စဉ် ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမည် သိုလှောင်လိပ်စာ သိုလှောင်ရုံ လိုင်စင်အမှတ် လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက်
ကြီး ငယ်
1 Pyi Phyo Tun International Co., Ltd. အင်းမရွာ၊ ပုလောမြို့နယ်၊ ပလောက်မြို့၊ မြိတ်ခရိုင်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး Â - 001 ၄.၁၁.၂၀၂၂
2 Golden Wax Co.,Ltd အမှတ်- င /၁၂-၂(ခ)၊ သာဓုကန်လမ်း၊ သာဓုကန်စက်မှုဇုန်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 002 ၄.၁၁.၂၀၂၂
3 Tet Nay Tun Trading Co.,Ltd အမှတ် (၃၈၀ )၊ လှသိင်္ဂီလမ်း၊ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုံ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 003 ၄.၁၁.၂၀၂၂
4 Best Bull Agriculturlal Technology Co.,Ltd အမှတ်(၁၀၆/၁၁၁)၊ ဗန်းမော်အတွင်းဝန်လမ်း၊ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 004 ၄.၁၁.၂၀၂၂
5 Great Momentum Internationl Trading Co.,Ltd အမှတ်-(၁၅၆/၁၅၇)၊ ရွှေရင်အေးကျောင်းလမ်း၊ လှိုင်သာယာဇုန်(၅)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 005 ၄.၁၁.၂၀၂၂
6 Shwe Crop Nutrients Co.,Ltd လ(၃၉)၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ (၅၄)လမ်း၊ မက္ခရာလမ်းထောင့် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ Â - 006 ၄.၁၁.၂၀၂၂
7 Shwe Crop Nutrients Co.,Ltd (၅၃)လမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်းနှင့်ဖိုးရာဇာလမ်းကြား၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ ပပ ၅၉၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 007 ၄.၁၁.၂၀၂၂
8 Shwe Crop Nutrients Co.,Ltd အမှတ်(၅၄)၊ ဗန်းမော်အတွင်းဝန်လမ်း ၊ ရွှေလန်ပန်းစက်မှုဇုံ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒသကြီး Â - 008 ၄.၁၁.၂၀၂၂
9 Yara Myanmar Limited အမှတ်-၄၂ ၊ မြတောင်ဝန်ကြီးဉီးမှိုလမ်း၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 009 ၄.၁၁.၂၀၂၂
10 Agro King Group Co., Ltd ဘုရားကုန်းကျေးရွာအုပ်စုရပ်ကွက်၊ အောင်ဓ္ဓမရိပ်သာလမ်း၊ အုပ်စုကွက်သစ်၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 010 ၄.၁၁.၂၀၂၂
11 Great Unity Co.,Ltd ဦးပိုင်အမှတ် (ပ/၁) မှ (ပ/၆)၊ ကွင်းအမှတ် (၇၈၃)၊ တောင်ညိုအနောက်၊ ပတ္တမြားကျေးရွာအုပ်စု၊ စစ်ကိုင်းစက်မှုဇုန်၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Â - 011 ၄.၁၁.၂၀၂၂
12 Pioneer Agrobiz Co.,Ltd က/၂၀၅၊ ရိုးကြီးချောင်းပတ်လမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - Â 012 ၄.၁၁.၂၀၂၂
13 Many Agrotrade Co.,Ltd အမှတ်(၁၇၈)၊ ပန်းတဉ်းဝန်ဉီးရွှေဘင်လမ်း၊ ဇုန်(၁)၊ လှိုင်သာယာမြိုနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 013 ၄.၁၁.၂၀၂၂
14 Myanmar Golden Byter Co.,Ltd အမှတ်(၁၀၉/အေ)၊ ရတနာသိင်္ဂီလမ်း၊ လှိုင်သာယာမြိုနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 014 ၄.၁၁.၂၀၂၂
15 ဧကရီမင်းကုမ္ဗဏီလီမိတက် အမှတ်(၂၃၁/ဘီ)၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြိီး - Â 015 ၄.၁၁.၂၀၂၂
16 Moe Thu Kha TradingCo., Ltd အမှတ်(လလ-၈၄/၇၀)၊ ရွေလှံဗိုလ်(၄၇/၄၈)လမ်း၊ (ဈ)ရပ်ကွက် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 016 ၄.၁၁.၂၀၂၂
17 Shu San Industry Co.,Ltd ၆၉ လမ်း၊ လမ်းသွယ်(၁၄)၊ (က)ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 017 ၄.၁၁.၂၀၂၂
18 Shu San Industry Co.,Ltd H-၁၈၀ ၊လမ်း ၆၀ B ၊ ဧဝရတ်လမ်း၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 018 ၄.၁၁.၂၀၂၂
19 Shu San Industry Co.,Ltd ဇ-၂၃၊ပိတောက်လမ်း၊ ဘုရင်နောင်ပွဲရုံ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - Â 019 ၄.၁၁.၂၀၂၂
20 Shu San Industry Co.,Ltd ဆ-၅၂၊ ပိတောက်လမ်း ၊ဘုရင်နောင်ပွဲရုံ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 020 ၄.၁၁.၂၀၂၂
21 Shu San Industry Co.,Ltd အမှတ်(၂၈၁/၂၈၄)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ရွေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 021 ၄.၁၁.၂၀၂၂
22 Shu San Industry Co.,Ltd အမှတ်(၂၈၁/၂၈၄)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ရွေလင်ပန်း စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 022 ၄.၁၁.၂၀၂၂
23 Shu San Industry Co.,Ltd အမှတ်(၂၈၁/၂၈၄)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ရွေလင်ပန်း စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 023 ၄.၁၁.၂၀၂၂
24 Min Mahaw Co.,Ltd အမှတ်(၃၅၇)၊ (၁၁) လမ်း၊ ဇေကမ္ဘာဝန်း၊ ရန်ကုန်စက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 024 ၄.၁၁.၂၀၂၂
25 Nawarat Myay Co.,Ltd အမှတ်(၂၇၂/၂၇၃)၊ ညောင်ရမ်းလမ်း၊ ရွှေပေါကံ္ကရပ်ကွက် မြောက်ဉက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 025 ၄.၁၁.၂၀၂၂
