အကြိမ်(၂၂)မြောက် မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

(၂၈.၁၂.၂၀၁၇)နေ့တွင် အကြိမ်(၂၂)မြောက် မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ (ထလ-၄၄)စောင်နှင့် (တသ – ၁၄၆)စောင် စုစုပေါင်း(၁၉၀)စောင်တို့ကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။