်ကြောင်း တင်ပြလာ၍ မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုသည့် ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်သော မြေဩဇာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (၂၆၀)စောင်

စဉ်ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမည်မြေသြဇာအမည်ထုပ်ပိုး
ထည့်သွင်းမှု
လျှောက်ထားမြေသြဇာတွင် ပါဝင်သော အပင်အာဟာရဓါတ်အချိုးအစားမြေသြဇာမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်အမှတ်
(ထလ)
မှတ်ပုံတင်
ပယ်ဖျက်
သည့်နေ့
1Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.‌ဖော့(စ်)ဖိတ်ဓါတ်မြေသြဇာ 50 kg( P2O5 : 41.22 %)ထလ - ၀၄၉၆.၂.၂၀၁၂
2National Prosperity Co., Ltd.အာဟာရစုံ မြေသြဇာ Multi
(နတ်သြဇာ)
40 kg( N : 3.041 %, P2O5 : 1.86 %, K2O : 3.041 % )ထလ - ၀၀၂၂၇.၁.၂၀၁၂
3National Prosperity Co., Ltd.အာဟာရစုံ မြေသြဇာ (နတ်သြဇာ)40 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )ထလ - ၀၀၃၂၇.၁.၂၀၁၂
4National Prosperity Co., Ltd.အာဟာရစုံ မြေသြဇာ (နတ်သြဇာ)40 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )ထလ - ၀၀၄၂၇.၁.၂၀၁၂
5National Prosperity Co., Ltd.အာဟာရစုံ မြေသြဇာ (နတ်သြဇာ)40 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 %, S : 13 % )ထလ - ၀၀၅၂၇.၁.၂၀၁၂
6National Prosperity Co., Ltd.အာဟာရစုံ မြေသြဇာ (နတ်သြဇာ)40 kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )ထလ - ၀၀၆၂၇.၁.၂၀၁၂
7National Prosperity Co., Ltd.အာဟာရစုံ မြေသြဇာ (နတ်သြဇာ)40 kg( N : 16 %, P2O5 : 6 %, K2O : 24 % )ထလ - ၀၀၇၂၇.၁.၂၀၁၂
8Universe Industrial Group
Co., Ltd.
ရွှေနဂါး Model - 2 A1
ပဲမျိုးစုံရွက်ဖျန်းအရည်
( N : 13.87 %, P2O5 : 2.169 %, K2O : 0.864 % )ထလ - ၀၅၈၁၁.၃.၂၀၁၂
9Universe Industrial Group
Co., Ltd.
ရွှေနဂါး Model - 2 A2
ပဲမျိုးစုံရွက်ဖျန်းအရည်
( P2O5 : 38.672 %, K2O : 2.476 %, Ca : 0.401 %,
Mg : 0.243 % )
ထလ - ၀၅၉၁၁.၃.၂၀၁၂
10စံမှီသဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းစံမှီမြေဆီ ( Natural Compound Fertilizer )40 kg( N : 1.865 %, P2O5 : 0.968 %, K2O : 2.88 %, Ca : 2.04 %,
Mg : 0.567 %, S : 2.399 % )
ထလ - ၀၄၂၁.၂.၂၀၁၂
11ဝင်းဌေးကုမ္ပဏီလီမိတက်စံချိန်မီ ဇီဝကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ50 kg( N : 3 %, P2O5 : 1.5 %, K2O : 0.5 % )ထလ - ၀၇၁၂၄.၉.၂၀၁၂
12စူပါတင်မြေသြဇာလုပ်ငန်းစူပါတင် ကွန်​ပေါင်းမြေသြဇာအလုံး25 kg( N : 6 %, P2O5 : 5 %, K2O : 4 %, Ca : 3 %, MgO : 1.5 %,
S : 1.5 % )
ထလ - ၁၃၁၇.၂.၂၀၁၃
13ရာဇာမင်း ( YZM ) အမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း
ရာဇာမင်းသဘာဝမြေဆွေးမြေသြဇာ50 kg( N : 0.56 %, P2O5 : 0.1387 %, K2O : 0.400 % , Ca : 3 %,
MgO : 2 %, S : 0.1031 % )
ထလ - ၁၃၂၈.၂.၂၀၁၃
14Universe Industrial Group
Co., Ltd.
ရွှေဇာမဏီ Model-4 A1 ပဲမျိုးစုံရွက်ဖျန်းအရည်500 cc( P2O5 : 0.447 %, K2O : 0.725 % , Ca : 0.401 %,
Mg : 0.243 %, S : 3.036 % )
ထလ - ၀၆၁၁၁.၃.၂၀၁၂
15Universe Industrial Group
Co., Ltd.
ရွှေဇာမဏီ Model-4 A2 ပဲမျိုးစုံရွက်ဖျန်းအရည်500 cc( N : 2.858 %, P2O5 : 0.791 %, K2O : 0.748 % )ထလ - ၀၆၂၁၁.၃.၂၀၁၂
16ရာဇာမင်း ( YZM ) အမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း
Natural Compound Fertilizer (Lin Yar Zar )50 kg( N : 0.5 %, P2O5 : 0.2 %, K2O : 0.2 % , Ca : 3 %,
MgO : 1.5 %, S : 3 %, OM : 7 % )
ထလ - ၁၃၅၁၉.၉.၂၀၁၃
17ပိုလာနှင့်ဘူလီယံအမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း
Natural Fertilizer ( Brand - ဘူလီယံ )50 kg( N : 0.655 %, P2O5 : 0.306 %, K2O : 0.538 % , Ca : 1.686 %,
Mg : 1.534 %, S : 3.711 % )
ထလ - ၁၅၃၂၁.၉.၂၀၁၃
18သရဖူ အမှတ်တံဆိပ် ဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း Natural Fertilizer ( Brand - ပိုမက် )50 kg( N : 0.343 %, P2O5 : 0.034 %, K2O : 0.509 % , Ca : 1.592 %,
Mg : 0.386 %, S : 3.504 % )
ထလ - ၁၆၀၂၁.၉.၂၀၁၃
19သရဖူ အမှတ်တံဆိပ် ဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း Natural Fertilizer ( Brand - Three Triangle )50 kg( N : 0.206 %, P2O5 : 0.069 %, K2O : 0.133 % , Ca : 2.781 %,
S : 3.180 % )
ထလ - ၁၆၂၂၁.၉.၂၀၁၃
20ပင်ဖြစ်သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းNatural Fertilizer ( လင်းပိုင် )50 kg ( N : 0.675 %, P2O5 : 0.740 %, K2O : 0.073 %, Ca : 2.806 %,
Mg : 0.486 %, S : 3.209 %, OM : 6.318 % )
ထလ - ၂၃၅၁.၈.၂၀၁၄
21စိမ်းလဲ့ရတနာဓာတ်မြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ငန်း
စိမ်းလဲ့ကယ်လစီယမ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်100 gmCa : 40 %, Na : 10 %ထလ -၂၂၅၁၉.၇.၂၀၁၄
22National Prosperity Co., Ltd.နှမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( နတ်သြဇာ ) (500)cc
500 cc( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, Ca : 0.05%, Mg : 0.40 %, S : 0.827%,
Mn : 0.15%, Zn : 0.20%, Fe : 0.10%, Cu : 0.10%, B : 0.20 %, Mo : 0.05 % )
ထလ - ၂၅၁၂၈.၉.၂၀၁၄
23National Prosperity Co., Ltd.နှမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( နတ်သြဇာ ) (1)Liter
1 Liter( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, Ca : 0.05%, Mg : 0.40 %,
S : 0.827%, Mn : 0.15%, Zn : 0.20%, Fe : 0.10%, Cu : 0.10%,
B : 0.20 %, Mo : 0.05 % )
ထလ - ၂၅၂၂၈.၉.၂၀၁၄
24Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Fetrilon Combi ( Foliar Fertilizer Powder )2.50 gm( MgO : 3.626 %, S : 7.9 %, Mn : 3.73 % )ထလ - ၀၁၀၂၇.၁.၂၀၁၅
25Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Comet Trace ( Foliar Fertilizer Powder )100 gm( N : 12.372 %, P2O5 : 0.197 %, K2O : 0.092 % )ထလ - ၀၁၁၂၇.၁.၂၀၁၅
26Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
​ရွှေခြင်္သေ့ပဲမျိုးစုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( အသီးနှင့်အပင်အားဆေး )
1 kg( N : 4.84%, P2O5: 12.715%, K2O: 20.94%, Ca: 6.83%,
S: 7.264%, Mn: 9.871% )
ထလ - ၀၁၂၂၈.၁.၂၀၁၅
27Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
​ရွှေခြင်္သေ့ပဲမျိုးစုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( အပင်အားဆေး )
40 gmN: 11.41%, P2O5: 21.415%, K2O: 15.67%, Ca: 2.029%,
Mg: 0.603%, S: 5.66%, Mn: 4.935%
ထလ - ၀၁၃၂၈.၁.၂၀၁၅
28Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
​ရေွှခြင်္သေ့ စပါးအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ1500 gm( N: 3.24 %, P2O5: 2.17 %, K2O: 8.35 % )ထလ - ၀၁၄၂၈.၁.၂၀၁၅
29Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ရွှေခြင်္သေ့ နှမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( အပင်အားဆေး )
500 gm( N: 18.98 %, P2O5: 4.27 %, K2O: 13.37 % )ထလ - ၀၁၆၂၈.၁.၂၀၁၅
30Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ရွှေခြင်္သေ့ နှမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( အသီးအားဆေး )
500 gm( N: 5.462 %, P2O5: 4.87 %, K2O: 16.67 % )ထလ - ၀၁၇၂၈.၁.၂၀၁၅
31Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ရွှေခြင်္သေ့ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ပဲတီစိမ်းအထူး A
( အပင်အားဆေး )
500 gm( N: 6.298 %, P2O5: 9.565 %, K2O: 18.34 % )ထလ - ၀၁၉၂၈.၁.၂၀၁၅
32Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ရွှေခြင်္သေ့ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ပဲတီစိမ်းအထူး B
( အသီးအားဆေး )
500 gm( N: 8.113 %, P2O5: 11.36 %, K2O: 21.94 % )ထလ - ၀၂၀၂၈.၁.၂၀၁၅
33Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ရွှေခြင်္သေ့ သီးနှံမျိုးစုံအတွက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( အပင်အားဆေး )
500 gm( N: 19.375 %, P2O5: 2.577 %, K2O: 11.42 % )ထလ - ၀၂၂၂၈.၁.၂၀၁၅
34Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ရွှေခြင်္သေ့ သီးနှံမျိုးစုံအတွက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( အသီးအားဆေး )
500 gm( N: 16.84 %, P2O5: 7.789 %, K2O: 18.08 % )ထလ - ၀၂၃၂၈.၁.၂၀၁၅
35Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ရွှေခြင်္သေ့ ကုလားပဲ၊ စားတော်ပဲ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအထူး1 kg( N: 12.979 %, P2O5: 8.526 %, K2O: 10.31 % )ထလ - ၀၂၄၂၈.၁.၂၀၁၅
36Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
​​ရွှေခြင်္သေ့ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( 15:7:8 )50 kg( N: 15 %, P2O5: 7 %, K2O : 8 % )ထလ - ၀၂၆၂၈.၁.၂၀၁၅
37Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
​​ရွှေခြင်္သေ့ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( 10:10:5 )50 kg( N : 10 %, P2O5: 10 %, K2O : 5 % )ထလ - ၀၂၇၂၈.၁.၂၀၁၅
38Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
​​ရွှေခြင်္သေ့ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( 5:20:8 )50 kg( N : 5 %, P2O5: 20 %, K2O : 8 % )ထလ - ၀၂၈၂၈.၁.၂၀၁၅
39Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
​CaB ( ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ )100 gm( Ca : 9.034 % )ထလ - ၀၃၀၂၈.၁.၂၀၁၅
40Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ရွှေခြင်္သေ့ Compound Fertilizer50 kg( N : 16 %, P2O5: 16 %, K2O : 8 % )ထလ - ၀၃၁၂၈.၁.၂၀၁၅
41Toe Pwar Mann Myaysihlwa
Co., Ltd .
​ဖော့(စ်)ဖိတ်ဓာတ်မြေသြဇာ50 kg( P2O5: 12 % )ထလ - ၀၄၆၅.၂.၂၀၁၅
42Shan Maw Myae Manufacturing Co., Ltd.(ရွက်စိမ်း) ဖရဲ၊ သခွား ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်544 gm( N : 0.365%, P2O5 : 0.399%, K2O : 0.022%, Ca : 0.157%,
Mg : 0.38 %, S : 0.189 % )
ထလ - ၀၅၁၁၁.၃.၂၀၁၅
43Shan Maw Myae Manufacturing Co., Ltd.ဇွဲမြန်မာမြေဆီ50 kg( N : 0.065%, P2O5 : 0.142%, K2O : 0.068%, Ca : 2.88%,
Mg : 1.498 %, S : 4.59 %, OM : 5.80 %, Fe : 0.0003 %,
Mn : 6.58 % )
ထလ - ၀၅၂၁၁.၃.၂၀၁၅
44Shan Maw Myae Manufacturing Co., Ltd.(ရွက်စိမ်း) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်544 gm( N : 0.0285%, P2O5 : 0.01%, K2O : 0.019%, Ca : 0.04%,
S : 0.223 %, Mn : 0.109 %, Fe : 0.066 % )
ထလ - ၀၅၃၁၁.၃.၂၀၁၅
45Shan Maw Myae Manufacturing Co., Ltd.ခရမ်းချဉ် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်544 gm( N : 0.365%, P2O5 : 0.399%, K2O : 0.022%, Ca : 0.157%,
Mg : 0.38 %, S : 0.189 % )
ထလ - ၀၅၄၁၁.၃.၂၀၁၅
46Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် သာလွန်ပဲပင်များ လျင်မြန်စွာကြီးထွား
သန်မာစေရန် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
700 gm( N : 38.58%, P2O5: 14.4%, K2O: 10.02% )ထလ - ၁၁၀၂၉.၉.၂၀၁၅
47ရွှေမိတ်သစ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝအားဖြည့်မြေသြဇာ ( ရွှေမိတ်သစ် )50 kg( N : 4 %, P2O5 : 2 %, K2O : 4 %, Ca : 4 %, Mg : 1 %, S : 2 %,
OM : 8 % )
ထလ - ၄၂၀၄.၃.၂၀၁၇
48ကျော်ဇောသီဟအာဟာရပြည့်
ဓါတ်ပေါင်းမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း
အားဖြည့်သဘာဝမြေသြဇာ ( ကျော်ဇောသီဟ )50 kg( N : 2 %, P2O5 : 1 %, K2O : 2 %, Ca : 6 %,
Mg : 0.4 %, S : 4 %, OM : 0.58 %, C:N-0.191 )
ထလ - ၃၃၇၁၆.၁၀.၂၀၁၆
49Sun Rays Trading & Industrial Co., Ltd.Organic Compound Fertilizer
( VEDASUN )
25 kg( N : min 11% , P2O5 : min 4% , K2O : min 7 % ,
OM : min 30 %)
ထလ - ၃၅၁၄.၃.၂၀၁၇
50Sun Rays Trading & Industrial Co., Ltd.Organic Liquid Fertilizer ( VEDAGRO )5 Liter( N : 4 %, P2O5 : 0.1 %, K2O : 1.5 %, OM ≥ 30 % )ထလ - ၃၈၁၄.၃.၂၀၁၇
51Sun Rays Trading & Industrial Co., Ltd.Organic Liquid Fertilizer ( VEDAGRO )1 Liter( N : 4 %, P2O5 : 0.1 %, K2O : 1.5 %, OM ≥ 30 % )ထလ - ၃၈၂၄.၃.၂၀၁၇
52Green Colour Creators Co., Ltd.ဗစ်တာ(၁) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်500 gm( N : 22.91 %, P2O5 : 5.00 %, K2O : 10.63 %,
Mg : 0.74 %, S : 0.472 % )
ထလ - ၁၉၈၉.၁.၂၀၁၇
53Green Colour Creators Co., Ltd.ဗစ်တာ(၂) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်500 gm ( N : 16.25 %, P2O5 : 12.09 %, K2O : 21.60 % )ထလ - ၁၉၉၉.၁.၂၀၁၇
54Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar Aktiv SL (အက်တစ်(ဗ်)) 1 Liter( N : 3%, P2O5 : 27%, K2O : 18%, Fe : 0.02%, Mn : 0.01%,
B : 0.01%, Cu : 0.02%, Mo : 0.001%, Zn : 0.01% )
ထလ - ၄၈၃၃.၉.၂၀၁၇
55Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar Aktiv SL (အက်တစ်(ဗ်))500 CC( N : 3%, P2O5 : 27%, K2O : 18%, Fe : 0.02%, Mn : 0.01%,
B : 0.01%, Cu : 0.02%, Mo : 0.001%, Zn : 0.01% )
ထလ - ၄၈၄၃.၉.၂၀၁၇
56Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar Aktiv SL (အက်တစ်(ဗ်)) 250 CC( N : 3%, P2O5 : 27%, K2O : 18%, Fe : 0.02%, Mn : 0.01%,
B : 0.01%, Cu : 0.02%, Mo : 0.001%, Zn : 0.01% )
ထလ- ၄၈၅၃.၉.၂၀၁၇
57Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.မင်းကြီးပဲမျိုးစုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( ပဲတီစိမ်းအထူး )
1000 gm( N : 15%, P2O5 : 25 %, K2O : 15 % + 4 S )ထလ - ၂၄၄၂၈.၉.၂၀၁၇
58Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.မင်းကြီးပဲမျိုးစုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( မတ်ပဲအထူး )
1000 gm( N : 15 %, P2O5 : 25 %, K2O : 15 % + 4 S )ထလ - ၂၄၅၂၈.၉.၂၀၁၇
59National Prosperity Co., Ltd.ပဲမျိုးစုံအထူး(ရှယ်)ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( နတ်သြဇာ )
500 cc( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, Ca : 0.10%, Mg : 0.40 %,
S : 0.948%, Mn : 0.30%, Zn : 0.30%, Fe : 0.20%, Cu : 0.01%,
B : 0.20 %, Mo : 0.20 % )
ထလ - ၂၅၃၂၈.၉.၂၀၁၇
60National Prosperity Co., Ltd.ပဲမျိုးစုံအထူး(ရှယ်)ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( နတ်သြဇာ )
1 liter( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, Ca : 0.10%, Mg : 0.40 %,
S : 0.948%, Mn : 0.30%, Zn : 0.30%, Fe : 0.20%, Cu : 0.01%,
B : 0.20 %, Mo : 0.20 % )
ထလ - ၂၅၄၂၈.၉.၂၀၁၇
61National Prosperity Co., Ltd.သီးနှံစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( နတ်သြဇာ )
500 cc( N: 15%, P2O5: 15%, K2O: 15%, Ca: 0.125%, Mg: 0.10%,
S:0.841%, Mn:0.15%, Zn:0.105%, Fe:0.200%, Cu:0.006%,
B : 0.041 %, Mo : 0.052 % )
ထလ -၂၅၅၂၈.၉.၂၀၁၇
62National Prosperity Co., Ltd.သီးနှံစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( နတ်သြဇာ )
1 liter( N: 15%, P2O5: 15%, K2O: 15%, Ca: 0.125%, Mg: 0.10%,
S:0.841%, Mn:0.15%, Zn:0.105%, Fe:0.200%, Cu:0.006%,
B : 0.041 %, Mo : 0.052 % )
ထလ - ၂၅၆၂၈.၉.၂၀၁၇
63ဂျွန်ကယ်မီကယ်ဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းစွမ်းအားမြင့်သဘာဝဓာတ်စုံမြေသြဇာ
(သိန်းငှက်)
၃၀
ပိဿာ
( N : 10%, P2O5 : 5 %, K2O : 15 % , CaO : 7%)ထလ - ၄၃၄၃.၉.၂၀၁၇
64Pyi Taw Soe Enterprise Limitedမင်းကြီး ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ( စပါးအထူး ) 2.5 kg( N : 22 %, P2O5 : 12 %, K2O : 10 % + 4 S )ထလ - ၂၆၂၇.၁၂.၂၀၁၇