26 Golden Key Co.,Ltd ၂၇/ခ၊ အကွက်အမှတ်၊ ၆၈၆/ခ၊ ဘော့ချောင်းမြောက်ကွင်း၊ သနပ်ပင်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ သန်လျင်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 026 ၄.၁၁.၂၀၂၂
27 United Agrochemical Co., Ltd. အမှတ်(၂)၊ အောင်မြေသာယာလမ်း၊ အမှတ်(၆)နယ်မြေ၊ ညောင်ဉီးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး - Â 027 ၄.၁၁.၂၀၂၂
28 မြဝတီထရေးဒင်း လီမိတက် အမှတ်(၀၁)၊ ဖွဲနုဆီစက်ဝင်းအတွင်း၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 028 ၄.၁၁.၂၀၂၂
29 The Lavish Lotus Co.,Ltd အမှတ်-၁၀၃ ၊ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ဇုန်(၃)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 029 ၄.၁၁.၂၀၂၂
30 Win Organic Farm Myanmar Co.,Ltd စစ်ပင်ကျေးရွာ၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - Â 030 ၄.၁၁.၂၀၂၂
31 Myanma Awba Industries Co., Ltd. ရပ်ကွက်(၃)၊ ဆီလီရပ်ကွက်၊ ဝိုင်းမော်-ကန်ပိုက်တီးလမ်းဘေး၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် Â - 031 ၄.၁၁.၂၀၂၂
32 Myanma Awba Industries Co., Ltd. ဆိပ်ခွန်လမ်းထွက်၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးသိုလှောင်ဂိုဒေါင်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Â - 032 ၄.၁၁.၂၀၂၂
33 Myanma Awba Industries Co., Ltd. မကျည်းချောင်းရွာ၊ မင်းဘူး - စကုကားလမ်းဘေး၊ မင်းဘူးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 033 ၄.၁၁.၂၀၂၂
34 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(H-၁၁၅)၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်းနှင့်(၆၈) လမ်းထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 034 ၄.၁၁.၂၀၂၂
35 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၁၄၇)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၉၂)၊ သာမိုင်းခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းလွင်ရွာ၊ အောင်ပန်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) Â - 035 ၄.၁၁.၂၀၂၂
36 Myanma Awba Industries Co., Ltd. စီကား(၂)ရပ်ကွက်၊ အောင်ပန်း-လွိုင်ကော်လမ်းကြီးဘေး၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) - Â 036 ၄.၁၁.၂၀၂၂
37 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၆/၇)၊ (၄)မိုင်၊ တောင်ကြီး Bussiness Center ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) Â - 037 ၄.၁၁.၂၀၂၂
38 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၆/၇)၊ (၄)မိုင်၊ တောင်ကြီး Bussiness Center ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) Â - 038 ၄.၁၁.၂၀၂၂
39 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၈၂)၊ အမှတ်(၆)လမ်းမကြီး၊ ငွေပင်လယ်စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 039 ၄.၁၁.၂၀၂၂
40 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၅၃)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ငွေပင်လယ်စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 040 ၄.၁၁.၂၀၂၂
41 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၅၃)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ငွေပင်လယ်စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 041 ၄.၁၁.၂၀၂၂
42 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၅၃)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ငွေပင်လယ်စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 042 ၄.၁၁.၂၀၂၂
43 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၄၁)၊ အမှတ်(၆)လမ်းမကြီးနှင့်အမှတ်(၂) လမ်းမကြီးထောင့်၊ ငွေပင်လယ်စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 043 ၄.၁၁.၂၀၂၂
44 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၄၁)၊ အမှတ်(၆)လမ်းမကြီးနှင့်အမှတ်(၂) လမ်းမကြီးထောင့်၊ ငွေပင်လယ်စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 044 ၄.၁၁.၂၀၂၂
45 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၃၁၀-၃၁၁)၊ တိုင်းတာမင်းသားကြီးလမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 045 ၄.၁၁.၂၀၂၂
46 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၃၁၀-၃၁၁)၊ တိုင်းတာမင်းသားကြီးလမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 046 ၄.၁၁.၂၀၂၂
47 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၄၆၉-အေ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 047 ၄.၁၁.၂၀၂၂
48 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၄၆၉-အေ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 048 ၄.၁၁.၂၀၂၂
49 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၄၆၉-အေ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 049 ၄.၁၁.၂၀၂၂
50 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၂၇၈/၁၆)၊ ဦးတရုတ်ကြီးလမ်းနှင့်လှေသင်းအတွင်းဝန်ဦးချိန် လမ်းထောင့်၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 050 ၄.၁၁.၂၀၂၂
