မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းဇုံအတွင်း ရေရှည်သီးနှံထုတ်လုပ်မှုနှင့် အကျိုးအမြတ် ပိုမိုတိုးတက်စေရန်အတွက် သီးနှံအာဟာရဓာတ်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်းစီမံကိန်း (ACIAR – SMCN Project)

Planning Section Year : (၂၀၁၆ မှ ၂၀၂၀)

Planning Section Area

စီမံကိန်း၏အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဓာတ်မြေဩဇာနည်းစနစ် မှန်ကန်စွာသုံးစွဲ၍ ကောင်းမွန်သော သီးနှံစီမံခန့်ခွဲမှု့ အလေ့အကျင့်ကို ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းရှိ တောင်သူလယ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ၏ ဝင်ငွေတိုးတက်ရေးနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးကို မြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

  • (၁) မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း၌ စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသော စပါးနှင့်ပြောင်းသီးနှံများတွင် ဓာတ်မြေဩဇာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အခြေခံဇီဝဗေဒ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကို လေ့လာ ရန်
  • (၂) ဓာတ်မြေဩဇာသုံးစွဲ၍ စပါးနှင့်ပြောင်း ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် မူဝါဒရေးရာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရန်
  • (၃) ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်မှ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် ရေရှည်သီးနှံအာဟာရဓာတ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကို မြှင့်တင်ရန်
  • (၄) စီမံကိန်း၏ ဇီဝရူပဗေဒနှင့် လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ ရလဒ်များအား ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းရှိ စပါးနှင့်ပြေဆင်းသီးနှံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာတွင် မှန်ကန်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးမှုစနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့် ဩတြေးလျနိုင်ငံ ဗစ်တိုးရီးယား ပြည်နယ်ရှိ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ရန်။

စပါး၊ ပဲနှင့် ပြောင်းသီးနှံများအတွက် သင့်လျော်သော ဓာတ်မြေသြဇာနှုန်းထားများပြုလုပ်ခြင်း

ဓာတ်မြေသြဇာ ဝယ်ယူသုံးစွဲရာတွင် လက်ရှိကျင့်သုံးနေသော မူဝါဒအရည်အသွေး ဈေးကွက်အခြေအနေနှင့် တွေ့ကြုံရမည့် အခက်အခဲများအား သိရှိရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း

တောင်သူလယ်သမား အဆင့်ရေရှည်သီးနှံ အာဟာရဓာတ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ခြင်း

ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် သွင်းအားစုများ သုံးစွဲရန်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုမည့် နည်းလမ်းများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ

မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းဇုံအတွင်း ရေရှည်သီးနှံ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အကျိုးအမြတ် ပိုမိုတိုးတက်စေသော သီးနှံအာဟာရဓာတ်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနည်းစနစ်များ ရရှိလာမည်။

သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ဓာတ်မြေသြဇာသွင်းအားစုများကို အကျိုးရှိစွာ အသုံပြုခြင်းဖြင့် တောင်သူများ ဝင်ငွေတိုးတက်လာမည်။

တောင်သူများသည် ရေရှည်သီးနှံအာဟာရဓာတ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် သွင်းအားစုမျာသုံးစွဲရန် နည်းလမ်းများကိုသိရှိလာမည်။

တောင်သူလယ်သမားများ ဓာတ်မြေသြဇာသွင်းအားစုများအား အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ သီးနှံစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှု စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း

စပါး၊ ပဲနှင့် ပြောင်းသီးနှံများအတွက် သင့်လျှော်သော ဓာတ်မြေသြဇာနှုန်းထားများ သိရှိလားခြင်း

တောင်သူလယ်သမားအဆင့် ရေရှည်သီးနှံ အာဟာရဓာတ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုများသိရှိလာခြင်း

ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် သွင်းအားစုများသုံးစွဲရန် ဆုံဖြတ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် နည်းလမ်းများသိရှိလာခြင်း

လက်ရှိ ဈေးကွက်ထဲတွင် ရောင်းချလျက်ရှိသော ဓာတ်မြေဩဇာအရည်အသွေးနှင့် သင့်တော်မှုရှိမှုကို အကဲဖြတ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းဒေသတွင်းရှိ လက်ရှိဈေးကွက်ထဲတွင် ရောင်းချ လျက်ရှိသော ဓာတ်မြေဩဇာများ၏ နမူနာများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ ကောက်ယူ၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မြေအသုံးချရေးဓာတ်ခွဲခန်း(ရန်ကုန်) နှင့် ဩစတြေးလျ နိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းတက္ကသိုလ်၏ ဓာတ်ခွဲခန်းများသို့ပို့၍ ဓာတ်မြေဩဇာများ၏ အရည်အသွေးကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ မြေအသုံးချရေးဓာတ်ခွဲခန်း (ရန်ကုန်)၏ ဓာတ်မြေဩဇာ စမ်းသပ်မှု အရည် အသွေးကိုပါ အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းဒေသတွင်းရှိ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ မြေဩဇာစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်များအား ဓာတ်မြေဩဇာရောင်းချသော ဆိုင်ရှင်များနှင့် ရောင်းချ လျက်ရှိသော ဓာတ်မြေဩဇာများ၏ အရည်အသွေးအား အကဲဖြတ် ခြင်းနှင့် ဓာတ်မြေဩဇာများ စစ်ဆေးရာတွင် နမူနာကောက်ခံ၍ တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲများကိုပါ စစ်တမ်းကောက်ခံ ခဲ့ပါသည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများ

နှစ်အလိုက် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