65Pyi Taw Soe Enterprise Limitedမင်းကြီး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( စပါးအထူး ) 100 gm( N : 22 %, P2O5 : 11 %, K2O : 11 % + 4 S )ထလ - ၂၆၃၇.၁၂.၂၀၁၇
66Pyi Taw Soe Enterprise Limitedမင်းကြီး မြေခံမြေသြဇာ( ပဲမျိုးစုံအထူး ) 2.5 kg( N : 12 %, P2O5 : 14 %, K2O : 14 % + 4 S )ထလ - ၂၆၄၇.၁၂.၂၀၁၇
67Pyi Taw Soe Enterprise Limitedမင်းကြီး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( ပဲမျိုးစုံအထူး ) 100 gm( N : 15 %, P2O5 : 25 %, K2O : 15 % + 4 S )ထလ - ၂၆၅၇.၁၂.၂၀၁၇
68Pyi Taw Soe Enterprise Limitedမင်းကြီး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( ခရမ်းချဉ်အထူး ) 100 gm( N : 15 %, P2O5 : 20 %, K2O : 20 % + 2 S )ထလ - ၂၆၆၇.၁၂.၂၀၁၇
69Pyi Taw Soe Enterprise Limitedမင်းကြီး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( ငရုတ်အထူး ) 100 gm( N : 22 %, P2O5 : 16 %, K2O : 10 % + 4 S )ထလ - ၂၆၇၇.၁၂.၂၀၁၇
70​ရွှေသြဘာ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ လုပ်ငန်းသီးနှံစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ရွှေသြဘာ )1 Kg( N : 3.8%, P2O5 : 0.12%, K2O : 1.35% + TE )ထလ - ၅၁၇၃၀.၆.၂၀၁၈
71Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် မိုးမြေပဲအထူး - ၁350 gm( N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,ထလ - ၀၈၈၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
72Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ဆောင်းမြေပဲအထူး - ၁350 gm(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,ထလ - ၀၈၉၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
73Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ဆောင်းမြေပဲအထူး - ၂700 gm(N:7%, P2O5:21%, K2O:14%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%, ထလ - ၀၉၀၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
74Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် မြေပဲအထူး - ၁350 gm(N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%, ထလ - ၀၉၁၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
75Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် မြေပဲအထူး - ၂700 gm(N:8%, P2O5:24%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,ထလ - ၀၉၂၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
76Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် သခွားမွှေးအထူး - ၁700 gm(N:20%, P2O5:15%, K2O:15%, Mg:1.86%, Zn:0.5%, Fe:0.7%,ထလ - ၀၉၃၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
77Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ဖရဲအထူး - ၁700 gm(N:15%, P2O5:30%, K2O:15%, Mg:1.86%, Zn:0.5%, Fe:0.7%,ထလ - ၀၉၄၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
78Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ဖရဲအထူး - ၂ 700 gm(N:8%, P2O5:24%, K2O:24%, Mg:1.86%, Zn:0.5%, Fe:0.7%,ထလ - ၀၉၅၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
79Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် လိမ္မော်၊ ရှောက်၊ သံပုရာ၊ ကျွဲကောအထူး-၂700 gm(N:10%, P2O5:20%, K2O:30%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:1.04%,ထလ - ၀၉၆၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်Mn:1.08%, Mo:0.02%, Cu:0.41%, Bo:0.13%, S:0.5%)
80Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ
အထူး - ၂
700 gm(N:10%, P2O5:20%, K2O:20%, Mg:1.86%, Zn:0.82%, Fe:0.56%,ထလ - ၀၉၇၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်Mn:1.37%, Mo:0.02%, Cu:0.51%, Bo:0.08%, S:0.75%)
81Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ပဲပုပ်၊ ပဲငပိ၊ ပဲပိစပ်အထူး350 gm(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,ထလ - ၀၉၈၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် ( ၁ ဧက )Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
82Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ပဲပုပ်၊ ပဲငပိ၊ ပဲပိစပ်အထူး700 gm(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,ထလ - ၀၉၉၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် ( ၂ ဧက )Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
83Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ခရမ်း၊ ငရုတ်အထူး350 gm(N:8%, P2O5:16%, K2O:27%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69 %,ထလ - ၁၀၀၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် ( ၁ ဧက )Mn:1.38%, Mo:0.02%, Cu:0.46%, Bo:0.17%, S:0.75%)
84Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ခရမ်း၊ ငရုတ်အထူး700 gm(N:8%, P2O5:16%, K2O:27%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69 %,ထလ - ၁၀၁၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် ( ၂ ဧက )Mn:1.38%, Mo:0.02%, Cu:0.46%, Bo:0.17%, S:0.75%)
85Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ပန်းမုံလာ၊ မုန်ညှင်းအထူး450 gm(N:30%, P2O5:10%, K2O:10%, Mg:1.86%, Zn:0.32%, Fe:0.8 %,ထလ - ၁၀၂၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် ( ၂ ဧက )Mn:0.98%, Mo:0.02%, Cu:0.41%, Bo:0.17%, S:0.75%)
86Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် စားတော်ပဲ အထူး350 gm(N:6%, P2O5:18%, K2O:18%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69 %,ထလ - ၁၀၃၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် ( ၁ ဧက )Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
87Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် စားတော်ပဲ အထူး700 gm(N:6%, P2O5:18%, K2O:18%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69 %,ထလ - ၁၀၄၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် ( ၂ ဧက )Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
88Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် မတ်ပဲ အထူး350 gm(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69 %,ထလ - ၁၀၅၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် ( ၁ ဧက )Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
89Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် မတ်ပဲ အထူး700 gm(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69 %,ထလ - ၁၀၆၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် ( ၂ ဧက )Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
90Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ပဲတီစိမ်းအထူး350 gm(N:11%, P2O5:22%, K2O:11%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69 %,ထလ - ၁၀၇၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် ( ၁ ဧက )Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
91Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ပဲတီစိမ်းအထူး700 gm(N:11%, P2O5:22%, K2O:11%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69 %,ထလ - ၁၀၈၂၉.၉.၂၀၁၈
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် ( ၂ ဧက )Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
92စူပါပါဝါရိန်းဂျားအိမ်တွင်းစက်မှု
လက်မှုလုပ်ငန်း
စူပါပါဝါရိန်းဂျား ( သဘာဝကွန်ပေါင်း )50 Kg( N : 0.938 %, P2O5 : 2.3931 %, K2O : 3.308 %, OM : 20 % )ထလ - ၀၄၀၂၉.၁.၂၀၁၈
93Toe Pwar Mann Myaysihlwa
Co., Ltd.