51 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၂၇၈/၁၆)၊ ဦးတရုတ်ကြီးလမ်းနှင့်လှေသင်းအတွင်းဝန်ဦးချိန် လမ်းထောင့်၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 051 ၄.၁၁.၂၀၂၂
52 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၂၆၂)၊ မင်းကြီးမဟာမင်းခေါင်လမ်းနှင့်ကနောင်မင်းသားကြီး လမ်းထောင့်၊ ငွေပင်လယ်စက်မှုဇုန် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 052 ၄.၁၁.၂၀၂၂
53 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၂၆၂)၊မင်းကြီးမဟာမင်းခေါင်လမ်းနှင့်ကနောင်မင်းသားကြီး လမ်းထောင့်၊ ငွေပင်လယ်စက်မှုဇုန် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 053 ၄.၁၁.၂၀၂၂
54 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၁၈၀)၊ မောင်ကျန်သီးလမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 054 ၄.၁၁.၂၀၂၂
55 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၁၈၀)၊ မောင်ကျန်သီးလမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 055 ၄.၁၁.၂၀၂၂
56 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၁၈၀)၊ မောင်ကျန်သီးလမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 056 ၄.၁၁.၂၀၂၂
57 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၁၂၉)၊ ဦးရေပေါ်လမ်းနှင့် ပြင်စည်မင်းသားကြီးလမ်းထောင့်၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 057 ၄.၁၁.၂၀၂၂
58 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၁၂၉)၊ ဦးရေပေါ်လမ်းနှင့် ပြင်စည်မင်းသားကြီး လမ်းထောင့်၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 058 ၄.၁၁.၂၀၂၂
59 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၁၂၉)၊ ဦးရေပေါ်လမ်းနှင့် ပြင်စည်မင်းသားကြီး လမ်းထောင့်၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 059 ၄.၁၁.၂၀၂၂
60 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၆/၇)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ဆူးလေ၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 060 ၄.၁၁.၂၀၂၂
61 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၆/၇)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ဆူးလေဆိပ်ကမ်း၊ မြန်မာ့ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 061 ၄.၁၁.၂၀၂၂
62 Myanma Awba Industries Co., Ltd. အမှတ်(၁၅၀)၊ ကံကော်လမ်းသွယ်(၁)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - Â 062 ၄.၁၁.၂၀၂၂
63 မန်းဒမြန်မာ ကုမ္ဗဏီလီမိတက် အကွက်အမှတ်(၁၄)၊ ကွင်းအမှတ်(၅၀၇/အေ)၊အထယုကွင်း၊ အထယုကျေးရွာ၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 063 ၄.၁၁.၂၀၂၂
64 Ngwe Gone Kywe Trading Co.,Ltd ရပ်ကွက်(၃)၊ လွယ်ဂျယ်မြို့၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ ဗန်းမော်မြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် Â - 064 ၄.၁၁.၂၀၂၂
65 Uni Crop Co., Ltd. ခြံအမှတ်(H-247/1) ၊ (၅၁) လမ်း၊ ကနောင်မင်းသား ကြီးလမ်းနှင့် ဧဝရတ်လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 065 ၄.၁၁.၂၀၂၂
66 Farm Link Co.,Ltd အမှတ်(၂၄၂)၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 066 ၄.၁၁.၂၀၂၂
67 Golden Lion High Tech Agricultural Resoures Co.,Ltd အမှတ်(၂၄၂)၊ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 067 ၄.၁၁.၂၀၂၂
68 Shwe Pyae Sone Htay Co.,Ltd အမှတ်-၁၆၉၊ စံပယ်လမ်း၊ ဇုန်(၅)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 068 ၄.၁၁.၂၀၂၂
69 Seinn Lae Thwin Co.,Ltd ခြံအမှတ် (၁၅၀)၊ အာဝမ်းလမ်း၊ ၉လမ်းနှင့်၁၀လမ်းကြား၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 069 ၄.၁၁.၂၀၂၂
70 Seinn Lae Thwin Co.,Ltd နွယ်ခွေ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 070 ၄.၁၁.၂၀၂၂
71 CPP Fertilizer Co., Ltd. ရှမ်းကန်ကျေးရွာ၊ဘယ်လင်းအုပ်စု၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 071 ၄.၁၁.၂၀၂၂
72 CPP Fertilizer Co.,Ltd အမှတ်(F-5)၊သီလဝါဆိပ်ကမ်း(က)၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 072 ၄.၁၁.၂၀၂၂
73 Agri First Co.,Ltd အမှတ် D 6&D 7, သီလဝါ SEZ ဇုန် A , ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 073 ၄.၁၁.၂၀၂၂
74 Agri First Co.,Ltd B(19-20) ၊ နောင်ရိုးလမ်း၊ဘုရင့်နောင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 074 ၄.၁၁.၂၀၂၂
75 Taung Paw Thar Yee Shin (Agriculture) Co.,Ltd အမှတ်(၁၂၃)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်(၂)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 075 ၄.၁၁.၂၀၂၂
76 ပဒေသာအာဟာရစုံမြေဩဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အမှတ်(၆၂)၊ ကရုဏလမ်းနှင့် တိုင်းတာမင်းကြီး လမ်းထောင့်၊ အရှေ့ဒဂုံ စက်မှုဇုန်အပိုင်း(၂)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ Â - 076 ၄.၁၁.၂၀၂၂
