မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဌာနအကြီးအကဲများ

U Ba Than
Deputy General Manager
1975 to 1978
U Hla Aye
Deputy General Manager
1978 to 1985
U Thar Htun Oo
Deputy General Manager
1985 to 1994
Dr. Win Tin
Deputy General Manager
1994 to 1995
Dr. Nyi Nyi
General Manager
1995 to 2005 Final year
U Than Aye
General Manager
2005 (Final year) to 2006 (October)
U Kyaw Yi
General Manager
2006 to 2011
U Aye Tun
General Manager
2011 to 2012
Dr.Ye Tint Tun
Director General
2012 to 2013
Dr. Kyi Myint
Director General
2013 to 2014
U Soe Win
Director General
2014 to 2017
Daw Thuzar Myint
Director General
2017 to 2021
U Myo Zaw
Director General
2021 to 2022
U Win Oo
Director General
2022 to current year