N2 15% Fertilizer 50 Kg( N : 15% )ထလ - ၀၅၀၅.၂.၂၀၁၈
94Myanmar Pioneer Star Co., Ltd.ပိုင်အိုးနီးယားစတား
(High Silicate မြေသြဇာ)( ဆီလီကိတ် )
25 Kg( Si : 60%, CaO : 0.3%, MgO : 0.2% )ထလ - ၄၉၂၃၀.၆.၂၀၁၈
95Super Sun Power ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ လုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( စူပါဆန်းပါဝါ )50 kg( N : 6%, P2O5 : 4%, K2O : 5.18%, OM : 3.4% )ထလ - ၄၉၅၃၀.၆.၂၀၁၈
96​ရွှေလက်အမှတ်တံဆိပ် တိုင်းသျှံ ဖော့စ်ဖိတ် ဓာတ်မြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတိုင်းသျှံ(ခ)တိုင်းလျှံ ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေလက်) အမှတ်စဉ်(၁)40 Kg( N : 7%, P2O5 : 10%, Ca : 8%, S : 10% )ထလ - ၄၉၆၃၀.၆.၂၀၁၈
97​ရွှေလက်အမှတ်တံဆိပ် တိုင်းသျှံ ဖော့စ်ဖိတ် ဓာတ်မြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတိုင်းသျှံ(ခ)တိုင်းလျှံ ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေလက်) အမှတ်စဉ်(၂)40 Kg( N : 15%, P2O5 : 8%, K2O : 7%, Ca : 8%, S : 5% )ထလ - ၄၉၇၃၀.၆.၂၀၁၈
98​ရွှေလက်အမှတ်တံဆိပ် တိုင်းသျှံ ဖော့စ်ဖိတ် ဓာတ်မြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတိုင်းသျှံ(ခ)တိုင်းလျှံ ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေလက်) အမှတ်စဉ်(၃)40 Kg( N : 7%, P2O5 : 9%, K2O : 18%, Ca : 9%, S : 5% )ထလ - ၄၉၈၃၀.၆.၂၀၁၈
99​ရွှေလက်အမှတ်တံဆိပ် တိုင်းသျှံ ဖော့စ်ဖိတ် ဓာတ်မြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတိုင်းသျှံ(ခ)တိုင်းလျှံရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာ ( ရွှေလက် ) အမှတ်စဉ်(၁)
1 Kg( N : 14%, P2O5 : 20%, K2O : 16% )ထလ - ၅၁၂၃၀.၆.၂၀၁၈
100​ရွှေလက်အမှတ်တံဆိပ် တိုင်းသျှံ ဖော့စ်ဖိတ် ဓာတ်မြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတိုင်းသျှံ(ခ)တိုင်းလျှံရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာ( ရွှေလက် ) အမှတ်စဉ်(၃)
1 Kg( N : 14%, P2O5 : 22%, K2O : 18% )ထလ - ၅၁၃၃၀.၆.၂၀၁၈
101​ရွှေလက်အမှတ်တံဆိပ် တိုင်းသျှံ ဖော့စ်ဖိတ် ဓာတ်မြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတိုင်းသျှံ(ခ)တိုင်းလျှံရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာ ( ရွှေလက် ) အမှတ်စဉ်(၂)
1 Kg( N : 12%, P2O5 : 54% )ထလ - ၅၁၅၃၀.၆.၂၀၁၈
102Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.တက်တိုးပင်သန်ဓာတ်မြေသြဇာ50 Kg( N : 40%, CaO : 3.8%, S : 2.2% )ထလ - ၅၀၅၃၀.၆.၂၀၁၈
103Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရ အထူးသီးသန့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( မြေပဲ )
250 gအပ်ဂရိတ်( Up - Grade ) အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
( N : 19%, P2O5 : 19%, K2O : 19%, Mg : 2506 ppm, Zn : 60 ppm, Fe : 160 ppm, Mn : 160 ppm, Mo : 4 ppm, Cu : 60 ppm, B : 20 ppm, S : 3272 ppm )
ထလ - ၅၆၁၄.၂.၂၀၁၉
100 gဝိစာရ ကွန်ဘီ ( Wi Sar Ra Combi ) အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
( N : 3.69%(36900 ppm),Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm, Na : 8800 ppm,
Mn : 40100 ppm, Mo : 60 ppm, Cu : 30200 ppm, B : 150 ppm, S: 173000 ppm )
50 ccရိုက်(စ်)အပ် ( Rise Up ) ( ကြီးထွား၊သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည် )
( Zn : 213 ppm, S : 104 ppm )
104Tiger Dragon Co., Ltd.ဓာတ်စုံ ဓာတ်မြေသြဇာ50 Kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )ထလ - ၀၇၂၂၄.၉.၂၀၁၈
105Tiger Dragon Co., Ltd.သီးစုံ ဓာတ်မြေသြဇာ50 Kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )ထလ - ၀၇၃၂၄.၉.၂၀၁၈
106Tiger Dragon Co., Ltd.ဆူပါ ဓာတ်မြေသြဇာ10 Kg ( P2O5 : 30 % )ထလ - ၀၇၄၂၄.၉.၂၀၁၈
107Tiger Dragon Co., Ltd.မိုးသီးပြာ ဓာတ်မြေသြဇာ50 Kg( N : 46 % )ထလ - ၀၇၅၂၄.၉.၂၀၁၈
108Tiger Dragon Co., Ltd.ဓာတ်စုံ၊ သီးနှံစုံသုံး ( ပွင့်၊ သီး၊ ဥ )500 gm ( N : 10 %, P2O5 : 20 %, K2O : 20 % )ထလ - ၀၇၆၂၄.၉.၂၀၁၈
109Tiger Dragon Co., Ltd.ဓာတ်စုံ ပဲမျိုးစုံအထူး800 gm ( P2O5 : 20 %, K2O : 10 % )ထလ - ၀၇၇၂၄.၉.၂၀၁၈
110Tiger Dragon Co., Ltd.ဓာတ်စုံ ကွမ်းအထူး800 gm ( N : 10 %, K2O : 10 % )ထလ - ၀၇၈၂၄.၉.၂၀၁၈
111Tiger Dragon Co., Ltd.ဓာတ်စုံ ပန်းမျိုးစုံအထူး800 gm ( N : 8 %, P2O5 : 10 %, K2O : 20 % )ထလ - ၀၇၉၂၄.၉.၂၀၁၈
112Tiger Dragon Co., Ltd.သီးစုံ ဖရဲ၊ သခွား၊ သခွားမွှေး အထူး800 gm ( N : 10 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )ထလ - ၀၈၀၂၄.၉.၂၀၁၈
113Tiger Dragon Co., Ltd.သီးစုံ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ အထူး800 gm ( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 15 % )ထလ - ၀၈၁၂၄.၉.၂၀၁၈
114Tiger Dragon Co., Ltd.သီးစုံ လိမ္မော်၊ ရှောက်၊ သံပုရာ အထူး800 gm ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 % )ထလ - ၀၈၂၂၄.၉.၂၀၁၈
115Tiger Dragon Co., Ltd.သီးစုံ အာလူး အထူး800 gm ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 % )ထလ - ၀၈၃၂၄.၉.၂၀၁၈
116Tiger Dragon Co., Ltd.ဓာတ်စုံ မြေပဲအထူး 800 gm ( P2O5 : 20 %, K2O : 20 % )ထလ - ၀၈၄၂၄.၉.၂၀၁၈
117Tiger Dragon Co., Ltd.လူးကောင်း၊ မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး250 gm ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 % )ထလ - ၀၈၅၂၄.၉.၂၀၁၈
118Tiger Dragon Co., Ltd.ဓာတ်စုံ အမြစ်ပွား အပင်သန်ဟော်မုန်းအားဆေး800 gm ( N : 10 %, K2O : 30 % )ထလ - ၀၈၆၂၄.၉.၂၀၁၈
119Thiri Myint Myat Agriculture
Co., Ltd.
ဂျစ်ပဆမ်စွမ်းအားဖြည့်သဘာဝမြေသြဇာ
( TMM )
50 Kg( CaSO4.2H2O : 40 %, Ca : 30 %, Mg : 3 %, S : 10 % )ထလ - ၃၁၄၁၉.၁၂.၂၀၁၈
120​ရွှေစင်အော်ဂဲနစ်သဘာဝ
မြေသြဇာလုပ်ငန်း
​ရွှေစင်အော်ဂဲနစ်သဘာဝမြေသြဇာ50 kg(N : 2.104%, P2O5 : 1.736%, K2O : 0.607%, OM : 34.448%)ထလ - ၅၄၄၄.၂.၂၀၁၉
121Integrated Swanyee Social Business Co., Ltd.တီစွန့်ပစ်မြေသြဇာ ( စွမ်းရည် )
( Vermicompost )
2 Kg( N: 0.914%, P2O5 : 0.515%, K2O : 0.475%, Ca : 0.962%, Mg : 0.146%,
OM : 14.816%, S : 0.048%, C:N - 9.4, pH : 8.19 )
ထလ - ၅၆၆၄.၂.၂၀၁၉
122Crystal Diamond Livestock Co., Ltd.Diamond Slag Fertilizer50 kg( CaO : 35%, SiO2 : 15%, MnO : 4%, P2O5 : 3% )ထလ - ၅၇၆၂၉.၂.၂၀၂၀
123Crystal Diamond Livestock Co., Ltd.Calcium Silica Fertilizer (Shwe Myay Thee)
ကယ်စီယမ်ဆီလီကာဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေမြေသီး)
50 kg( CaO : 30%, SiO2 : 15%, MnO : 3%, P2O5 : 1.5% )ထလ - ၅၉၁၂၉.၂.၂၀၂၀
124Myanmar Kaung Thu Kha Co., Ltd.​ကောင်းသုခ သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( 18:7:7+16S)50 kg( N : 18%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, S : 16% )ထလ - ၆၃၁၂၉.၂.၂၀၂၀
125Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.အာနိသင်တာရှည်ခံရေဖျော်အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာမှုန့်( နျူထရာဖောစ့် စူပါကေ) (Nutraphos Super K )
1000 g( N : 7%, P2O5 : 13%, K2O : 34%, Zn : 12.5% )ထလ - ၅၃၇၄.၂.၂၀၁၉
126Myanmar Kaung Hman
Group Co., Ltd.