77 အင်းလေးရတနာရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ဗဏီ လီမိတက် ရန်ကုန်-တွံတေးကားလမ်းဘေး၊ ပန်းလှိုင်တံတားအဆင်း၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 077 ၄.၁၁.၂၀၂၂
78 TCCC Myanmar Co.,Ltd ‌လော့အမှတ်စီ(၁၅) နှင့်စီ(၁၈)၊ သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်-အေ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 078 ၄.၁၁.၂၀၂၂
79 TCCC Myanmar Co.,Ltd အကွက်အမှတ်(၅၀)၊ အမှတ်(၄၀-၇၀) ၊ ရွှေကျေးလမ်း၊ သာဓုကန်စက်မှုဇုံ၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 079 ၄.၁၁.၂၀၂၂
80 Kaung Sane Len Co., Ltd. အကွက်အမှတ်(၅၈၈)၊ အမှတ်(၅၈/၂)၊ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ နတ်ရေကန်ရပ်ကွက် ၊ အမရပူရမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 080 ၄.၁၁.၂၀၂၂
81 Myanmar Thazin International Co., Ltd. အမှတ်(၇၃/စီ)လမ်း၊ မြဝတီလမ်း နှင့်ဆင်ဖြူရှင်လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 081 ၄.၁၁.၂၀၂၂
82 ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်း တံတားဖြူအနီး၊ ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်ကားလမ်းမကြီးဘေး၊ ကျွန်းတောကျေးရွာ၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ် Â - 082 ၄.၁၁.၂၀၂၂
83 မင်္ဂလာဟင်္သာကုမ္ဗဏီလီမိတက် အမှတ်(၃၅)၊ကနောင်(၁)လမ်း၊ရွှေပေါက်ကံစက်မှုဇုန် ၊ မြောက်ဉက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ Â - 083 ၄.၁၁.၂၀၂၂
84 Agro Power Co.,Ltd အမှတ် ၄၇၁၊ ယောက်ကော်လမ်း၊ ၂၃ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ Â - 084 ၄.၁၁.၂၀၂၂
85 Shwe Taung Hein Co.,Ltd အမှတ်(၂၇၆)၊ အုတ်ကျင်းလမ်း၊ အုတ်ကျင်းရပ်ကွက်၊ မိုးညှင်းမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် - Â 085 ၄.၁၁.၂၀၂၂
86 Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co.,Ltd အမှတ်(၁၀၃-၁၀၄)၊ဉီးရွှေဘင်လမ်း၊စက်မှုဇုန်(၁)၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 086 ၄.၁၁.၂၀၂၂
87 Marga Min Co.,Ltd အမှတ်၁/၃၊ အာ ၆- လမ်း၊ရန်ကုန်စက်မှုဇုန်၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 087 ၄.၁၁.၂၀၂၂
88 Agro Asia Star Group Co., Ltd. ဉီးပိုင်(ဆ/၂)၊ အမှတ်(၅၈၉)(က) ၊ ထိန်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 088 ၄.၁၁.၂၀၂၂
89 Aka Yazar Co.,Ltd (၁/၃)၊ အာ-၆ လမ်း၊ ရန်ကုန်စက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 089 ၄.၁၁.၂၀၂၂
90 မြင့်မိုရ်ဟင်္သာကုမ္ဗဏီလီမိတက် အမှတ်(၅)၊ ဘုရင့်နောင်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 090 ၄.၁၁.၂၀၂၂
91 Ki Co.,Ltd အမှတ်(၁၇၅/ခ)၊ အောင်သပြေလမ်း၊ ပုလဲ(၂)ရပ်ကွက်၊ ပုလဲမြို့သစ်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 091 ၄.၁၁.၂၀၂၂
92 Zuari Yoma Agri Solution Co., Ltd သိုလှောင်ရုံ(A)အကွက်(၇၅)၊ရွှေလီလမ်း၊ International Logistics Service Compound၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ Â - 092 ၄.၁၁.၂၀၂၂
93 Marlar Mying Public Co.,Ltd အမှတ် (၅ )၊ ဆရာစံလမ်း၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မူ့ဇုန်၊ဒဂုံ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ Â - 093 ၄.၁၁.၂၀၂၂
94 ပီတိပြည့်စုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘူတာရပ်ကွက်၊ ပုလိပ်မြို့၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 094 ၄.၁၁.၂၀၂၂
95 ပီတိပြည့်စုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘူတာရပ်ကွက်၊ပုလိပ်မြို့၊စဉ်ကိုင်မြို့နယ်၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 095 ၄.၁၁.၂၀၂၂
96 ပီတိပြည့်စုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမှတ်(၁၄၇)၊ ဉီးပိုင်အမှတ်(၉၂)၊ သာမိုင်းခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းလွင်ရွာ၊ အောင်ပန်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်‌၊တောင်ပိုင်း Â - 096 ၄.၁၁.၂၀၂၂
97 ပီတိပြည့်စုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမှတ်(၁၇၅)၊ရွှေစေတီလမ်း၊ရန်ကုန်စက်မှုဇုံ၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ Â - 097 ၄.၁၁.၂၀၂၂
98 ပီတိပြည့်စုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမှတ်(၃၉)၊ R(၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်စက်မှုဇုန် ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ Â - 098 ၄.၁၁.၂၀၂၂
99 ပီတိပြည့်စုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမှတ်(၃၂၉)၊R(၉)လမ်း၊ ရန်ကုန်စက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ Â - 099 ၄.၁၁.၂၀၂၂
100 ပီတိပြည့်စုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမှတ်(၁၇၅)၊ရွှေစေတီလမ်း၊ရန်ကုန်စက်မှုဇုံ၊မင်္ဂလာဒုံမင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 100 ၄.၁၁.၂၀၂၂