အီးအမ်ဘိုကာရှီအားဖြည့်မြေသြဇာ ( ဂျိုးဖြူ )25 kg( N : 9%, P2O5 : 3%, K2O : 2%, OM : 13 % )ထလ - ၅၄၆၄.၂.၂၀၁၉
127Myanmar Kaung Hman
Group Co., Ltd.
အီးအမ်ဘိုကာရှီအားဖြည့်မြေသြဇာ ( ဂျိုးဖြူ )25 kg( N : 3%, P2O5 : 3%, K2O : 2%, OM : 16 % )ထလ - ၅၄၇၄.၂.၂၀၁၉
128Tiger Dragon Co., Ltd.ဓာတ်ဆားဓာတ်မြေသြဇာ50 Kg( N : 21 %, S : 24 % )ထလ - ၁၂၅၇.၂.၂၀၁၉
129Tiger Dragon Co., Ltd.ဓာတ်စုံ စပါးအထူး
ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
800 gm( N : 12 %, P2O5 : 12%, K2O : 12 % )ထလ - ၁၂၆၇.၂.၂၀၁၉
130Tiger Dragon Co., Ltd.သီးစုံနှမ်းအထူး
ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
800 gm( N : 10 %, P2O5 : 20 %, K2O : 10 % )ထလ - ၁၂၇၇.၂.၂၀၁၉
131သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန​ရွှေစိမ်း
(အပင်နှင့်အသီးအပွင့်အားဆေးခိုင်တိုစန်ရည်)
5 Ltr( N : 0.056 %, P2O5 : 0.175 %, K2O : 0.001 %, CaO : 0.13 %,
S : 0.032 %, OM : 0.275 %, C:N - 2.839 )
ထလ - ၅၅၇၂၁.၂.၂၀၁၉
PGR
132သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန​ရွှေဆည်ရည်
( အသီးအပွင့်အားဆေးခိုင်တိုစန်ရည် )
5 Ltr( N : 0.063 %, P2O5 : 0.155 %, K2O : 0.003 %, CaO : 0.12 %,
MgO : 0.024 %, S : 0.048 %, OM : 0.344 %, C:N - 3.158 )
ထလ - ၅၅၈၂၁.၂.၂၀၁၉
PGR
133သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန​ရွှေပိုးနှင်( ခိုင်တိုစန်ဆေးရည် )5 Ltr( N : 0.168 %, P2O5 : 0.015 %, K2O : 0.029 %, CaO : 0.16 %,
MgO : 0.048 %, S : 0.024 %, OM : 1.582 %, C:N - 5.458 )
ထလ - ၅၅၉၂၁.၂.၂၀၁၉
PGR
134Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး Top One စပါးသီးသန့်အားဆေးမြေသြဇာ25 kg( N : 44%,( အပင်ပွားအားဆေး)Benzonic acid(C7H6O3) : 1%, (အမြစ်ရှည်အားဆေး) Nitroguaiaconol Sodium Salt (C7H6NO4Na) : 0.8%,
(အစေ့အောင်အားဆေး) P-nitrophenol sodium salt (C
6H4NO3Na) : 0.5%)
ထလ - ၅၈၀၂၁.၂.၂၀၁၉
PGR
135Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး Top One စပါးသီးသန့်အားဆေးမြေသြဇာ50 kg( N : 44%,( အပင်ပွားအားဆေး)Benzonic acid(C7H6O3) : 1%, (အမြစ်ရှည်အားဆေး) Nitroguaiaconol Sodium Salt (C7H6NO4Na) : 0.8%,
(အစေ့အောင်အားဆေး) P-nitrophenol sodium salt (C
6H4NO3Na) : 0.5%)
ထလ - ၅၈၁၂၁.၂.၂၀၁၉
PGR
136Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး ရွှေပုလဲ သီးနှံစုံအပင်အားဆေးမြေသြဇာ25 kg( N : 45%, ( အပင်ကြီးထွားအားဆေး) Benzonic acid : 3%, အမြစ်ရှည်အားဆေး (Nitroguaia conol sodium Salt) : 1.8%, အပွင့်အသီးလှုံ့ဆော်အားဆေး (P-nitrophenol sodium salt) : 1.2%)ထလ - ၅၈၂၂၁.၂.၂၀၁၉
PGR
137Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး ရွှေပုလဲ သီးနှံစုံအသီးအားဆေးမြေသြဇာ25 kg( N : 45%, အပင်ကြီးထွားအားဆေး (Benzonic acid) : 3%,
အမြစ်ရှည်အားဆေး (Nitroguaia conol sodium Salt) : 1.8%,
အပွင့်အသီးတင်အားဆေး (Aminoethyl hexanoate diethyl) : 1.2%)
ထလ - ၅၈၃၂၁.၂.၂၀၁၉
PGR
138Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ရွှေနဂါး Top One ပဲမျိုးစုံအထူးသီးသန့် မြေခံအားဆေး မြေသြဇာ25 kg( N : 44%, အပင်ပွားအားဆေး(Benzonic Acid) : 3%, အမြစ်ရှည်အားဆေး
( Nitroguaiaconol Sodium Salt) : 3.2%, အစေ့အောင်အားဆေး
((P - Nitrophenol Sodium Salt) : 1.2% )
ထလ - ၅၉၇၂၁.၂.၂၀၁၉
PGR
139Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး Top One စပါးသီးသန့်အသီးအားဆေးမြေသြဇာ40 kg( N : 45%, ဒိုင်အီသိုင်းအမိုင်နိုအီသိုင်း အသီးအားဆေးဟော်မုန်း : ၁% )ထလ - ၆၀၂၂၁.၂.၂၀၁၉
PGR
140Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး Top One စပါးသီးသန့်အသီးအားဆေးမြေသြဇာ25 kg( N : 45%, ဒိုင်အီသိုင်းအမိုင်နိုအီသိုင်း အသီးအားဆေးဟော်မုန်း : ၁% )ထလ - ၆၀၃၂၁.၂.၂၀၁၉
PGR
141Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးအာနိသင်မြှင့် ရွက်ဖျန်း အားဆေး စူပါလပ်ကီးဆဲဗင်း - A1,A2500cc +
500 cc
A1 ( P2O5 : 7.6%, K2O : 4.8%,Mo : 9.8%, Aminoacid : 7% )
A2 ( N : 2.6%, S : 0.2%, အကိုင်ပွားအားဆေး(Benzoic Acid) : 0.9%,
အစေ့အောင်အားဆေး ( P - Nitrophenol Sodium Salt : 0.6% )
ထလ - ၆၉၄၂၁.၂.၂၀၁၉
PGR
142Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co.,Ltd.​ရွှေနဂါး Top One ပဲမျိုးစုံအထူးသီးသန့် မြေခံ အားဆေးမြေသြဇာ25 Kg( N : 44%, အပင်ပွားအားဆေး ( Benzonic Acid) : 3%, အမြစ်ရှည်အားဆေး
( Nitroguaiaccnol Sodium Salt ) : 3.2%, အစေ့အောင်အားဆေး
( P-Nitrophenol Sodium Salt ) : 1.2% )
ထလ - ၇၀၃၂၁.၂.၂၀၁၉
PGR
143Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး ပဲမျိုးစုံအထူးသီးသန့် ရွက်ဖျန်းအားဆေး Model 6 A1 , A2500 CC
+
500 CC
( N2 : 4.1%, P2O5 : 10.8%, K2O : 10.6%, Rare Earth Chilate Compound : 5%,
Mo : 3%, Amino Acid : 12%, Sodium - O-nitrophenol : 2%,
Sodium-P-nitrophenol : 2%, Sodium-S-nitrophenol : 2%, Penetrant : 3% )
( N : 19.6%, P
2O5 : 0.2%, K2O : 0.007%, Mo : 0.13%, Rare Earth Chilae
Compound : 5%,Sodium-O-Nitrophenol : 2%, Sodium-P-Nitrophenol : 2%,
Sodium-S-Nitroguaiacol : 2%, Penetrant : 5% )
ထလ - ၈၅၂၂၁.၂.၂၀၁၉
PGR
144Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Compound NPK Fertilizer
( Kaung Thukha Marathon ) (777)
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) 816၂၁.၉.၂၀၂၀
145Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Compound NPK Fertilizer
( Kaung Thukha Marathon ) (999)
50 kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% ) 817၂၁.၉.၂၀၂၀
146Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Compound NPK Fertilizer
( ဇီလီယန် ) (Zillion) ဓာတ်မြေသြဇာ
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) 818၂၁.၉.၂၀၂၀
147Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Compound NPK Fertilizer
( ပတ်ကား) (Parker) ဓာတ်မြေသြဇာ
50 kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% ) 819၂၁.၉.၂၀၂၀
148Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Granular Urea ( ဝိစာရ မိုးပုလဲ )50 kg( N : 46% ) 820၂၁.၉.၂၀၂၀
149Tiger Dragon Co., Ltd.ဓာတ်စုံ ဓာတ်မြေသြဇာ50 Kg
( N : 10 % , P2O5 : 16 % , K2O : 8 % )
၁၈၁၂၃.၉.၂၀၁၉
150Tiger Dragon Co., Ltd.ပုလဲဖြူ ဓာတ်မြေသြဇာ50 Kg( N : 32 %, S : 5 % )၁၈၂၂၃.၉.၂၀၁၉
151Tiger Dragon Co., Ltd.ဓာတ်စုံ သီးနှံစုံထူးရှယ် ( အပင် )
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေဩဇာအမှုန့်
500 gm
( N : 25 % , P2O5 : 5 % , K2O : 30 % )
၁၈၃၂၃.၉.၂၀၁၉
152Tiger Dragon Co., Ltd.သီးစုံ ခရမ်းချဉ်အထူး800 gm
( N : 10 % , P2O5 : 20 % , K2O : 20 % )
၁၈၄၂၃.၉.၂၀၁၉
153Tiger Dragon Co., Ltd.ဓာတ်စုံ မြေပဲအထူးသီးသန့်10 Kg( Ca : 30 %, MgO : 12 % )၁၈၅၂၃.၉.၂၀၁၉
154Tiger Dragon Co., Ltd.ဓာတ်စုံ ကဲလ်မက်10 Kg( Ca :30 %, MgO : 13 % )၁၈၆၂၃.၉.၂၀၁၉
155
Ayer Shwe Wah Co., Ltd.