101 ပီတိပြည့်စုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမှတ်(၁၇၄)၊ရွှေစေတီလမ်း၊ရန်ကုန်စက်မှုဇုံ၊မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 101 ၄.၁၁.၂၀၂၂
102 ပီတိပြည့်စုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမှတ်(၃၂၉-က)၊R(၉)လမ်း၊ ရန်ကုန်စက်မှုဇုံ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ Â - 102 ၄.၁၁.၂၀၂၂
103 1-2-1 Public Co., Ltd. စစ်ပင်ကွင်းကျေးရွာ၊ ကွင်းအမှတ်(၆၆၆/အေ)၊ သံလျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 103 ၄.၁၁.၂၀၂၂
104 Kesai Egrow Co.,Ltd အမှတ်-၄၃၂၊ ရွှေဝါ(၂)လမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်(၅)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 104 ၄.၁၁.၂၀၂၂
105 Aventine Limited အမှတ်(၁)၊ အေးငြိမ်းသီတာလမ်း၊ မုံရွာစက်မှုဇုန်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Â - 105 ၄.၁၁.၂၀၂၂
106 Aventine Limited အမှတ်(၁၀၁၁)၊ စိုက်ပျိုးရေးလမ်း ၊ ဒေါနခြံရပ်ကွက်၊ မုံရွာစက်မှုဇုန်၊မုံရွာမြို့ Â - 106 ၄.၁၁.၂၀၂၂
107 Aventine Limited မြိုင်လမ်း၊ (၁၉) လမ်း၊ အမှတ်(၁၁) ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 107 ၄.၁၁.၂၀၂၂
108 Aventine Limited. အမှတ်(ပပ/၃၉)၊ (၄၆x၄၇)၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 108 ၄.၁၁.၂၀၂၂
109 Aventine Limited လှည်းရိုးရပ်ကွက်၊ လှည်းရိုးကျောင်းလမ်း၊ အောင်ပန်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။ Â - 109 ၄.၁၁.၂၀၂၂
110 Aventine Co.,Ltd အမှတ်(၁၂၈/၁၂၉/၁၃၀)၊ R2 လမ်း ၊စက်မှုဇုံ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 110 ၄.၁၁.၂၀၂၂
111 Aventine Co.,Ltd အမှတ်(၁၂၈/၁၂၉/၁၃၀)၊ R2 လမ်း ၊စက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 111 ၄.၁၁.၂၀၂၂
112 Aventine Co.,Ltd အမှတ်(စ-၃၉)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 112 ၄.၁၁.၂၀၂၂
113 Aventine Co.,Ltd ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်း၊ အမှတ်(၁၅၀)၊ သီလဝါဇုန်၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 113 ၄.၁၁.၂၀၂၂
114 Aventine Co.,Ltd အမှတ်(၅၂)၊ ၆ လမ်း၊ စက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 114 ၄.၁၁.၂၀၂၂
115 Aventine Co.,Ltd အမှတ်(၃၆၇/၁၂)၊ ၁၁ လမ်း၊စက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 115 ၄.၁၁.၂၀၂၂
116 Aventine Co.,Ltd အမှတ်(၃၆၇/၂)၊ ၁၁ လမ်း၊စက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 116 ၄.၁၁.၂၀၂၂
117 Aventine Co.,Ltd အမှတ်(၄၂၁/ ဘီ) ၊ ၁၂ လမ်း၊စက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 117 ၄.၁၁.၂၀၂၂
118 Myay Latt Yarzar Co., Ltd. (၅၂၆)၊ ၃၉ လမ်း၊( ၈၃ x၈၄ )လမ်းကြား၊ မှန်တန်းရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 118 ၄.၁၁.၂၀၂၂
119 Taung Tin Trading (TTT)Co.,Ltd အမှတ်(၄၅)၊ ဗန်းမော်အတွင်းဝန်လမ်း၊ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 119 ၄.၁၁.၂၀၂၂
120 Pyi Toe Soe Co.,Ltd အမှတ်(၂၈)၊ (၄) လမ်း၊တောင်ဉက္ကလာပစက်မှုဇုန်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 120 ၄.၁၁.၂၀၂၂
121 Myat Shwe Yone Co.,Ltd ကျိုင်းလိတ်ကျေးရွာ၊ နောင်ကုန်းအုပ်စု၊မိုင်းလားလမ်းမကြီး၊ ဝမ်းနားရပ်ကွက်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း Â - 121 ၄.၁၁.၂၀၂၂
122 ရွှေလရောင် Agro Chemical Industry ပြည်သာယာရပ်ကွက်၊(၁၈/၁၉ ) လမ်း၊ ပျော်ဘွယ်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး - Â 122 ၄.၁၁.၂၀၂၂
123 Min Lay Par Co.,Ltd A-87/91 ဗိုလ်ကြာသန့်လမ်း၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ မြဝတီမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ် Â - 123 ၄.၁၁.၂၀၂၂
124 Agro Green Land Chemical Co., Ltd. အမှတ်( 0 )၊ ၇၀x ၇၁လမ်းကြား၊ ၇၀/ဘီလမ်း၊ သာယာဝတီမင်းကြီး လမ်းနှင့် ဝေသာလီလမ်းကြား၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 124 ၄.၁၁.၂၀၂၂
125 Agro Green Land Chemical Co., Ltd. အမှတ်(၆၁)၊ ဂရုဏာလမ်း၊ ရွာသာကြီး၊ ကညနအနီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 125 ၄.၁၁.၂၀၂၂
126 ရွှေပြည်မိုးဓာတ်မြေဩဇာလုပ်ငန်း မနော်ဟရီလမ်းမကြီး၊(၄၄)လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 126 ၄.၁၁.၂၀၂၂
127 Our Farm Co., Ltd. အမှတ်(၂)၊ နှင်းပန်းလမ်း၊ သီလဝ(၁) ရပ်ကွက်၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း‌ဒေသကြီး - Â 127 ၄.၁၁.၂၀၂၂
128 Myanmar Golden Sun Crop Science Co.,Ltd အမှတ်(၁၂)၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ၊ စက်မှုဇုန်(၄)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေကြီး Â - 128 ၄.၁၁.၂၀၂၂
129 Pann Ei Myaing Co., Ltd. အမှတ်(၈၁)၊ ရပ်ကွက်ကြီး၂၀၊ နောင်ခမ်းကြီးကျေးရွာ၊ ပြင်ဉီးလွင်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်း‌ဒေသကြီး - Â 129 ၄.၁၁.၂၀၂၂