Hippo Organic Fertilizer40 Kg
( N : 3 % , P2O5 : 2 % , K2O : 2 %, OM : 28.617 % )
၁၈၇၂၇.၉.၂၀၁၉
156National Prosperity Co., Ltd.ရွှေ(အထူး)အာဟာရစုံမြေသြဇာ(သဘာဝအခြေခံ )
(Gold Multi Nutrients Fertilizer)
(Organic Base) (နတ်သြဇာ)
45 Kg( N : 5.2%, P2O5 : 2.1%, K2O : 2.261 %, Ca : 6.952 %,
Mg : 1.698%, S : 7.357 %, OM : 20.842 %,
Moisture : 7.003% )
319၁၆.၁၀.၂၀၁၉
157Shan Maw Myae Manufacturing
Co., Ltd.
"ရွက်စိမ်း" ပဲတီစိမ်းအထူးသဘာဝရွက်ဖျန်း
အပင်အားဖြည့်ဆေးရည်
500 cc( Ca : 0.734 %, Mg : 0.043 %, S : 0.63 %, Fe : 0.052 %,
B : 0.0028 %, OM : 6.19 % )
340၁၆.၁၀.၂၀၁၉
158Shan Maw Myae Manufacturing
Co., Ltd.
"ရွက်စိမ်း" မတ်ပဲအထူးသဘာဝရွက်ဖျန်း
အပင်အားဖြည့်ဆေးရည်
500 cc( Ca : 0.734 %, Mg : 0.043 %, S : 0.63 %, Fe : 0.052 %,
B : 0.0028 %, OM : 6.19 % )
341၁၆.၁၀.၂၀၁၉
159Shan Maw Myae Manufacturing
Co., Ltd.
"ရွက်စိမ်း" ကွမ်းအထူးသဘာဝရွက်ဖျန်း
အပင်အားဖြည့်ဆေးရည်
500 cc( Ca : 0.44 %, Mg : 0.043 %, S : 0.58 %, Fe : 0.73 %,
B : 0.0014 %, OM : 6.87 % )
342၁၆.၁၀.၂၀၁၉
160Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Ammonium Sulphate Fertilizer
အထွက်တိုးမြေသြဇာ (အောင်နှံဝေ)
50Kg( N : 21%, S : 24% )871၂၇.၁၂.၂၀၂၀
161Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Ammonium Sulphate Fertilizer
( Kaung Thukha Marathon )
50Kg( N : 21%, S : 24% )872၂၇.၁၂.၂၀၂၀
162Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
အရည်အသွေးမြင့်ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်မြေသြဇာ
(ဘက်စ်ကေ)
50 kg( K2O : 60% )887၂၇.၁၂.၂၀၂၀
163Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေသြဇာ(ပျားဘုရင်မ)50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )888၂၇.၁၂.၂၀၂၀
164Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေသြဇာ(ပျားကိုးကောင်)50 kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% )889၂၇.၁၂.၂၀၂၀
165Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေသြဇာ(အိုးရှင်း)50 kg( N : 18%, P2O5 : 46% )890၂၇.၁၂.၂၀၂၀
166Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေသြဇာ(ပျားဘုရင်)50 kg( N : 25%, P2O5 : 9%, K2O : 9% )891၂၇.၁၂.၂၀၂၀
167Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေသြဇာ(ဟိုက်စပိဒ်)50 kg( N : 25%, P2O5 : 9%, K2O : 9% )892၂၇.၁၂.၂၀၂၀
168Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
အရည်အသွေးမြင့် ယူးရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ
( မိုးစက် )
50 kg( N : 46% )893၂၇.၁၂.၂၀၂၀
169Green Colour Creators
Co., Ltd.
ရာဇာ ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ50 Kg ( N : 1.87 %, P2O5 : 5.74 %, K2O : 7.21 % )200၉.၁.၂၀၂၀
170Green Colour Creators
Co., Ltd.
ဗစ်တာ ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ50 Kg( N : 1.64 %, P2O5 : 6.52 %, K2O : 7.14 % )201၉.၁.၂၀၂၀
171Ayer Shwe Wah Co., Ltd.Hippo Bio-Dynamic Fertilizer40 Kg( N :10 % , P2O5 :10 % , K2O :5 %, Ca : 5.41%,S : 1.23 %, Mg : 0.5054 %,
Fe :0.4621 %, Mn :0.0202 %, Cu : 0.015 %, Zn :0.0173 %, OM :26.91%)
206၁၀.၁.၂၀၂၀
172ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းလနတ်သားဂျစ်ဆမ်သဘာဝကျောက်မှုန့်
မြေသြဇာ
25 kg( Ca : 24%, S : 18%, CaSO4.2H2O : 97% )573၂၉.၂.၂၀၂၀
173" ဒီပါမင်း" ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ လုပ်ငန်းစွမ်းအားမြှင့် ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ
( ဒီပါမင်း )
50 Kg( N : 8%, P2O5 : 13%, K2O : 12%, Ca : 10%, Mg : 3%)704၂၂.၆.၂၀၂၀
174Octagon Luminous Co., Ltd.မန်းဒ (၃၁)1 ml( N : 0.3%, P2O5 : 0.1%, K2O : 0.7%,OM : 68%, Amino Acid Contents - Valine : 64, Cystine : 17, Isoleucine : 49, Glycine : 48,Threonine : 41, Leucine : 86, Aspartic acid : 260, Proline : 66, Histidine : 27,
Glutamaic acid : 207, Arginine : 53, Serine : 56,Methionine : 17,
Alanine: 69, Lysine: 37, Tyrosine: 37, Typtophan: 10,Phenylalanine: 53 )
668၂၉.၂.၂၀၂၀
175Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.​မြေသန်ဆေး 40 Kg( N : 4 %, P2O5 : 18 %, K2O : 18 % )355၄.၃.၂၀၂၀
176​အောင်ဂျစ်ဆမ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းကင်း ဂျစ်ဆမ်မြေသြဇာမှုန့် 1 Kg( CaSO4.2H2O : 93 %, Ca : 20 %, S : 17 % )392၄.၃.၂၀၂၀
177​အောင်ဂျစ်ဆမ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းစူပါ ဂျစ်ဆမ်မြေသြဇာမှုန့် 1 Kg( CaSO4.2H2O : 93 %, Ca : 20 %, S : 17 % )394၄.၃.၂၀၂၀
178​အောင်ဂျစ်ဆမ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းစူပါ ဂျစ်ဆမ်မြေသြဇာမှုန့် 25 Kg( CaSO4.2H2O : 93 %, Ca : 20 %, S : 17 % )395၄.၃.၂၀၂၀
179​အောင်ဂျစ်ဆမ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းကင်းစကန်ထရီ မြေသြဇာမှုန့် 1 Kg( Ca : 20 %, S : 15 %, Mg : 10 % )396၄.၃.၂၀၂၀
180Wi Sar Ra International Co., Ltd.Foliar Fertilizer Powder ( ပလန်တီ )
(မတ်ပဲ)
1 Kg( N : 23 %, P2O5 : 23 %, Mg : 4449 ppm, Zn : 7758ppm, Fe : 1975 ppm,
Mn : 2630 ppm, Mo : 620 ppm, Cu : 742 ppm, B : 124 ppm,
S : 12698 ppm )
400၄.၃.၂၀၂၀
181Aventine Limited.အဆင့်မြင့်ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ (16:16:16)
( TRI STAR / Eagle )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )969၇.၃.၂၀၂၁
182AICORP (Myanmar) Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( ဖိုးသာအောင် )50 kg( N : 46% )635၂၉.၂.၂၀၂၀
183Bio King (ရွှေတောင်သူ) ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာလုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းအားတိုးဆေးရည်( Bio King )500 cc( Soluble Humate : 6%, Yeast Hydrolysate : 1%, B : 0.11%, Mg : 0.08%,
Fe : 0.11%, Zn : 0.08%, Ca : 0.07%, Cu : 213 ppm, Mo : 77.68 ppm )
685၂၉.၂.၂၀၂၀
184Orgaworld Asia (Myanmar)
Co., Ltd.
Orgaworld Asia Enriched Compost50 kg ( N : 3%,P2O5 : 3%, K2O : 1.5%, OM : 37% )910၇.၃.၂၀၂၁
185Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်မြေသြဇာ( ပျားဘုရင်မ )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )931၇.၃.၂၀၂၁
186Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်မြေသြဇာ( ပျားကိုးကောင် )50 Kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% )932၇.၃.၂၀၂၁
187TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(15-15-15+TE)
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )985၇.၃.၂၀၂၁
188TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(15-15-15-9.6S+TE)
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.1%, S : 9.6%,
B : 0.02% )
986၇.၃.၂၀၂၁
189TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(13-13-21+TE)
50 kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21% + TE )987၇.၃.၂၀၂၁
190TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (MC) (18-12-6)50 kg( N : 18%, P2O5 : 12%, K2O : 6% , S : 12.9% )988၇.၃.၂၀၂၁
191TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (MC) (15-7-8)50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% , S : 11% )989၇.၃.၂၀၂၁
192TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (MC) (25-7-7)50 kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7% , S : 7.5% )990၇.၃.၂၀၂၁
193Yara Myanmar Limited.Compound Fertilizer ( 15-9-20 )
( YaraMila® WINNER® )
50 kg( Total N : 15%, Nitrate-N(NO3) : 6.7%, Ammonium-N(NH+4) : 8.3%,
P
2O5 : 9%, K2O : 20%, MgO : 1.3%, S : 3.4%, B : 0.012%, Mn : 0.016%,
Zn : 0.016% )
832၂၁.၉.၂၀၂၀
194Yara Myanmar Limited.Compound Fertilizer ( 12-11-18 )
( YaraMila® COMPLEX® )
50 kg( Total N : 12%, Nitrate-N(NO3) : 5%, Ammonium-N(NH+4) : 7%,
P
2O5 : 11%, K2O : 18%,MgO : 2%, S : 7.6%, B : 0.012%, Fe : 0.16%,
Mn : 0.016%, Zn : 0.016% )
833၂၁.၉.၂၀၂၀
195Yara Myanmar Limited.Calcium Nitrate Fertilizer
( YaraLiva® NITRABOR® )
50 kg( Total N : 15.4%, Nitrate-N(NO3) : 14.1%,
Ammonium-N(NH
+4) : 1.3%, CaO : 25.6%, B : 0.25% )
834၂၁.၉.၂၀၂၀
196Yara Myanmar Limited.Compound Fertilizer ( 15-15-15 )
( YaraMila® TRISTAR® )
50 kg( Total N : 15%, Nitrate-N(NO3) : 6.5%,
Ammonium-N(NH
+4) : 8.5%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )
835၂၁.၉.၂၀၂၀
197Yara Myanmar Limited.Compound Fertilizer ( 24-7-7 )
( YaraMila® FASTER® )
50 kg( Total N : 24%, Nitrate-N(NO3) : 11.5%,
Ammonium-N(NH
+4) : 12.5%, P2O5 : 7%, K2O : 7% )
836၂၁.၉.၂၀၂၀
198Yara Myanmar Limited.Urea Ferilizer ( YaraVera® )
( ယာရာဗဲရာ
® )
50 Kg( N : 46% )1112၁၇.၁၀.၂၀၂၁
199Yara Myanmar Limited.Compound Fertilizer (15-15-15)
( Yara Mila ® Unik ® )
50 Kg( Total N : 15%, Nitrate N(NO3-) : 6.5%,
Ammonium N(NH
4+) : 8.5%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )
1194၁၀.၁.၂၀၂၂
200Yara Myanmar Limited.ရေတွင်ပျော်သောကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ
(13-4-25) (YaraRega ® ယာရာရတ်ဂါ ® )
50 Kg,
25 Kg
(N : 13%, (Nitrate(NO3-) : 5.3%, Ammonium N(NH4+) : 7.7%),
P
2O5 : 4%, K2O : 25%, S : 9%, B : 0.08%, Zn : 0.08%)
1195၁၀.၁.၂၀၂၂
201Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( စုစံ) ( SU SAN ) (Granular)50Kg( N ≥ 46% )1032၇.၆.၂၀၂၁
202Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( စုစံ) ( SU SAN )
( MEDIUM SIZE )
50Kg( N ≥ 46% )1033၇.၆.၂၀၂၁
203Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( စုစံ) ( SU SAN ) ( Prilled )50Kg( N ≥ 46% )1034၇.၆.၂၀၂၁
204Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:5:7+4S)
( SU SAN )
50Kg( N : 15%, P2O5 :5%, K2O :7%, S : 4% )1036၇.၆.၂၀၂၁
205Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ကြဲပက်မြေသြဇာ (မင်းကြီး) (8:20:8)50 Kg( N : 8%, P2O5 : 20%, K2O : 8%, CaO : 4% )976၇.၃.၂၀၂၁
206Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ကြဲပက်မြေသြဇာ (မင်းကြီး) (14:2:24)50 Kg( N : 14%, P2O5 : 2%, K2O : 24%, S : 8% )977၇.၃.၂၀၂၁
207Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ကြဲပက်မြေသြဇာ (မင်းကြီး) (8:4:18)50 Kg( N : 8%, P2O5 : 4%, K2O : 18%, CaO : 2% )978၇.၃.၂၀၂၁
208Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ကြဲပက်မြေသြဇာ (မင်းကြီး) (14:6:20)50 Kg( N : 14%, P2O5 : 6%, K2O : 20%, S : 8% )979၇.၃.၂၀၂၁
209Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ကြဲပက်မြေသြဇာ (မင်းကြီး) (16:10:16)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 10%, K2O : 16%, S : 10% )981၇.၃.၂၀၂၁
210Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (10:2:25) (မင်းကြီး)1 Kg( N : 10%, P2O5 : 2%, K2O : 25%, S : 10% )1145၁၇.၁၀.၂၀၂၁
211Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (0:0:42) (မင်းကြီး)1 Kg( K2O : 42%, Mg : 2%, Zn : 1%, B : 0.01% )1146၁၇.၁၀.၂၀၂၁
212Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ကြဲပက်မြေသြဇာ(မင်းကြီး)(28-0-3)50Kg(N : 28%, K2O : 3%, S : 12%, OM : 1.4%)1241၁၀.၁.၂၀၂၂
213Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ကြဲပက်မြေသြဇာ(မင်းကြီး)(8-15-30)50Kg( N : 8%, P2O5 : 15%, K2O : 30%, S : 4% )1242၁၀.၁.၂၀၂၂
214Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ကြဲပက်မြေသြဇာ(မင်းကြီး)
(Calcium Carbonate)
50Kg( Ca : 28%, OM : 2% )1243၁၀.၁.၂၀၂၂
215Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးမြေသြဇာ (နဂါးကိုးကောင်) (25-10-10)50Kg( N : 25%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 2%,
MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm )
1226၁၀.၁.၂၀၂၂
216Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.သီးနှံစုံအထွက်တိုးမြေသြဇာ (16-8-8)
( စိန်ဗျိုင်းဖြူ )
50Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 2%,
MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm )
1230၁၀.၁.၂၀၂၂
217Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုးမြေသြဇာ ( ပင်လှန် )50Kg( N : 25%, Humic Acid : 2%, MgO : 0.15%,B : 400 ppm, Zn : 400 ppm )1232၁၀.၁.၂၀၂၂
218Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (AC/အေစီကွန်ပေါင်း) (15-15-15)50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10%,
MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm )
1233၁၀.၁.၂၀၂၂
219Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(15-15-20)
(AC/အေစီကွန်ပေါင်း)
50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 20%, S : 5%,
MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm )
1234၁၀.၁.၂၀၂၂
220Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (AC/အေစီကွန်ပေါင်း)50Kg( N : 13%, P2O5 : 12%, S : 5%, MgO : 0.15%,
B : 400 ppm, Zn : 400 ppm )
1235၁၀.၁.၂၀၂၂
221Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (AC/အေစီကွန်ပေါင်း)(MAP 50%)50Kg( (N + P2O5 ≥ 37%) N : 6%, P2O5 : 31%, S : 5%,
MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm )
1236၁၀.၁.၂၀၂၂
222Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (20-10-5) (AC/အေစီကွန်ပေါင်း)50Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 5%,
MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm )
1237၁၀.၁.၂၀၂၂
223Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ပုလဲမြေသြဇာ ( AC )50Kg( N : 45%, S : 0.4%, MgO : 0.6% )1238၁၀.၁.၂၀၂၂
224Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (25-7-10) (AC/အေစီကွန်ပေါင်း)50Kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 10%, S : 5%,
MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm )
1239၁၀.၁.၂၀၂၂
225Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(16-16-10)
(AC/အေစီကွန်ပေါင်း)
50Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 10%, S : 5%,
MgO : 0.15%, B : 400 ppm, Zn : 400 ppm )
1240၁၀.၁.၂၀၂၂
226​ရွှေစွမ်းထက်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
​ရွှေစွမ်းထက်မြေသြဇာ50 Kg( N : 2 %,Ca : 12 %, S :10 %, Zn : 0.16 % )300၁၉.၁၂.၂၀၂၁
227ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
A.1 ပဒေသာ50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )305၁၉.၁၂.၂၀၂၁
228Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (မင်းကြီး) (6-10-32)1 Kg( N : 6%, P2O5 : 10%, K2O : 32%, S : 8% )1297၂၃.၄.၂၀၂၂
229Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (မင်းကြီး) (4-40-0)1 Kg( N : 4%, P2O5 : 40%, S : 6% )1299၂၃.၄.၂၀၂၂
230Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources
Co., Ltd.