130 Myanmar Aung Si Than Co., Ltd. အမှတ်(ဒီ/၂၁-အေ)၊ စွယ်တော် တိုက်တန်း၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး - Â 130 ၄.၁၁.၂၀၂၂
131 DD San Coltd (တလ-၁၃၈)၊ တိန်လုံကျေးရွာ၊ မူဆယ်မြို့၊ မူဆယ်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) Â - 131 ၄.၁၁.၂၀၂၂
132 Fully Light Trading Co.,Ltd အမှတ်(၁၀၇)၊ ဧရာလမ်းနှင့်စစ်တောင်းလမ်းထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၅)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 132 ၄.၁၁.၂၀၂၂
133 Eco Life Co.,Ltd အမှတ်(၁၃၁)၊ဆရာစံလမ်း၊ ဇုန်(၂)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 133 ၄.၁၁.၂၀၂၂
134 Aye Yeen & Sons Toenayar Co.,Ltd အမှတ်(၂/၁၀၆)၊ ခွာညိုလမ်း၊ အေးသာယာစက်မှုဇုန်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း Â - 134 ၄.၁၁.၂၀၂၂
135 Myanmar Shwe Nagar Agricultural Group Co.Ltd အမှတ် (124-A)၊ ကုလားတန်ကျေးရွာ၊ တွံတေးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 135 ၄.၁၁.၂၀၂၂
136 Myanmar Shwe Nagar Agricultural Group Co.Ltd No-77 အမှတ်(124-A)၊ ကုလားတန်ကျေးရွာ၊ တွံတေးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 136 ၄.၁၁.၂၀၂၂
137 Myanmar Shwe Nagar Agricultural Group Co.Ltd အမှတ်(၄၀၂)၊ ယောအတွင်းဝန်ဉီးဖိုးလှိုင်လမ်းရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုံ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 137 ၄.၁၁.၂၀၂၂
138 Myanmar Shwe Nagar Agricultural Group Co.Ltd No-78 အမှတ်(124-A)၊ ကုလားတန်ကျေးရွာ၊ တွံတေးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 138 ၄.၁၁.၂၀၂၂
139 Myanmar Shwe Nagar Agricultural Group Co.Ltd No-85 အ မှတ် (124-A)၊ ကုလားတန်ကျေးရွာ၊ တွံတေးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 139 ၄.၁၁.၂၀၂၂
140 Golden Rocket Co.Ltd မြစ်ငယ်တိုးဂိတ်အနီး၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းမကြီးဘေး၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 140 ၄.၁၁.၂၀၂၂
141 Agrifert Malar Co.,Ltd အမှတ်-၁၆၈၊စပါယ်လမ်း၊စက်မှုဇုန်(၅)ရပ်ကွက် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 141 ၄.၁၁.၂၀၂၂
142 Green Land Forever Co., Ltd. အမှတ်(၁၂/၁၃)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ စက်မှုဇုံ(c)၊ စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်၊ မ-ဉက္ကလာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 142 ၄.၁၁.၂၀၂၂
143 Htein Min Co.,Ltd ခတ်ချို-နောင်ဟီး၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် Â - 143 ၄.၁၁.၂၀၂၂
144 Htein Min Co.,Ltd ခတ်ချို ဆိုက်-၂ ၊ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် Â - 144 ၄.၁၁.၂၀၂၂
145 Htein Min Co.,Ltd ဒိန်ဂျန်ယန် ဆိုက်-၁ ၊ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် Â - 145 ၄.၁၁.၂၀၂၂
146 Ngwe Yi Pale Sugar Co.,Ltd အမှတ်(၁)၊ ဆင်းရွှေလီသကြားစက်၊ ဆမ္မဆယ်ကျေး၊ နောင်ချို မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း Â - 146 ၄.၁၁.၂၀၂၂
147 Ngwe Yi Pale Sugar Co.,Ltd အမှတ်(၂)၊ ဆင်းရွှေလီသကြားစက်၊ အင်းဝိုင်းကျေးရွာ၊ နောင်ချိုမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း Â - 147 ၄.၁၁.၂၀၂၂
148 South Dagon Oil Mills Co.,Ltd ဆီချောင်းစခန်း၊ နို့ငွါးကျေးရွာ ၊ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်၊ ကော့သောင်းခရိုင်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး Â - 148 ၄.၁၁.၂၀၂၂
149 MM Import Export Co.,Ltd ၁၈ ၊ သဲလမ်း၊ ညောင်သုံးပင်ကျေးရွာ၊သန်လျင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 149 ၄.၁၁.၂၀၂၂
150 Htunn Apex International Trading Co.,Ltd အကွက်အမှတ်(၄၁၉/၄၂၀)၊လှိုင်သာယာရပ်ကွက်၊ စက်မှုဇုန်၊ ကလေးမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး - Â 150 ၄.၁၁.၂၀၂၂
151 Valfert Co.,Ltd အမှတ်(၁၉၃/၁၉၄-ခ)၊ ဉီးထွန်းညိုလမ်း၊စက်မှုဇုန်(၁) ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြိုနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 151 ၄.၁၁.၂၀၂၂
152 Man Yandanar Kyaw Co.,Ltd ဇရပ်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်၊အရှေ့ကျွဲလမ်းရွာအနီး၊ ပုသိမ်- ရန်ကုန်ကားလမ်ဘေး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး - Â 152 ၄.၁၁.၂၀၂၂
153 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး သမဝါယမအသင်းစုချုပ်လီမိတက် ဇရပ်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်၊အရှေ့ကျွဲလမ်းရွာအနီး၊ ပုသိမ်- ရန်ကုန်ကားလမ်းဘေး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး - Â 153 ၄.၁၁.၂၀၂၂
154 Toe Pwar Mandalay Co., Ltd. အမှတ်(၀၀/၂၂)၊စက်မှုဇုန်(၁)၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 154 ၄.၁၁.၂၀၂၂
155 Toe Pwar Mandalay Co., Ltd. ဂိုဒေါင်အမှတ်(၈၂)၊ ငွေပင်လယ် စက်မှုဇုန်၊ အမှတ်(၁)နှင့်(၆)လမ်းဆုံ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 155 ၄.၁၁.၂၀၂၂
157 North East Gatefruit Co., Ltd ထုံးဘိုကျေးရွာ၊ ပြင်ဉီးလွင်မြစ်ငယ်လမ်း၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 157 ၄.၁၁.၂၀၂၂
158 Sein Hein Aung Co., Ltd. ခြံအမှတ်)(ဈ-၃၃)၊ ဖိုးရာဇာလမ်း၊ ၆၄ လမ်းထောင့်၊စက်မှုဇုန်-၁၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 158 ၄.၁၁.၂၀၂၂
159 Ye Lin Kyaw Co., Ltd. အမှတ်(၈၅)၊ ကန်တော်ရပ်ကွက်၊ ဗန်းမော်မြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် - Â 159 ၄.၁၁.၂၀၂၂
160 Aris CropScience Co.,Ltd အမှတ်(၁၂/၄ က) ၊ ရန်ကုန်တွံတေးကားလမ်း၊ ရေကျော်ကျေးရွာ၊တွံတေးမြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီး Â - 160 ၄.၁၁.၂၀၂၂
161 သုတသုခကုမ္ပဏီလိမိတက် အမှတ်(ဍ/၄)၊ စက်မှုဇုံ၊ဇာမဏီတံဆိပ်ဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံစစ်ကိုင်းမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Â - 161 ၄.၁၁.၂၀၂၂
162 သုတသုခကုမ္ပဏီလိမိတက် အမှတ်(F-4)၊စက်မှုပန်းခြံလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ မန္တလေးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 162 ၄.၁၁.၂၀၂၂
163 သုတသုခကုမ္ပဏီလိမိတက် အမှတ်(F-4)၊စက်မှုပန်းခြံလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ မန္တလေးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 163 ၄.၁၁.၂၀၂၂
164 သုတသုခကုမ္ပဏီလိမိတက် အမှတ်(F-4)၊စက်မှုပန်းခြံလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ မန္တလေးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 164 ၄.၁၁.၂၀၂၂
165 သုတသုခကုမ္ပဏီလိမိတက် အမှတ်(A-89)၊ နောင်ရိုးလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - Â 165 ၄.၁၁.၂၀၂၂
166 IMG CoLtd ထန်ဉယျာဉ်လမ်း၊ ၅ ရပ်ကွက်၊ ငါးဆူတောင်ကျေးရွာ၊ လှည်းကူးမြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - Â 166 ၄.၁၁.၂၀၂၂
167 Unifield Agro Tech Co.,Ltd ရွှေဘို-ဆိပ်ခွန်လမ်းဘေး၊ချီ ပါမျိုးသန့်ခြံနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ မင်းကုန်းရွာ၊ ရွှေဘိုမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး - Â 167 ၄.၁၁.၂၀၂၂
168 Pyi Thu Dana Co.,Ltd အမှတ်(၈)/၁၃၊ ဘားအံစက်မှုဇုန်(၂) စံဖရီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကရင်ပြည်နယ် Â - 168 ၄.၁၁.၂၀၂၂
169 Tun Myanmar Trading Co.Ltd ခလုပ်ကျေးရွာ၊ ရှမ်းစုလမ်းမကြီး၊ တွံတေးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြိီး Â - 169 ၄.၁၁.၂၀၂၂
170 SCM Trading Co.,Ltd အမှတ်(P/14/23)၊ ယမုံနာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ တံတားပတ်လမ်း လမုတန်းရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - Â 170 ၄.၁၁.၂၀၂၂
171 Shwe Arkar Moe Co.,Ltd ၁၃၆၆၊ သံသုမာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဉက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြိီး - Â 171 ၄.၁၁.၂၀၂၂
172 Bhamo Star Agri & Tech Co.,Ltd မံပုံကျေးရွာ၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် Â - 172 ၄.၁၁.၂၀၂၂
173 Golden Bee International Trading Co., Ltd F-5၊ စံပြစက်မှုန်ဇုန်-၁၊ ပြည်ကြီး တံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 173 ၄.၁၁.၂၀၂၂
174 Green Farm Development Co., Ltd. အမှတ်(၅၇)၊(၁၄၀-စီ)လမ်း၊စက်မှုန်ဇုန် (၂)၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 174 ၄.၁၁.၂၀၂၂
175 Htoi San Kachin.,Co Ltd တာလောကြီးရပ်ကွက်၊ဝိုင်းမော်မြို့၊ကချင်ပြည်နယ် Â - 175 ၄.၁၁.၂၀၂၂
176 Saung Hnin Wai.,Co Ltd အမှတ်(၄)၊သာဂရရပ်ကွက်၊ဝိုင်းမော်မြို့၊ မြစ်ကြီးနား၊ ကချင်ပြည်နယ် Â - 176 ၄.၁၁.၂၀၂၂
177 Loi Ngu Bum Mining Co.,Ltd ခန်ယန်ကျေးရွာ၊ နောင်ချိန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝိုင်းမော်မြို့၊ မြစ်ကြီးနား၊ ကချင်ပြည်နယ် Â - 177 ၄.၁၁.၂၀၂၂
178 Liberal Tawwin Tha Khin Sit Agriculture & Livestock Co.,Ltd ဝါရှောင်ကျေးရွာ၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် Â - 178 ၄.၁၁.၂၀၂၂
179 Ngawt Chan Zami Bam Yoon Co.,Ltd ဝူယန့်ကျေးရွာ၊ လီဆူးရပ်ကွက်၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် - Â 179 ၄.၁၁.၂၀၂၂
180 Sut Bum Xin Yu Agribusiness Co.,Ltd တာလော့ကြီးကျေးရွာ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် Â - 180 ၄.၁၁.၂၀၂၂
181 Sut Bum Xin Yu Agribusiness Co.,Ltd ပန်းမမုန်ကွင်း၊ တာလောကြီးကျေးရွာ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် Â - 181 ၄.၁၁.၂၀၂၂
182 Nu Pu War Kyi Co., Ltd တာလော့ကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် - Â 182 ၄.၁၁.၂၀၂၂