တက်တိုးပင်သန်ဓာတ်မြေသြဇာ50 kg( N : 40%, CaO : 3.8%, S : 2.2% )541၄.၂.၂၀၂၂
231Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.စူပါလက်ဖီးအော်ဂင်နီဆော ( Leaffie Organisol )1 Ltr( Organic Extract + Amino Acid Complex + TE : 50%, Humic Acid Fulvic Acid, Alginic Acid and Chlorophyll enchancer : 6%, Nitrogen (N) : 15%)538၄.၂.၂၀၂၂
232Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.အပင်နှင့် အပွင့်၊အသီးများအားကောင်းစေ
သည့်ရွက်ဖျန်းအားဆေး(ဆန်းရိုက်စ်အမိုင်နို)
250 CC,
100 CC
( N:2.5%, P2O5:0.15%, K2O: 3.2%, Amino Acid : 12%,
Alganic Acid : 1% )w/v
1207၁၀.၁.၂၀၂၂
233Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.ပဲအဆင့်မြင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
(ဆင်ညီနောင်)( NPK 22-11-22+TE )
1000 g,
500 g
( N : 22%, P2O5 : 11%, K2O:22%, B:200 ppm,
Fe:500 ppm, Zn : 100 ppm, Mn : 200 ppm,
Cu : 50 ppm, Mo : 200 ppm )
1208၁၀.၁.၂၀၂၂
234Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.ဖရဲ၊သခွား၊သခွားမွှေး အဆင့်မြင့်ရွက်ဖျန်း
မြေသြဇာ(ဆင်ညီနောင်)
(NPK 14-7-39+TE)
1000 g,
500 g
( N : 14%, P2O5 : 7%, K2O : 39%, B : 800 ppm,Mn : 1200 ppm, Zn : 1000 ppm )1209၁၀.၁.၂၀၂၂
235Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ဆီထွက်သီးနှံများ အတွက် အဆင့်မြင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဆင်ညီနောင်) (NPK 20-20-20+TE ) 1000 g,
500 g
( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O:20%, B:200 ppm,
Fe:700 ppm, Mn : 300 ppm,
Zn : 100 ppm,Cu : 50 ppm, Mo : 10 ppm )
1210၁၀.၁.၂၀၂၂
236Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုးနိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ
( ပုလဲသာ / ရွှေနဂါး )
50Kg( N : 30% )1205၁၀.၁.၂၀၂၂
237Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (10:10:5)50Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )1255၁၀.၁.၂၀၂၂
238Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (13:13:21)50Kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21% )1256၁၀.၁.၂၀၂၂
239Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (16:16:8:13S)50Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% )1257၁၀.၁.၂၀၂၂
240Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (19:9:19)50Kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% )1258၁၀.၁.၂၀၂၂
241Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (20:10:10)50Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10% )1259၁၀.၁.၂၀၂၂
242Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို)
(8:20:8)
50Kg( N : 8%, P2O5 : 20%, K2O : 8% )1260၁၀.၁.၂၀၂၂
243Wi Sar Ra International
Co., Ltd.
ဟီးရိုး ( Hero ) တွယ်ကပ်ဆေး1 Ltr( Agrisol A : 2%, NaCl(salt) : 9.5% )533၄.၂.၂၀၂၂
244Wi Sar Ra International
Co., Ltd.
ဟီးရိုး ( Hero ) တွယ်ကပ်ဆေး500 cc( Agrisol A : 2%, NaCl(salt) : 9.5% )534၄.၂.၂၀၂၂
245Wi Sar Ra International
Co., Ltd.
ဟီးရိုး ( Hero ) တွယ်ကပ်ဆေး100 cc( Agrisol A : 2%, NaCl(salt) : 9.5% )535၄.၂.၂၀၂၂
246Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.မိုဘိုင်းလ် ( Mobile ) တွယ်ကပ်ဆေး500 cc( Agrisol A : 2%, NaCl(salt) : 9.5%, Formalin : 1% )536၄.၂.၂၀၂၂
247Aventine Limited.သြဂဲနစ်ကြက်ချေးမြေသြဇာတောင့်
(အာမိုခရက်)
(50, 25,
15, 10, 5 Kg,
( N : 3.92%, P2O5 : 3.135%, K2O : 2.59%, Ca : 12.64%,
Zn : 321 ppm,OM : 68.95%, C:N : 10.2,
Moisture : 10.54%)
1301၂၃.၄.၂၀၂၂
248Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP) (စုစံ/SU SAN) 50 kg (K2O:60%)1344၁၃.၁၁.၂၀၂၂
249Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizerပင်ထွားသီးဝေမြေသြဇာ
( ဒေါင်းမင်း R)(20-20-10+1.5 MgO+4.4S)
50 Kg ( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 10%, MgO : 1.5%,
S : 4.4% )
1313၂၉.၇.၂၀၂၂
250Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
သီးပွင့်မြေသြဇာ ( ဒေါင်းမင်း R)
50 Kg( N : 25%, K2O : 15%, MgO : 0.7%, S : 8.5% )1314၂၉.၇.၂၀၂၂
251Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
အရည်အသွေးမြင့်မြေသြဇာ ( ဒေါင်းမင်း R)
(20-5-10+6.9 MgO+8S)
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 5%, K2O : 10%, MgO : 6.9%, S : 8% )1315၂၉.၇.၂၀၂၂
252Agri First Co., Ltd.Premium Compound Fertilizer
(Kujaku Special)( 15-15-15+7S)
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )1318၂၉.၇.၂၀၂၂
253Agri First Co., Ltd.Premium Compound Fertilizer
(Kujaku Super)( 15-15-15+7S)
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )1319၂၉.၇.၂၀၂၂
254Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.အီးအမ်ဘိုကာရှီမြေသြဇာ (ဂျိုးဖြူ) 25 Kg( N : 10%, P2O5 : 3%, K2O : 2%, , OM : 40% )1322၂၉.၇.၂၀၂၂
255Seinn Mya Arkar Production
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( SUMO )50 Kg( N : 14 %, P2O5 : 10 %, K2O : 11 %, OM : 40 % )140၂၀.၉.၂၀၂၂
256Yara Myanmar Ltd.ရေတွင်ပျော်သောကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ
(13-4-25) (YaraRega ® ယာရာရတ်ဂါ ® )
50 Kg, 25 Kg(N : 13%, ((NO3-) : 5.3%,(NH4+) : 7.7%),P2O5 : 4%,
K
2O : 25%, S : 9%, B : 0.08%, Zn : 0.08%)
1382၁၃.၁၁.၂၀၂၂
257Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer ( 24-7-7 )
( YaraMila® FASTER® )
50 kg(Total N : 24%, Nitrate-N(NO3) : 11.5%,
Ammonium-N(NH
+4) : 12.5%, P2O5 : 7%, K2O : 7% )
1399၃.၃.၂၀၂၃
258မြင်းခေါင်းဆေးမြေဆီ(ဇီဝ
သဘာဝမြေဆွေး)ထုတ်လုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( မြင်းခေါင်း )20 Kg( N : 8 %, P2O5 : 1.5 %, K2O : 14 % )339၁၆.၁၀.၂၀၂၂
259Great Unity Co., Ltd.အထွက်တိုးသြဂဲနစ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို)50 kg(N≥1%+ P2O5≥2.5%+ K2O≥1%, OM ≥35%)1363၁၃.၁၁.၂၀၂၂
260Great Unity Co., Ltd.အထွက်တိုးသြဂဲနစ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို)50 kg(N≥1.5%+ P2O5≥2%+ K2O≥1%, OM ≥45%)1364၁၃.၁၁.၂၀၂၂