183 K.M.K Myitkyina Co.,Ltd အမှတ်(၆၇၈)၊ မြေမြင့်ရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် - Â 183 ၄.၁၁.၂၀၂၂
184 Shwe Sin Nyein chan Aung Co.,Ltd အမှတ်(၇၂၁)၊ယုဇန၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် Â - 184 ၄.၁၁.၂၀၂၂
185 Opportunity Myanmar Trading Co.Ltd အမှတ်(၃/၁)၊ မန်စိန်တောင်(စက်မှု)မန်စိန်ရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် Â - 185 ၄.၁၁.၂၀၂၂
186 Aung Pwar Co.,Ltd နတလ(၁/၄၈)၊တာလေအောင်ပြား၊ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် - Â 186 ၄.၁၁.၂၀၂၂
187 Aung Myay Tine Co.,Ltd လှကာကျေးရွာ၊ မြိုင်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကရင်ပြည်နယ် - Â 187 ၄.၁၁.၂၀၂၂
188 Hlyan Lone Co., Ltd. (၄၆) လမ်း၊ ကနောင်မင်းသားကြီး လမ်းနှင့်ဉီးပုညလမ်းကြား၊ စက်မှု(၂)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Â - 188 ၄.၁၁.၂၀၂၂
189 Hlyan Lone Co., Ltd. တိန်လုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ကောင်းဆာတောင်၊ မူဆယ်မြို့၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း Â - 189 ၄.၁၁.၂၀၂၂
190 Hlyan Lone Co., Ltd. မန္တလေး-လားရှိုးလမ်း၊(၁) ရပ်ကွက်၊ ခိုဆန်တန်ရွာ၊ လားရှိုးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း Â - 190 ၄.၁၁.၂၀၂၂
191 Zai & Phyo Co.,Ltd ရပ်ကွက်(၃)၊ လွယ်ဂျယ်မြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် Â - 191 ၄.၁၁.၂၀၂၂
192 Seven Force Co., Ltd. မန်နောင်ကျေးရွာ၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် Â - 192 ၄.၁၁.၂၀၂၂
193 အိုင်စီပီရွှေမဲဓါတ်မြေဩဇာကုမ္ပဏီ လီမိတက် အကွက်အမှတ် (၉၃)၊ သံချပ်ဝန်ဉီးညဏ်လမ်းနှင့်ဉီးဖိုးလှိုင်လမ်းထောင့်၊ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်(၂)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 193 ၄.၁၁.၂၀၂၂
194 အိုင်စီပီရွှေမဲဓါတ်မြေဩဇာကုမ္ပဏီ လီမိတက် အမှတ်(၁၆၁/၁၆၄)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်(၃) ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 194 ၄.၁၁.၂၀၂၂
195 အိုင်စီပီရွှေမဲဓါတ်မြေဩဇာကုမ္ပဏီ လီမိတက် အကွက်အမှတ်(၂)၊ ဉီးထွန်းညိုလမ်း၊ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်(၃) ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 195 ၄.၁၁.၂၀၂၂
196 Mahar Maik Group Co.,Ltd အမှတ်-၄၉၄(ခ)၊ပထမထပ်၊ကြည့်မြင့်တိုင်ကမ်းနားလမ်း၊ ကြည့်မြင့်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 196 ၄.၁၁.၂၀၂၂
197 မြမြင့်မိုရ်မြေဩဇာလုပ်ငန်း ဆရာဖေအနောက်တောင်ရပ်ကွက်၊ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး - Â 197 ၄.၁၁.၂၀၂၂
198 Vanida Myanmar အမှတ်- ၄၊ သီရိမြိုင်လမ်း၊ထောက်ကြန့်တောင်ပိုင်း၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 198 ၄.၁၁.၂၀၂၂
199 လေးကေ့ကော် ဘိုကာရှီသဘာဝ မြေဩဇာ လုပ်ငန်း ရသေ့ဂူလမ်း၊ လေးကေ့ကော်စိုက်ပျိူးရေးခြံ၊ မြဝတီမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ် - Â 199 ၄.၁၁.၂၀၂၂
200 Crystal Diamond Livestock Co.,Ltd အမှတ်(၁၃)၊ ကျွန်းရွှေဝါလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - Â 200 ၄.၁၁.၂၀၂၂
201 စပွန်ဆာလချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း လမ်းမတော်လမ်း၊ မြောက်မင်းတဲရပ်ကွက်၊ သရက်မြို့၊ မကွေးတိုင်း‌ဒေသကြီး - Â 201 ၄.၁၁.၂၀၂၂
202 JJ. Pan Trading Co.,Ltd အမှတ်(၁၂၅)၊ ဝက်မစွတ်ဝန်ထောက်လမ်း၊ စက်မှုဇုန် (၄)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်ဒေသကြီး Â - 202 ၄.၁၁.၂၀၂၂
203 JJ. Pan Trading Co.,Ltd အမှတ်(၂၀၉-၂၃၈)၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Â - 203 ၄.၁၁.၂၀၂၂
204 Htar Wa Ya Myot Yoe Co.,Ltd အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ ချစ်ကြည်ရေး အမှတ်(၂)လမ်း၊ ကွင်းအမှတ်(၅၃-ဘီ)၊ အာရှလမ်း၊မြဝတီမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ် Â - 204 ၄.၁၁.၂၀၂၂
205 Noble Myanmar Strength Co.,Ltd အမှတ်(၇)၊ မေတ္တာလမ်း၊(၆)ရပ်ကွက်၊၊ လပွတ္တာမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး - Â 205 ၄.၁၁.၂၀၂၂
206 Zin Mar Myo Family Co.,Ltd အမှတ်(၇)၊ မေတ္တာလမ်း၊(၆) ရပ်ကွက်၊ လပွတ္တာမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး - Â 206 ၄.၁၁.၂၀၂၂
207 ပုဂံစီးပွားရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမှတ်(၁၀)၊စိုက်ပျိုးရေးဝန်း၊နွယ်ခွေစံပြကျေးရွာ၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ Â - 207 ၄.၁၁.၂၀၂၂
208 Aung Naing Yoma Thitsar Co.,Ltd ကွင်းအမှတ်၉၉၁၊ ကျောင်းကုန်းကွင်း၊ ပုလဲကုန်း၊ သဲကုန်းမြို့နယ်၊ ပြည်ခရိုင် ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ Â - 208 ၄.၁၁.၂၀၂၂
209 Myanmar Shwe Thein Trading CO.,Ltd အမှတ်(၉၀)၊ရွှေရင်အေးကျောင်းလမ်း၊မွေးမြူရေးဇုန်(၅)၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ Â - 209 ၄.၁၁.၂၀၂၂